Autodesk Inventor 2017 – 3D PDF

Modely z Autodesk Inventor nyní můžete exportovat do souborů nového formátu 3D PDF. Soubor 3D PDF obsahuje 3D pohledy modelu. Při exportu modelu aplikace Inventor jsou vybrané reprezentace zobrazení návrhu převedeny na pohledy modelu a umístěny do souboru 3D PDF.

3D PDF
3D PDF

Soubory 3D PDF se zobrazují v programu Adobe Acrobat Reader. K manipulaci s pohledy modelu se používají nástroje 3D navigace.

3D navigace
3D navigace

 

Zobrazením stromu modelu lze zobrazit komponenty modelu a data zahrnutá v souboru 3D PDF.

Strom modelu
Strom modelu

 

Soubor šablony 3D PDF určuje uspořádání exportovaných prvků. Můžete vytvořit vlastní šablony 3D PDF a použít je k exportu modelů.

Pokud potřebujete provést export více modelů do souborů 3D PDF v dávkovém procesu, použijte Plánovač úloh.

 

Vytvoření a práce s 3D PDF z Autodesk Inventor 2017:

 

Ušetřete 25% na produktech Autodesk
Lukáš Hrubý
Technický CAD konzultant ve společnosti Adeon CZ. Zde na blogu připravuji články zaměřené především na pokročilou práci s Autodesk Inventorem. Potkat se se mnou můžete v pardubické pobočce.

2 Komentářů

 1. Vytváření vlastních šablon souborů 3D PDF

  Šablony souborů 3D PDF jsou ve výchozím nastavení uloženy v úložišti šablon určeném v aktivním projektu. U výchozího projektu se jedná o následující umístění C:\Users\Public\Dokumenty\Autodesk\Inventor 2017\templates\.
  Šablona 3D PDF obsahuje dva typy prvků:

  Statické prvky, například statický text, obrázky, pole vlastností a pohledy 3D modelu. Statické prvky lze upravit pomocí nástrojů pro úpravy, které jsou k dispozici v programu Adobe Acrobat Pro.
  Dynamické a interaktivní prvky, například interaktivní seznamy rozpisek, karusely pohledů a možnosti tisku. Dynamické a interaktivní prvky jsou generovány pomocí skriptu. Skript lze upravovat v externím editoru XML a vložit do šablony souboru 3D PDF.

  Chcete-li šablonu přizpůsobit, vytvořte kopii výchozí šablony a otevřete ji v aplikaci Adobe Acrobat Pro. Následující kroky:

  Přidejte nebo odstraňte statický text, obrázky a pole vlastností.
  Přizpůsobte velikost a umístění grafických prvků.
  V souboru šablony vytvořte více stránek.