Autodesk HSM – nastavení nástroje

V minulém článku jsem si ukázaly, jak udělat základní nastavení modelu, nulového bodu a polotovaru. Dnes si řekneme něco o nastavení obráběcí operace.

Autodesk-HSM-logo

Jak jsme již zmiňovaly, přesné nastavení každé obráběcí operace je skryto v několika kartách. A to Nástroj, Geometrie, Výšky, Záběry a Napojování. Dnes si více přiblížíme první záložku Nástroj.

Autodesk HSM - CAM

Nástroj

Již z názvu je patrné že zde vybíráme vhodný nástroj pro naše obrábění. Ten se volí po kliknutí na tlačítko „Nástroj“.

Autodesk HSM - Nástroj

Otevře se nám tabulka nástrojů, kde si vybereme z knihovny nástrojů požadovaný nástroj. Pokud se námi požadovaný nástroj v knihovně nenachází, můžeme si jej vytvořit podle našich požadavků a podmínek.

Autodesk HSM - seznam nástrojů

Po vybrání nástroje se nám řezné podmínky nástroje přenesou do tabulky „Posuvy a Otáčky“. Zde je pořád možnost provést jejich konfiguraci co se týče řezných podmínek.

Autodesk HSM - nastaveni nastroje

Chlazení

V kartě chlazení je dále možnost nastavení způsobu chlazení. Aby nám pak chlazení fungovalo, musí samozřejmě stroj tuto funkci podporovat a musí k tomu být vhodně upraven i náš postprocesor.

Autodesk HSM - Nastaveni nastroje 2

Dřík a držák

Další možností nastavení v této kartě je možnost zahrnout dřík a držák nástroje do výpočtu dráhy nástroje. Můžeme zde zvolit „Režim“ a jestli bude zahrnut dřík i držák. U dříku a držáku je pak možnost nastavení rozdílné odsazení.

Autodesk HSM - Dřík a držák

Dřík a držák, má několik režimů nastavení.

Zakázáno – ignoruje kolize dříku a držáku.

Autodesk HSM - vytahnout

Vytáhnout – dráha nástroje se v zájmu zachování bezpečné vzdálenosti mezi dříkem a/nebo držákem vytáhne od obrobku.
Autodesk HSM - Ožíznout

Oříznuto – části dráhy nástroje, které zasahují do bezpečné vzdálenosti mezi dříkem a/nebo držákem, budou oříznuty.

Autodesk HSM - Detekovat délku nástroje

Detekovat délku nástroje – nástroj se automaticky rozšíří dále od držáku, aby byla zachována určená bezpečná vzdálenost mezi dříkem a/nebo držákem a obrobkem. Do protokolu se uloží zpráva o vzdálenosti, o kterou byl nástroj vysunut z držáku.

Autodesk HSM - Chyba při kolizi

Chyba při kolizi – při narušení bezpečné vzdálenosti se výpočet dráhy nástroje zruší a do protokolu se uloží chybová zpráva.

Závěrem

První kartu „Nástroj“ z nastavení operace máme za sebou. Zde je nutností nastavit nástroj, jinak nemůže dojít k výpočtu dráhy obrábění. Pokud víme že obrábíme například čelo a je jasné, že detekci dřík a držáku nebudeme potřebovat není třeba se dál tímto zaobírat.

Josef Moravčík
Technický CAD konzultant ve společnosti Adeon CZ. Připravuji pro vás články především o přípravě obrábění a dostupných CAM programech. Potkat mě můžete ve zlínské kanceláři Adeonu.