Autodesk Inventor 2014 – Service Pack 2

Autodesk uvolnil druhý Service Pack pro Autodesk Inventor 2014. Service Pack 2 obsahuje nejnovější opravy, stejně jako všechny opravy zahrnuté v předchozí aktualizaci.

Autodesk Inventor 2014 - Service Pack 2
Autodesk Inventor 2014 – Service Pack 2

 

Tento Service Pack řeší například tyto problémy:

 • Text kóty je v určitých barevných schématech příliš rozmazaný a nelze ho přečíst.
 • Zobrazení skutečných tloušťek čar není okamžité.
 • Ve výkresovém pohledu při přiblížení zmizí stín.
 • Pokud přepnete uživatele v prostředí cestovního profilu, Obsahového centrum přestane být přístupné.
 • Chybí materiály migrovaného uživatelského obsahu a aplikace Inventor se někdy neočekávaně ukončí během přístupu ke knihovně.
 • Aplikace Inventor se neočekávaně ukončí, když po expresním načtení uživatel klikne na další geometrii definice zjednodušení.
 • Aplikace Inventor se neočekávaně ukončí při ukončení prostředí pro úpravy na místě z podsestavy a poté použijete příkaz Vrátit zpět.
 • U odvozené sestavy chybí komponenta, když uživatel změní polohovou reprezentaci z hlavní na uživatelsky definovanou.
 • Aplikace Inventor se neočekávaně ukončí při vytvoření obalu sestavy, která obsahuje součást se složeninou v prostředí oprav, a její zdrojový prvek je odstraněn.
 • Pokud není k dispozici licence, resetuje se nastavení přizpůsobených možností.
 • Pokud restartujete aplikaci Inventor a ukotvíte pás karet s normálním vzhledem k pravému či levému okraji obrazovky, vzhled pásu karet se obnoví zpět na malý.
 • V dialogu Vytvořit nový soubor nefunguje zobrazení velkých a velmi velkých ikon.
 • V pohledu řezu se nezobrazují skryté hrany.
 • Když systém Windows zobrazí zprávu „Ovladač zobrazení přestal odpovídat a byl obnoven“, aplikace Inventor se neočekávaně ukončí.
 • Po přesunutí součásti v sestavě se v pohledu řezu zobrazí nechtěné oblouky.
 • Grafika se nerendruje správně a v sestavách jsou ponechány ztracené nebo chybějící součásti.
 • Když systém Windows zobrazí zprávu „Ovladač zobrazení přestal odpovídat a byl obnoven“, aplikace Inventor se neočekávaně ukončí.
 • Aplikace Inventor se neočekávaně ukončí při kopírování a vkládání komponent po odstranění poznámky

 

Pokud si chcete tento Service Pack 2 pro Inventor 2014 stáhnout, klikněte prosím ZDE.

 

Ušetřete 25% na produktech Autodesk
Lukáš Hrubý
Technický CAD konzultant ve společnosti Adeon CZ. Zde na blogu připravuji články zaměřené především na pokročilou práci s Autodesk Inventorem. Potkat se se mnou můžete v pardubické pobočce.