Autodesk HSM – nastavení Napojování

Dnes si ukážeme poslední ze záložek nastavení operace a tou je záložka napojování.

Autodesk-HSM-logo

Pozornější z vás si určitě všimli, že poslední nastavení, které se zatím neprobíralo je nastavení nájezdů, odjezdů nebo přejezdů mezi obráběcími drahami. Právě k tomu složí záložka napojování.

HSM napojovani

Napojování

Tato záložka je opět určitým způsobem přednastavena a je opět na nás, jestli to necháme tak, anebo odladíme nájezdy a odjezdy podle našich představ. Zároveň tím můžeme dosáhnout lepších časů celkového obrábění, anebo úspory opotřebení nástroje.

Autodesk HSM napojovani

Způsob návratu:

Určuje, jak se nástroj pohybuje mezi řeznými záběry. Na následujících obrázcích je použita strategie Průtok.

Úplný návrat – na konci záběru se nástroj před přesunem k začátku dalšího záběru zcela navrátí do výšky návratu.

HSM uplny navrat

Minimální návrat – provede posun nahoru do nejnižší možné výšky, kde nástroj ztratí kontakt s obrobkem (s přičtením libovolně určené bezpečné vzdálenosti).

HSM minimalni navrat

Nejkratší cesta – přesune nástroj přímo nejkratší možnou vzdáleností mezi drahami.

hsm nejkratsi cesta

Režim rychlého posuvu:

Určuje, kdy mají být rychloposuvy ve výstupu jako skutečné rychloposuvy (G0) a kdy mají být ve výstupu jako pohyby s vysokou rychlostí posuvu (G1).

  • Zachovat rychloposuv – všechny rychloposuvy budou zachovány.
  • Zachovat axiální a radiální rychloposuv – ve výstupu budou jako skutečné rychloposuvy pouze rychloposuvy, při kterých se nástroj pohybuje vodorovně (radiální) nebo svisle (axiální).
  • Zachovat axiální rychloposuv – zachovají se pouze rychloposuvy, při kterých se nástroj pohybuje svisle.
  • Zachovat radiální rychloposuv – zachovají se pouze rychloposuvy, při kterých se nástroj pohybuje vodorovně.
  • Zachovat rychloposuv v jedné ose – zachovají se pouze rychloposuvy, při kterých se nástroj pohybuje v jedné ose (X, Y nebo Z).
  • Vždy použít rychlý posuv – výstupem jsou rychloposuvy jako pohyby G01 (pohyby rychlých posuvů) místo rychloposuvů (G0).

Maximální vzdálenost pro ponechání nástroje dole:
Určuje maximální vzdálenost, která je povolena pro pohyby nástroje při ponechání dole.

HSM maimalni vzdalenost 1

Maximální vzdálenost pro ponechání nástroje dole = 1″

HSM maximalni vzdalenost 2
Maximální vzdálenost pro ponechání nástroje dole = 2″

Výška nadzvednutí:
Určuje vzdálenost zdvihu během změny polohy.
 hsm vyska nadzvednuti

Výška zdvihu 0

hsm vyska zdvihu 2mmVýška zdvihu 2 mm

Nájezdy/odjezdy a přejezdy

Již z názvu je patrné, co se zde bude nastavovat.

hsm najezdy a prejezdy

Poloměr vodorovného nájezdu:

Určuje poloměr pohybů vodorovných nájezdů.

polomer vodorovneho najezdy

Poloměr vodorovného nájezdu

 

Poloměr vodorovného odjezdu:

Určuje poloměr pohybů vodorovných odjezdů.

polomer vodorovneho odjezdu

Poloměr vodorovného odjezdu

 

Poloměr svislého nájezdu:

Jedná se o poloměr svislého oblouku, který vyhlazuje vstupní pohyb při přechodu ze vstupního pohybu na samotnou dráhou nástroje.

polomer svisleho najezdu

Poloměr svislého nájezdu

 

Poloměr svislého odjezdu:

Určuje poloměr svislého odjezdu.

polomer svisleho odjezdu

Poloměr svislého odjezdu

Rampování

V rampování se nastavuje způsob, jakým se řezací nástroj posune dolů do jednotlivých hloubek řezání.

hsm rampovani

Předvrtat

Poznámka: Aby bylo možné použít možnost Předvrtat, je nutné definovat umístění předvrtání.

hsm predvrtat

Zanořit

hsm zanorit

Cik-cak

Všimněte si hladkých přechodů při rampování typu cik-cak.

hsm cik cak

Profil

hsm profil

Hladký profil

hsm hladky profil

Šroubovice

hsm sroubovice

Závěrem

Karta Napojování osahuje mnoho dalších možností nastavení pro určité operace. Takže pokud se chce s obráběním opravdu vyhrát tak nám karta napojování doladí naše již skvěle připravené obráběcí dráhy. Tímto také uzavíráme kapitoly o nastavení karet jednotlivých operací.

 

Ušetřete 25% na produktech Autodesk
Technický CAD konzultant ve společnosti Adeon CZ. Připravuji pro vás články především o přípravě obrábění a dostupných CAM programech. Potkat mě můžete ve zlínské kanceláři Adeonu.