Autodesk Inventor 2017.3.1 Update

Autodesk Inventor 2017.3.1

V rámci snahy trvale poskytovat kvalitní produkty vydala společnost Autodesk pro aplikaci Inventor 2017 R3 aktualizaci Inventor 2017.3.1 Update, která řeší řadu problémů. Jedná se o Update s názvem “R3.1” pro uživatele Inventor 2017 R3, tedy pro uživatele se subscription. Tato oprava hotfix je k dispozici v 64bitové verzi a týká se pouze aplikace Autodesk Inventor 2017 R3.

Inventor 2016 - Service Pack 2
Inventor 2017.3.1 Update

Popis řešených problémů aktualizace Inventor 2017.3.1

 • Při vytváření hloubky pohledu částečného řezu není prvek díry se závitem rozpoznán jako výběr s možností Do otvoru.
 • Export rozpisky do souboru XLS již neuchovává nadbytečné nuly.
 • Položky prohlížeče Generátor tvarů nejsou při použití vlastní knihovny materiálů dostupné.
 • Při změně systémového času při přechodu na letní čas se změní datum iVlastností.
 • Při aktualizaci iPrvku dojde k neočekávanému ukončení.
 • Při exportu souboru IDW do formátu DXF dojde k neočekávanému ukončení.
 • Degenerované spline, které nemají nulovou délku, se nezobrazují u exportu.
 • Spuštěné makro nesprávně označuje soubory jako změněné.
 • Při exportu do formátu PDF se vytvoří nechtěná čára.
 • Pokud je aktivní prvek MyHome, měla by metoda ActiveDocument vrátit hodnotu Nothing a měla by se spustit událost OnActiveWebView.
 • Při měření v expresním režimu dojde k neočekávanému ukončení.
 • Objekty, které nejsou podporovány iPrvky, budou odstraněny z výběru.
 • Při ukládání souboru DWG aplikace AutoCAD jako souboru DWG aplikace Inventor se operace nezdaří.
 • Nízký výkon zobrazení řezů s polohovými reprezentacemi.
 •  Funkce Pack and Go nezohledňuje možnost Vynechat knihovny.
 • Geometrická tolerance se nepřipojí k popisu díry a závitu.
 • Exportované hodnoty vlastních parametrů a iVlastností neodpovídají.

 

Tuto aktualizaci si můžete stáhnout přes váš Autodesk Account.

Autodesk Inventor 2017.3.1 Update
Autodesk Inventor 2017.3.1 Update

Lukáš Hrubý
Technický CAD konzultant ve společnosti Adeon CZ. Zde na blogu připravuji články zaměřené především na pokročilou práci s Autodesk Inventorem. Potkat se se mnou můžete v pardubické pobočce.