Autodesk Inventor 2019.2

Aplikace Autodesk Inventor se neustále vyvíjí, aby Vám pomáhala řešit současné a budoucí problémy. Z tohoto důvodu byla vydána další verze a to Inventor 2019.2, která obsahuje opravy a vylepšení založená na připomínkách zákazníků pro aplikace Inventor a Inventor Professional 2019, včetně kontroly pravopisu, vylepšení Obsahového centra, Generátoru rámových konstrukcí, textur plných řezů, modulu iLogic, výkresů atd.

Inventor 2019 - Autodesk Desktop App

Autodesk Inventor 2019.2 přináší tyto novinky:

Vylepšení přístupu k prohlížeči modelu

 • Byly přidány další body k prohlížeči modelu pro všechny typy dokumentů. Kliknutím na ikonu zobrazíte dostupné panely prohlížeče pro aktivní dokument.
  Vylepšení přístupu k prohlížeči modelu
  Vylepšení přístupu k prohlížeči modelu

Nastavení textury plného řezu

 • Nyní máte možnost určit mapu textury, která se použije u překrývajících se ploch v pohledech řezu modelu. Výchozí hodnotou je šedá barva.
  Nastavení textury plného řezu
  Nastavení textury plného řezu

Obsahové centrum

 • Došlo k přehlednějšímu uspořádání pro rychlé vyhledávání v editoru obsahového centra.
Přehlednější uspořádání pro rychlé vyhledávání
Přehlednější uspořádání pro rychlé vyhledávání
 • Nově můžete ve chvíli, kdy jsou zobrazeny výsledky vyhledávání, uložit vyhledávací dotaz Obsahového centra.
Výsledky vyhledávání
Výsledky vyhledávání
 • Nově můžete vytvořit součást s až 30 spoji. Dříve bylo možné maximálně 10.
  Součást s až 30 spoji
  Součást s až 30 spoji

Generátor rámových konstrukcí

 • V možnostech aplikace je nyní nová možnost pro nastavení výchozích názvů souborů pro generátor rámových konstrukcí.
  Nastavení výchozích názvů souborů
  Nastavení výchozích názvů souborů

Do dialogového okna pro příkaz „POKOS“ byla přidána možnost a to vybrat více členů rámu.

Vybrat více členů rámu u příkazu pro pokos
Vybrat více členů rámu u příkazu pro pokos
 • Tato možnost byla přidána též i do dialogového okna pro příkaz „Výřez“.
  Vybrat více členů rámu u příkazu pro vyříznutí
  Vybrat více členů rámu u příkazu pro vyříznutí

   

 • Ve verzi 2019.2 můžete vybírat opětovně použité členy libovolných skupin za účelem změn hodnot vzdálenosti a úhlu otočení.

  Ve verzi 2019.2 můžete vybírat opětovně použité členy libovolných skupin za účelem změn hodnot vzdálenosti a úhlu otočení.

  Kontrola pravopisu

 • Nyní je k dispozici funkce kontroly pravopisu. Když je zapnuta kontrola pravopisu, zobrazí se pod slovy, která nejsou v aktivním slovníku, červená vlnitá čára. Kliknutím pravým tlačítkem zobrazíte možnosti správy daného výběru.

  Kontrola pravopisu
  Kontrola pravopisu

  Výkres

  Vylepšení výkonu

 • Zvýšil se výkon při aktualizaci pohledů řezu. V této verzi se nyní aktualizují pouze ovlivněné součásti.

Vylepšení pohledu podložení

 • Nyní k vytvoření pohledu podložení můžete použít libovolnou reprezentaci pohledu. Tento pracovní postup je užitečný, když se pozice komponent nezmění, ale vy chcete v pohledu zvýraznit určitou součást nebo sestavu.

  Vylepšení pohledu podložení
  Vylepšení pohledu podložení

  Stažení a Instalace

  • Tuto aktualizaci si můžete přímo nainstalovat pomocí aplikace Autodesk Application Manager.
  • Další možnost je stažení prostřednictvím Autodesk Account.
Ušetřete 25% na produktech Autodesk
Technický CAD konzultant ve společnosti Adeon CZ. Zde na blogu připravuji články zaměřené především na pokročilou práci s Autodesk Inventorem. Potkat se se mnou můžete v pardubické pobočce.