Autodesk Inventor 2018.2

Aplikace Autodesk Inventor se neustále vyvíjí, aby Vám pomáhala řešit současné a budoucí problémy. Z tohoto důvodu byla vydána další verze Inventor 2018.2.

Inventor 2018.2 je pouze pro zákazníky s předplatným. Tato verze přináší opravy a hlavně vylepšení pro aplikace Inventor a Inventor Professional 2018 založená na připomínkách zákazníků, mezi které patří mimo jiné technologie AnyCAD pro aplikaci Fusion 360, vylepšená práce s plechy, lepší vytváření šraf ve výkresové dokumentaci, atd.

Inventor 2018.2
Inventor 2018.2

Autodesk Inventor 2018.2 přináší tyto novinky:

Součinnost desktopem a cloudem neboli AnyCAD pro aplikaci Fusion 360

3D Modely aplikace Fusion 360 můžete přenést přímo do aplikace Inventor. Tyto data můžete využít například pro tvorbu velkých se stav či výkresové dokumentace.  Při aktualizaci návrhu aplikace Fusion 360 se změny automaticky projeví i v aplikaci Inventor. Velmi podobným způsobem se lze také v aplikaci Fusion 360 odkazovat na součásti aplikace Inventor. Toto propojení je velmi vhodné například při využívání cloudových  simulací či CAM. Stačí si nainstalovat aplikaci Desktop Connector.

Nyní tedy máte možnost otevírat nebo importovat soubory aplikace Fusion 360 s možností převedení nebo vytvoření reference AnyCAD.

AnyCAD
AnyCAD

U technologie AnyCAD nyní velmi rychlým způsobem můžete vyřešit chybějící referenci.

AnyCAD - chybějící referenci
AnyCAD – chybějící referenci

Náčrt

Miniaturní panel

Nová ikona viditelnosti na miniaturním panelu nástrojů 2D náčrtu při výběru asociované plochy v grafickém okně zapíná a vypíná viditelnost náčrtu.

Miniaturní panel
Miniaturní panel

Součásti

Definice založené na modelu

Ke geometrické toleranci bylo přidáno označení obvodového svaru.

Definice založené na modelu
Definice založené na modelu

Export do formátu DWF

K exportu do formátu DWF byla přidána podpora 3D poznámek. Přístup k příkazu Exportovat do formátu DWF byl usnadněn jeho přidáním na panel Exportovat na kartě Poznámka součásti a sestavy.

Plechové součásti

Synchronizace pravidla rozvinu

Do Inventoru 2018.2 byl přidán nový příkaz, který umožňuje jedním kliknutím synchronizovat všechny prvky, aby používaly stejné pravidlo rozvinu.

Synchronizace pravidla rozvinu
Synchronizace pravidla rozvinu
  • V dialogu vyberte požadované pravidlo pro všechny prvky a klikněte na tlačítko OK.

Sestavy

Vylepšení příkazu ukotvení a usazení

Nyní je nově k dispozici příkaz Ukotvit a usadit a po jeho spuštění se nyní otevře dialog, který zobrazuje níže uvedené operace jako samostatné možnosti.

Vylepšení příkazu ukotvení a usazení
Vylepšení příkazu ukotvení a usazení
  • Ukotvit v počátku: Přesune, ukotví a zarovná vybrané komponenty k počátku sestavy. Když ukotvení komponent zrušíte, můžete je libovolně přesunout.
  • Vytvořit vazby stejný směr počátku: Usadí komponenty k počátku sestavy pomocí vazeb stejný směr.
  • Přemístit do horní části prohlížeče:Přemístí vybrané komponenty do horní části prohlížeče sestavy.

Vylepšení vyhledávání v Obsahovém centru

Nyní můžete rychle vyhledávat členy: V dialozích Editor Obsahového centra a Umístit z Obsahového centra byla přidána nová rozevírací nabídka Hledat (rodiny nebo členy).

Podpora úpravy vypnutých vazeb

Nově máte možnost upravit, modifikovat nebo rychle upravit vypnutou vazbu. Chcete-li hodnotu upravit nebo modifikovat, klikněte na vypnutou vazbu v prohlížeči pravým tlačítkem myši a vyberte možnost Upravit nebo Modifikovat. Chcete-li otevřít pole pro rychlou úpravu, klikněte na vypnutou vazbu v prohlížeči.

Rozšíření exportu obrázků ve formátu PNG, TIFF a BMP

Soubor aplikace Inventor můžete nyní exportovat jako obrázek s průhledným pozadím ve formátu PNG, TIFF nebo BMP. V dialogu Možnosti uložení obrázku vyberte položku Průhledné pozadí.

iLogic

Povolení automatického dokončování v editoru pravidel

Funkce automatického dokončování je povolena pro následující položky:

  • parametry aplikace Inventor,
  • objekty a funkce modulu iLogic,
  • objekty rozhraní API aplikace Inventor,
  • objekty rozhraní .NET.

Pomocí nové části Záhlaví v editoru pravidel můžete vytvořit text záhlaví. Text záhlaví lze vytvořit pouze v části Záhlaví. Pokud přidáte výrazy záhlaví, zůstane část Záhlaví otevřená i při příštím otevření editoru pravidel. Nová funkce automatického dokončování funguje i v této části.

Záhlaví iLogic
Záhlaví iLogic

Výkresy

Vylepšení vytváření šrafů

Dříve bylo v náčrtech výkresů možné šrafovat v jeden okamžik pouze jednu oblast. Nyní můžete v náčrtu vybrat více uzavřených profilů a vyplnit nebo vyšrafovat všechny.

Aktualizace nápovědy k příkazu Rozdělit tabulku

Nápověda byla v této verzi aktualizována.

Stažení a Instalace

  • Tuto aktualizaci si můžete přímo nainstalovat pomocí aplikace Autodesk Application Manager.
  • Další možnost je stažení prostřednictvím Autodesk Account.
Autodesk Account
Autodesk Account

 

Ušetřete 25% na produktech Autodesk
Lukáš Hrubý
Technický CAD konzultant ve společnosti Adeon CZ. Zde na blogu připravuji články zaměřené především na pokročilou práci s Autodesk Inventorem. Potkat se se mnou můžete v pardubické pobočce.