Autodesk Inventor 2016 – Service Pack 2

Chtěl bych Vás upozornit, že vyšel Service Pack 2 pro Inventor 2016. Nezbytný předpoklad této aktualizace je mít nainstalovaný Service Pack 1. Aktualizace Service Pack 2 obsahuje nejnovější opravy.

Inventor 2016 - Service Pack 2
Inventor 2016 – Service Pack 2

Tento Service Pack řeší například tyto problémy:

  • Pokud jsou umístění souborů v možnostech aplikace upravena tak, aby obsahovala pouze umístění %PUBLICDOCUMENTS% nebo %USERPROFILE%, dojde k neočekávanému ukončení aplikace Inventor.
  • Pokud je výskyt vypnutý, nelze nastavit jeho název.
  • Otevření prvního souboru trvá velmi dlouho.
  • Tlačítka OK a Storno v dialozích Zaoblení, Skořepina a Zesílit v místním sestavení se překrývají.
  • Při umístění či přesouvání součásti v sestavě v zobrazení zůstávají pozůstatky grafiky.
  • Při použití funkce přiblížení u velkých modelů může mít aplikace nízký výkon.
  • Při nahrazení komponenty podsestavy reprezentace zobrazení nejvyšší úrovně ztratí nastavení viditelnosti.
  • Při volném posunu komponenty po zrušení zaškrtnutí nastavení diagnostiky a jeho opětovném zaškrtnutí ve směrové nabídce a kliknutí na tlačítko OK dochází k neočekávanému ukončení Inventor.
  • Při vytváření pole se v nových instancích pole nepoužije zobrazení návrhu zkopírované ze zdrojové instance.
  • Importované referenční komponenty nelze kopírovat ani zrcadlit.
  • Při importu souboru STEP s přehláskou ve vlastnostech souboru jsou vytvořeny neplatné znaky v kolekci FileProperties.
  • Při změně hloubky řezu z možnosti Plný na možnost Vzdálenost dochází k neočekávanému ukončení Inventor.
  • Při nahrazování reference modelu sestavy dochází k neočekávanému ukončení Inventor.
  • S povolenou možností Povolit aktualizace v pozadí aplikace Inventor vytvoří pohled částečného řezu.
  • Některé soubory šablon verze 2011 nelze migrovat.
  • Při odstranění prvku profilového ohybu dochází k neočekávanému ukončení Inventor.
  • Při odstranění rozvinu dochází k neočekávanému ukončení aplikace Inventor.
  • Desetinné hodnoty iVlastností jsou nesprávně aktualizovány jako celá čísla.
  • Při odstranění prvku profilového ohybu dochází k neočekávanému ukončení Inventor.
  • Při odstranění rozvinu dochází k neočekávanému ukončení aplikace Inventor.
  • U nepoužitých sdílených náčrtů nelze změnit jejich pořadí.
  • Při přetahování čáry s vypnutou viditelností kót dochází k neočekávanému ukončení aplikace Inventor.

>> Stáhněte si tento Service Pack 2 pro Inventor 2016 <<

Na stejném odkazu si můžete dočíst další opravy, který tento Service Pack 2 obsahuje.

Ušetřete 25% na produktech Autodesk
Lukáš Hrubý
Technický CAD konzultant ve společnosti Adeon CZ. Zde na blogu připravuji články zaměřené především na pokročilou práci s Autodesk Inventorem. Potkat se se mnou můžete v pardubické pobočce.