Autodesk Inventor 2017.3.1 Update

Autodesk Inventor 2017.3.1

V rámci snahy trvale poskytovat kvalitní produkty vydala společnost Autodesk pro aplikaci Inventor 2017 R3 aktualizaci Inventor 2017.3.1 Update, která řeší řadu problémů. Jedná se o Update s názvem “R3.1” pro uživatele Inventor 2017 R3, tedy pro uživatele se subscription. Tato oprava hotfix je k dispozici v 64bitové verzi a týká se pouze aplikace Autodesk Inventor 2017 R3.

Inventor 2016 - Service Pack 2
Inventor 2017.3.1 Update

Popis řešených problémů aktualizace Inventor 2017.3.1

 • Při vytváření hloubky pohledu částečného řezu není prvek díry se závitem rozpoznán jako výběr s možností Do otvoru.
 • Export rozpisky do souboru XLS již neuchovává nadbytečné nuly.
 • Položky prohlížeče Generátor tvarů nejsou při použití vlastní knihovny materiálů dostupné.
 • Při změně systémového času při přechodu na letní čas se změní datum iVlastností.
 • Při aktualizaci iPrvku dojde k neočekávanému ukončení.
 • Při exportu souboru IDW do formátu DXF dojde k neočekávanému ukončení.
 • Degenerované spline, které nemají nulovou délku, se nezobrazují u exportu.
 • Spuštěné makro nesprávně označuje soubory jako změněné.
 • Při exportu do formátu PDF se vytvoří nechtěná čára.
 • Pokud je aktivní prvek MyHome, měla by metoda ActiveDocument vrátit hodnotu Nothing a měla by se spustit událost OnActiveWebView.
 • Při měření v expresním režimu dojde k neočekávanému ukončení.
 • Objekty, které nejsou podporovány iPrvky, budou odstraněny z výběru.
 • Při ukládání souboru DWG aplikace AutoCAD jako souboru DWG aplikace Inventor se operace nezdaří.
 • Nízký výkon zobrazení řezů s polohovými reprezentacemi.
 •  Funkce Pack and Go nezohledňuje možnost Vynechat knihovny.
 • Geometrická tolerance se nepřipojí k popisu díry a závitu.
 • Exportované hodnoty vlastních parametrů a iVlastností neodpovídají.

 

Tuto aktualizaci si můžete stáhnout přes váš Autodesk Account.

Autodesk Inventor 2017.3.1 Update
Autodesk Inventor 2017.3.1 Update

Ušetřete 25% na produktech Autodesk
Lukáš Hrubý
Technický CAD konzultant ve společnosti Adeon CZ. Zde na blogu připravuji články zaměřené především na pokročilou práci s Autodesk Inventorem. Potkat se se mnou můžete v pardubické pobočce.