Autodesk Inventor 2016.2.3 Hotfix

Autodesk Inventor 2016.2.3 Hotfix

V rámci snahy trvale poskytovat kvalitní produkty vydala společnost Autodesk pro aplikaci Autodesk Inventor 2016 Service Pack 2 opravuInventor 2016.2.3 Hotfixe, která řeší řadu problémů. Tato oprava je k dispozici v 64bitové verzi a týká se pouze aplikace Autodesk Inventor 2016 Service Pack 2.

Inventor 2016 - Service Pack 2
Inventor 2016.2.3 Update

Popis řešených problémů Inventor 2016.2.3 Hotfix

 • Při exportu ve formátu souboru DWG aplikace AutoCAD se vytvoří nechtěná čára.
 • Aplikace Inventor ukládá kopie souborů, které jsou chráněny proti čtení/zápisu, i souborů, které chráněny nejsou.
 • Zobrazení návrhů jsou poškozená a nesynchronizovaná.
 • Aplikace Inventor přestane při práci s daty rámců vytvořenými v předchozí verzi reagovat.
 • Tolerance ve výkresu se neaktualizují.
 • Když je v expresním režimu aktivní pohled řezu, dochází k enormnímu využívání paměti.
 • Při otevírání souboru součásti, kde je jako výchozí pohled nastaven perspektivní pohled, dojde k neočekávanému ukončení.
 • Při měření v expresním režimu dojde k neočekávanému ukončení.
 • Objekty, které nejsou podporovány iPrvky, budou odstraněny z výběru.
 • Při ukládání souboru DWG aplikace AutoCAD jako souboru DWG aplikace Inventor se operace nezdaří.
 • Nízký výkon zobrazení řezů s polohovými reprezentacemi.
 • Exportované hodnoty vlastních parametrů a iVlastností neodpovídají.
 • Při změně systémového času při přechodu na letní čas se změní datum iVlastností.
 • Export rozpisky do souboru XLS již neuchovává nadbytečné nuly.

Tuto aktualizaci si můžete stáhnout přes váš Autodesk Account.

Inventor 2016.2.3 Hotfix
Inventor 2016.2.3 Hotfix

 

Lukáš Hrubý
Technický CAD konzultant ve společnosti Adeon CZ. Zde na blogu připravuji články zaměřené především na pokročilou práci s Autodesk Inventorem. Potkat se se mnou můžete v pardubické pobočce.