Autodesk Inventor 2014 – Novinky 2.část

Autodesk Inventor 2014 se zaměřuje na produktivitu u dílů. Novinky u dílu jsou například tyto:

Tažení

V prostředí dílu nalezneme novinky například u tažení, které umožňuje vytvářet prvky, které byly v předchozí verzi programu chybně vyhodnoceny z důvodu složitosti. Nyní se vytvoří prvek, i když se vzájemně protíná.

Tažení

Tažení plochy

Podobně byla vylepšena tato funkce i pro tvorbu plošných těles. V předchozích verzích programu docházelo při vytváření prvku tažení uzavřenou křivkou a profilu kolmého k trajektorii k chybě.

Zaoblení

Další novinka je například u zaoblení. V předchozí verzi programu nebylo možné vytvářet zaoblení více hran v okamžiku, kdy jedna nebo více z vybraných hran nebyla správně vyhodnocena.

Zaoblení

Plošná záplata

Dále naleznete novinky u plošné záplaty. Příkaz pro plošnou záplatu byl doplněn o dvě nové funkce. Automatické řetězení a nastavení faktoru váhy v rozmezích hodnot 0 až 1.

Záplata

Pracovní bod uvnitř koule

V nové verzi programu je možné vytvořit pracovní bod uvnitř kulové plochy.

Koule

Přepsání vzhledu odvozené komponenty

Tato funkce umožňuje deaktivovat možnost zachování barevného přepsání odvozené komponenty podle základní ještě během procesu odvozování.

Novinky Autodesk Inventor 2014 u díly můžete shlédnout na následujícím videu.

 

Lukáš Hrubý
Technický CAD konzultant ve společnosti Adeon CZ. Zde na blogu připravuji články zaměřené především na pokročilou práci s Autodesk Inventorem. Potkat se se mnou můžete v pardubické pobočce.