Autodesk Inventor 2017 R2

Vyšla další oficiálně nová verze Inventoru s názvem „Inventor 2017 R2“. Tato verze je k dispozici zákazníkům s aktivním programem Subscription. Inventor 2017 R2 nabízí vylepšení základního produktu Inventor 2017.

INV2017R2-lockup

Aktualizace obsahuje více než 40 vylepšení funkcí pro kreslení, modelování součástí a sestav, automatizace návrhu, interoperabilitu výkresů a prezentace, které vám pomáhají efektivněji pracovat a vytvářet lepší produkty. Pokud nemáte aktivní subscription, pak pro vás dnes vyšel alespoň první service pack pro Inventor 2017.

 
 

Autodesk Inventor 2017 R2 přináší tyto novinky:

Obecné

 Dialog Projekty

 • Přístup k dialogu Konfigurovat knihovnu byl zjednodušen. Nyní místo dvou kliknutí stačí kliknout jednou. Bylo odebráno tlačítko rozevíracího seznamu pouze s jednou položkou.
 • Velikost Průvodce projektem aplikace Inventor (průvodce, který se zobrazí, když vytvoříte nový soubor projektu (IPJ)) je nyní možné měnit.

 

Vylepšení Prohlížeče modelu

 • Ve vizuálním zobrazení Prohlížeče modelu ve všech prostředích se nyní zobrazují v hierarchii čáry:
Prohlížeč modelu
Prohlížeč modelu

 

Vylepšení pracovních postupů

 • Náčrty součástí, sestav a rozvinů si nyní při exportování ve formátu DWG aplikace AutoCAD zachovávají vlastnosti zadané v dialogu Vlastnosti geometrie (například typ čáry, měřítko, barvu čáry a tloušťku čáry).
 • Miniaturní panel nástrojů lze zobrazit či skrýt při použití následujících příkazů: Vysunutí, Rotace, Zaoblení, Skořepina, Zešikmení plochy, Zkosení a Spoj. Tyto dialogy mají také miniaturní panel nástrojů, který se zobrazuje spolu s nimi.
Miniaturní panel nástrojů
Miniaturní panel nástrojů

 

 • Nyní můžete snadno přecházet dozadu a dopředu na jiné body v čase. V uživatelském rozhraní pro vracení a opakování akcí se nyní zobrazují rozevírací nabídky funkcí Zpět a Znovu.
Funkce Zpět
Funkce Zpět

 

Součásti

Nové možnosti místní nabídky pro příkazy Vytvořit součást a Vytvořit komponenty

 • Vytvořit součást: Vyberte jeden nebo více bloků náčrtu, objemových těles nebo povrchových těles a v místní nabídce vyberte položku Vytvořit součást.
 • Vytvořit komponenty: Vyberte jeden nebo více bloků náčrtu, objemových těles a v místní nabídce vyberte položku Vytvořit komponenty.

Automatický výběr ploch nebo hran tečných k vybraným plochám nebo hranám

 • Nyní můžete rychle vytvořit sadu výběru všech plocha nebo hran, které jsou navzájem tečné. V grafickém okně:
Výběr ploch
Výběr ploch

 

Vylepšení formátů exportu tabulek revizí a kusovníků do aplikace Excel

 • Nyní můžete při exportování vybrat soubor šablony aplikace Excel (XLTM) s makry. Makra jsou v exportovaném souboru aplikace Excel zachována.
 • Tabulky revizí a kusovníky nyní lze exportovat do souborů aplikace Excel s podporou maker (XLSM). Při exportu kusovníku nebo tabulky revizí do aplikace Excel jsou nyní podporovány následující formáty souborů aplikace Excel: XLTM, XLSX, XLSM, XLT, XLS.

 

Sestavy

V příkazech zrcadlení a kopírování sestav nyní lze ignorovat vztahy

 • Dříve se u zrcadlených a kopírovaných komponent automaticky použily existující vztahy. Nové možnosti vám umožňují rozhodnout, zda chcete do operace zahrnout vztahy, či nikoliv.

V příkazech zrcadlení a kopírování sestav nyní lze ukotvit výsledné komponenty

Další vylepšení sestav:

 • Nyní můžete rychle vybrat v seznamu dostupných pracovních rovin počátku přímo v dialogu Zrcadlení komponent prostředí sestavy.
Zrcadlení komponent
Zrcadlení komponent
 • Nyní můžete z rozpisky otevřít několik souborů. Vyberte jednu nebo více komponent, klikněte pravým tlačítkem a vyberte možnost Otevřít: Všechny vybrané komponenty se otevřou na nových samostatných kartách.
Rozpiska - otevřít
Rozpiska – otevřít

 

Součinnost

Rychlé přizpůsobení vlastností importovaných souborů CAD pomocí nového nástroje pro mapování vlastností

 • Pomocí nového nástroje Mapování vlastností importovaných dat CAD lze snadno mapovat vlastnosti z aplikací CATIA, Pro/Engineer, Creo parametric, STEP, NX a SolidWorks na standardní vlastnosti aplikace Inventor.
Importování CAD vlastností
Importování CAD vlastností

 

 • Klikněte na nabídku Start – Programy – Autodesk – Autodesk Inventor 2017 – Nástroje.
Importování CAD vlastností - příkaz
Importování CAD vlastností – příkaz

 

Vylepšení funkcí referenčního modelu v kusovnících a rozpiskách

 • Nyní můžete otevřít sestavu nejvyšší úrovně asociativní reference nebo virtuální součást z kusovníku nebo z rozpisky. Klikněte pravým tlačítkem na řádek kusovníku nebo rozpisky obsahující asociativní referenci nebo virtuální součást a vyberte položku Otevřít. Otevře se sestava nejvyšší úrovně obsahující referenci na asociativní referenci aplikace AnyCAD nebo virtuální součást.

Podložení DWG nyní plně podporují geometrie aplikace AutoCAD Mechanical

 • Nyní lze pomocí příkazu Vyhledat podložení DWG změnit bod vložení geometrie aplikace AutoCAD Mechanical. Přemístěná geometrie si zachovává asociativitu s modelem aplikace AutoCAD Mechanical.

 

Modul iLogic

Vylepšení vstupních polí modulu iLogic

 • Vstupní pole modulu iLogic nyní automaticky přizpůsobuje svou velikost tak, aby odpovídala délce nejdelšího vstupního řetězce

Vylepšení dialogu Upravit pravidlo

 • Pomocí nové možnosti Uložit lze během relace úprav ukládat práci, aniž by bylo nutné spouštět pravidlo.
 • Tlačítko OK bylo nahrazeno tlačítkem Uložit a spustit: Tato možnost umožňuje uložit a spustit nové nebo aktualizované pravidlo a zavřít dialog, pokud bylo pravidlo úspěšně spuštěno. Tato možnost je zakázána, pokud je formulář vypnut.

 

Výkresy

Přeuspořádání připojených pozic pomocí nové možnosti místní nabídky Třídit pozice

 • Připojené pozice lze nyní třídit podle jejich hodnoty. Nejprve pozice připojte pomocí možnosti místní nabídky Připojit pozici ze seznamu. Poté po zavření dialogu Připojit pozici klikněte pravým tlačítkem na pozici a vyberte položku Třídit pozice. Hodnoty jsou automaticky přeuspořádány.
Třídění pozic
Třídění pozic

 

Vylepšení prezentací v prostředí vytváření, úprava a publikování

Nové možnosti vytváření prezentací

 • Nyní můžete vytvořit nový soubor prezentace (IPN) z otevřené sestavy nebo svařence: V prohlížeči klikněte pravým tlačítkem myši na uzel na nejvyšší úrovni v otevřené sestavě nebo svařenci a v místní nabídce vyberte položku Vytvořit prezentaci.

 Úpravy více akcí

Nyní můžete upravit více akcí různými způsoby.

Posunutí: Pomocí kliknutí s přidržením klávesy Ctrl vyberte více akcí a poté přetáhněte vybrané akce do jiného umístění na časové ose. Akce můžete přetáhnout do umístění před nebo za jinými pohyby. Lze přesouvat jakékoliv výběry akcí. Při přetahování akcí s různými časy začátku a konce si sada výběru zachovává vztahy.

Úprava více akcí
Úprava více akcí

 

Změna času začátku/konce přetažením: Můžete vybrat více akcí, a když se zobrazí ukazatel úpravy, přetažením ukazatele upravit jejich počáteční či koncový čas. Akce nemusí sdílet časové rozpětí.

Změna počátku
Změna počátku

 

Publikování obrázků s průhledným pozadím

 • Vyberte pohled snímku, který chcete publikovat jako obrázek. Klikněte na mřížku. V dolní části dialogu zaškrtněte políčko Průhledné pozadí.

Publikování do rastru

 • Při publikování obrázku nyní můžete vybrat v seznamu nabízených rozlišení nebo zadat rozlišení obrázku.

Rozbalení/sbalení všech podřazených položek na panelu scénářů

 • Použijte možnost Rozbalit všechny podřazené položky nebo Sbalit všechny podřazené položky.

 
 

Stažení a Instalace

Všechny novinky, které přináší verze Inventor 2017 R2

Aktualizace aplikace Inventor 2017 R2 je tedy k dispozici pro zákazníky se subscripiton a obsahuje všechna vylepšení a též i aktualizaci Service Pack 1.

 • Tuto aktualizaci si můžete přímo nainstalovat pomocí aplikace Autodesk Application Manager.
 • Další možnost je stažení prostřednictvím Autodesk Account.
Autodesk Account
Autodesk Account

 

Ušetřete 25% na produktech Autodesk
Lukáš Hrubý
Technický CAD konzultant ve společnosti Adeon CZ. Zde na blogu připravuji články zaměřené především na pokročilou práci s Autodesk Inventorem. Potkat se se mnou můžete v pardubické pobočce.