Autodesk Inventor 2017 – Service Pack 1

Autodesk dnešním dnem vydal první Service Pack pro Inventor 2017. Určitě doporučujeme si tuto aktualizaci nainstalovat, řeší totiž několik problémů s Inventorem. Seznam vyřešených problémů jsme vypsali dále v článku.

INV2017SP1
Aktualizace v Autodesk Destop App

Zároveň s touto aktualizací vyšlo i nové vylepšení R2, které přináší více jak 40 novinek do Inventoru 2017 dle přání zákazníků. O vylepšení Inventor 2017 R2 jsme se také rozepsali. Aktualizaci SP1 proveďte nejlépe přes Autodesk Desktop App, který se vám nainstaluje přímo s Inventorem. Nebo si také daný Service pack můžete stáhnout z následující odkazu:

> Stáhněte si tento Service Pack 1 pro Inventor 2017 <<

 

 

Service Pack 1 řeší tyto problémy:

Modelování součástí

 • Po vytvoření náčrtu v konstrukčním režimu a zavření součásti dochází k neočekávanému ukončení aplikace Inventor.
 • V odvozeném náčrtu se po aktualizaci zdrojového náčrtu nezachová typ čáry.

3D náčrt

 • Byla zvýšena spolehlivost příkazu Křivka na ploše při kreslení koule na anuloidu.

Modelování sestav

 • Při izolování úhlové vazby s vypnutou komponentou dochází k neočekávanému ukončení aplikace Inventor.
 • V místní nabídce rozpisky se zobrazuje prázdný řádek.

Správce výkresu

 • Při vytváření pohledů částečných řezů s povolenou možností Povolit aktualizace v pozadí dochází k neočekávanému ukončení aplikace Inventor.
 • Výsledek třídění podle položek po rozdělení tabulky není správný.
 • Výsledek použití příkazu Přiblížit vše ve výkresu neodpovídá velikosti listu.
 • Při posouvání nebo přibližování rastrových pohledů bez skrytých čar se zobrazují skryté čáry.
 • Editor stylů výkresů nyní správně zobrazuje výchozí výšky textu.

Vylepšené vizualizace

 • Při předběžném výběru či výběru grafických entit klientu bez transakcí se nespouští žádné události rozhraní API.
 • Při otevírání určitých sad dat v expresním režimu dochází k neočekávanému ukončení aplikace Inventor.
 • Při resetování na přední pohled po úpravě výchozí orientace nástroje ViewCube nástroj ViewCube zmizí.

Prezentace

 • Barva v souboru IPN se liší od barvy sestavy ve výkresu, pouze pokud mění materiál součásti, která je její komponentou.
 • Pokud komponenta obsahuje akce posunutí i otočení, může úprava pohybu způsobit neočekávaný výsledek.
 • Při úpravách pohybu s nevyřešenými komponentami dochází k neočekávanému ukončení aplikace Inventor.
 • Při zvýraznění trajektorií nebo komponent ve scénářích, kde existuje množství skupinových pohybů, má aplikace nízký výkon.
 • Po přetažení akcí na časové ose zmizí komponenty.
 • Při přehrávání animace mají pohyby neočekávané pořadí transformace.
 • Rozlišení DPI publikovaného obrázku nelze změnit.

3D PDF

 • Byla zmenšena velikost a vylepšena funkce šablon souborů 3D PDF. Aktualizované šablony pro různé jazyky lze získat zde.
 • Při exportování souboru 3D PDF pomocí Plánovače úloh se aplikace Inventor nespustí v bezobslužném režimu.
 • Při exportování souboru 3D PDF nelze změnit písmo na Arial Black (9).
 • Ukázkový soubor aplikace Inventor Personal Computer nelze exportovat jako soubor 3D PDF.

Simulace

 • Uživatelské výrazy uživatelských proměnných v Okně grafů prostředí dynamické simulace se nezachovávají mezi úpravami.
 • Při kliknutí na položku Vytvořit studii této konfigurace v parametrické tabulce dochází k neočekávanému ukončení aplikace Inventor.
 • Při zobrazení symbolů vazeb dochází k únikům paměti u objektů COM.
 • Při zavření interaktivního dialogu příkazu v prostředí pevnostní analýzy dochází k neočekávanému ukončení aplikace.

Aplikace

 • Otevírání sestav vytvořených pomocí předchozích verzí aplikace Inventor v aplikaci Inventor 2017 je z důvodu migrace vzhledů pomalejší než jejich otevírání v původních verzích aplikace.
 • Při kliknutí na položku Vytvořit studii této konfigurace v parametrické tabulce dochází k neočekávanému ukončení aplikace Inventor.
 • Při výběru dvou či více ploch se ve směrové nabídce zobrazuje možnost viditelnosti.
 • Pokud jsou současně aktivní doplněk Vault Add-in a domovská stránka, aplikace má nízký výkon.
 • V aplikaci Inventor Professional dynamické licencování nefunguje správně.

Komunikace a interoperabilita

 • Vygenerování souboru RFA je úspěšné, ale ve zprávě se zobrazuje chyba.
 • Při exportování některých výkresů se šipkami kót bez přizpůsobeného měřítka do souboru PDF dochází k neočekávanému ukončení aplikace Inventor.

Síť

 • Při importu souboru STEP s vybranou možností Referenční model je těleso převedeno na uzel sítě.
 • Při promítnutí geometrie kruhové hrany sítě se po výběru příkazu Dokončit náčrt z promítnuté geometrie stanou chybné růžové čáry.
 • Příkaz Načíst model importuje asociativní sítě aplikace NX.
 • Při použití příkazu SaveAsWithOptions a komponenty STEP vložené jako referenční model dochází k neočekávanému ukončení aplikace Inventor.
 • Při použití nové metody rozhraní API TranslatorAddIn.SaveCopyAs k převodu určitých součástí BRep na síťové součásti se zobrazí upozornění na chybu a dojde k ukončení aplikace.
 • Cloudové sítě aplikací Alias a CATIA nepodporují příkazy Náhled a Načíst model.
Inventor 2017 - Service Pack 1
Inventor 2017 – Service Pack 1
Ušetřete 25% na produktech Autodesk
Matěj Škarka
Technický CAD konzultant ve společnosti Adeon CZ. Zde na blogu píši články zaměřené především na cloudový CAD program Fusion 360 a také doplněk pro automatizaci iLogic v programu Autodesk Inventor. Potkat mě můžete v ostravské kanceláři Adeonu.