Autodesk Inventor 2018.1

Aplikace Autodesk Inventor se neustále vyvíjí, aby Vám pomáhala řešit současné a budoucí problémy. Z tohoto důvodu byla vydána další verze Inventor 2018.1.

Inventor 2018.1 je pouze pro zákazníky s předplatným. Tato verze přináší opravy a vylepšení pro aplikace Inventor a Inventor Professional 2018 založená na připomínkách zákazníků, mezi které patří mimo jiné definice založené na modelu (MBD) pro sestavy, globální spouštěče událostí modulu iLogic, rychlejší aktualizace výkresového pohledu, podpora technologie AnyCAD u souborů SolidEdge.

Autodesk Inventor 2018.1
Autodesk Inventor 2018.1

Autodesk Inventor 2018.1 přináší tyto novinky:

Náčrt

Promítnutí geometrie jako konstrukční geometrie ve výchozím nastavení

Nyní můžete v možnostech aplikace nastavit výchozí promítnutou geometrii jako konstrukční. Když tuto možnost vyberete, nebudete při vytváření geometrie náčrtu muset neustále přepínat příkaz „Konstrukční“.

2018.1-promítnutí geometrie
2018.1-Promítnutí geometrie

Automatické promítnutí geometrie při kótování nebo zavazbování náčrtu

Dříve jste při přidávání kót nebo vazeb ke geometrii náčrtu pomocí pracovní osy nebo pracovního bodu museli promítnout vybranou pracovní osu nebo pracovní bod. Když nyní vyberete osu nebo bod uvnitř náčrtu, ke kterému přidáváte kóty nebo vazby, promítne se vybraná pracovní osa nebo pracovní bod automaticky.

Součásti

Definice založené na modelu

Do poznámek prvků tolerance byla přidána podpora následujících modifikátorů:

2018.1-Definice založené na modelu
2018.1-Definice založené na modelu
 • Volný stav
 • Projektovaná toleranční zóna
 • Statistické
 • Tečná rovina
 • Nerovnoměrně uspořádané

Sestavy

3D poznámka pro sestavy

Na pás karet v prostředí sestavy byla přidána nová karta „Poznámka“. Nová karta obsahuje příkazy, které k sestavě umožňují přidávat kóty, poznámky a další informace.

2018.1-3D poznámka pro sestavy
2018.1-3D poznámka pro sestavy

Rozpiska

Obrázky náhledů je nyní možno exportovat spolu s dalšími informacemi, které se nacházejí v rozpisce.

Příklad:

2018.1-Rozpiska
2018.1-Rozpiska

Obalení sestav

Úloha pro vytvoření obalu nyní obsahuje nové funkce obalu uvedené ve verzi 2018. Když kliknete na položku možnosti, uvidíte, že dialog obalení má nyní tři karty.

 • Karta Komponenty obsahuje informace na úrovni dokumentu, například reprezentace a možnost odebrání komponent podle velikosti.
 • Karta Prvky obsahuje možnosti snadné definice toho, které prvky mají být ze součásti obalu odebrány. Konkrétní prvky můžete zachovat, odebrat, nebo odebrat v závislosti na hodnotě rozsahu.
 • Karta Vytvoření obsahuje informace související se souborem, styl obalu a další nastavení
2018.1 - Obalení sestav
2018.1 – Obalení sestav

Nejvýraznější vylepšení nového pracovního postupu:

 • Odebírání součástí podle velikosti určením maximální diagonály ohraničujícího kvádru,
 • Precizní kontrola nad odebíráním děr, kapes, zaoblení a zkosení: můžete vybrat, zda chcete zachovat vše, odebrat vše nebo odebrat vše v zadaném rozsahu velikosti.

Součinnost

AnyCAD pro Solid Edge

Nyní můžete importovat soubory Solid Edge s možností převedení nebo vytvoření reference AnyCAD. Když jako referenční model technologie AnyCAD importujete soubor Solid Edge, připojení k vybranému souboru zůstane zachováno. Díky tomu budete moci sledovat změny modelu a provádět příslušné aktualizace.

Také můžete použít nástroj Plánovač úloh a automaticky pomocí něj importovat více souborů Solid Edge.

Další vylepšení sestav

 • Když v sestavě vytváříte vazbu komponenty na jedné ose s geometrií náčrtu na jiné ose, bude nyní komponenta umístěna v bodě na ose, která je nejblíže bodu výběru potřebnému k zajištění vazeb komponenty. Dříve mohla být komponenta umístěna mimo grafické okno.

Výkresy

Díky změně způsobu zpracování úprav pohledu probíhají nyní aktualizace výkresového pohledu rychleji. V reakci na úpravy 3D modelu aktualizují výkresové pohledy pouze tu část pohledu, která se změnila.

Obecné

Vylepšení produktivity modulu iLogic

Nový robustní pracovní postup spouštěčů událostí

Dialog Pravidla spouštěná událostmi byl nahrazen novým dialogem Spouštěče událostí:

 • Pravidla, která byla definována v části Adresáře externích pravidel v dialogu iLogic – konfigurace, se zobrazují v části Externí pravidla v dialogu Spouštěč událostí.
 • Máte možnost rychle přiřadit externí spouštěče událostí k různým typům souborů. Vyberte kartu a poté přetáhněte pravidlo z části Externí pravidla k události.
 • Pomocí karet Součásti, Sestavy a Výkresy můžete spravovat pravidla specifická pro konkrétní typ dokumentu.
 • Pomocí nového souboru RulesOnEvents.xml můžete spravovat externí pravidla.
  • V souboru RulesOnEvents.xml se ukládají externí spouštěče pro všechny dokumenty, součástí, sestavy a výkresy.

Stažení a Instalace

 • Tuto aktualizaci si můžete přímo nainstalovat pomocí aplikace Autodesk Application Manager.
 • Další možnost je stažení prostřednictvím Autodesk Account.
Autodesk Account
Autodesk Account

 

Ušetřete 25% na produktech Autodesk
Lukáš Hrubý
Technický CAD konzultant ve společnosti Adeon CZ. Zde na blogu připravuji články zaměřené především na pokročilou práci s Autodesk Inventorem. Potkat se se mnou můžete v pardubické pobočce.