Autodesk Inventor 2016.2.3 Hotfix

Autodesk Inventor 2016.2.3 Hotfix

V rámci snahy trvale poskytovat kvalitní produkty vydala společnost Autodesk pro aplikaci Autodesk Inventor 2016 Service Pack 2 opravuInventor 2016.2.3 Hotfixe, která řeší řadu problémů. Tato oprava je k dispozici v 64bitové verzi a týká se pouze aplikace Autodesk Inventor 2016 Service Pack 2.

Inventor 2016 - Service Pack 2
Inventor 2016.2.3 Update

Popis řešených problémů Inventor 2016.2.3 Hotfix

 • Při exportu ve formátu souboru DWG aplikace AutoCAD se vytvoří nechtěná čára.
 • Aplikace Inventor ukládá kopie souborů, které jsou chráněny proti čtení/zápisu, i souborů, které chráněny nejsou.
 • Zobrazení návrhů jsou poškozená a nesynchronizovaná.
 • Aplikace Inventor přestane při práci s daty rámců vytvořenými v předchozí verzi reagovat.
 • Tolerance ve výkresu se neaktualizují.
 • Když je v expresním režimu aktivní pohled řezu, dochází k enormnímu využívání paměti.
 • Při otevírání souboru součásti, kde je jako výchozí pohled nastaven perspektivní pohled, dojde k neočekávanému ukončení.
 • Při měření v expresním režimu dojde k neočekávanému ukončení.
 • Objekty, které nejsou podporovány iPrvky, budou odstraněny z výběru.
 • Při ukládání souboru DWG aplikace AutoCAD jako souboru DWG aplikace Inventor se operace nezdaří.
 • Nízký výkon zobrazení řezů s polohovými reprezentacemi.
 • Exportované hodnoty vlastních parametrů a iVlastností neodpovídají.
 • Při změně systémového času při přechodu na letní čas se změní datum iVlastností.
 • Export rozpisky do souboru XLS již neuchovává nadbytečné nuly.

Tuto aktualizaci si můžete stáhnout přes váš Autodesk Account.

Inventor 2016.2.3 Hotfix
Inventor 2016.2.3 Hotfix

 

Ušetřete 25% na produktech Autodesk
Lukáš Hrubý
Technický CAD konzultant ve společnosti Adeon CZ. Zde na blogu připravuji články zaměřené především na pokročilou práci s Autodesk Inventorem. Potkat se se mnou můžete v pardubické pobočce.