Autodesk HSM – nastavení Geometrie

Dnes budeme pokračovat další záložkou a tou je záložka Geometrie. Z názvu je patrné že budeme nastavovat geometrii.

Autodesk-HSM-logo

Záložka „Geometrie“ neobsahuje jen výběr geometrie ale i způsoby obrábění nebo orientaci nástroje.

Autodesk HSM zalozka geometrie
Geometrie

Zde vybíráme geometrii, která se bude obrábět. Máme několik možností výběru hranice geometrie.

Inventor HSM geometrie

  • Žádný – Dráhy nástroje obrobí veškerý materiál bez omezení.
  • Ohraničující kvádr – Zahrnuje dráhy nástroje uvnitř kvádru, který je definován největšími rozměry součásti vzhledem k nulovému bodu.
  • Silueta – Zahrnuje dráhy nástroje uvnitř hranice, která je definována stínem součásti vzhledem k nulovému bodu.
  • Výběr – Zahrnuje dráhy nástroje uvnitř hranice, která je definována vybranou hranicí.

Zbytkové obrábění

Zakliknutím možnosti zbytkové obrábění lze určit, z jakého předpokladu množství materiálu se bude obrábět.

Inventor HSM zbytkove obrabeni

Možnosti jsou:

  • Z předchozích operací
  • Ze souboru
  • Z polotovaru nastavení

Orientace nástroje

Zde můžeme určit odlišné natočení nástroje od počátečního nastavení nulového bodu při této operaci.

Inventor HSM orientace nastroje

Sklon

U operací obrábějících šikmé plochy je možnost nastavení sklonu který se bude má obrábět.

Autodesk HSM sklon

Hlídané plochy

Zde můžeme vybrat plochy, na které si má dát CAM při návrhu drah extra pozor, aby do nich nástroj nezajel. Je zde možnost také nastavit bezpečnou vzdálenost od těchto ploch.

Autodesk HSM hlidane plochy

Obrobit hlídané plochy znamená že se obrobí jen tyto vybrané plochy, a to v předem nastavené bezpečné vzdálenosti.

Závěrem

Druhá záložka patří také k těm hlavním. Zde se tedy nastavuje, co se bude obrábět. Které plochy se budou obrábět a také možnost natočení nástroje. Samozřejmě pokud nám to stroj dovolí.

Josef Moravčík
Technický CAD konzultant ve společnosti Adeon CZ. Připravuji pro vás články především o přípravě obrábění a dostupných CAM programech. Potkat mě můžete ve zlínské kanceláři Adeonu.