Autodesk Inventor 2019.4

Pro Inventor 2019 byl vydán další Update s názvem Inventor 2019.4, který obsahuje opravy a vylepšení založená na připomínkách zákazníků pro aplikace Inventor 2019. Tato aktualizace Inventor 2019.4 vám především umožňuje spolupracovat s ostatními uživateli, kteří pracují v aplikaci Inventor 2020.

Inventor 2019.4

Autodesk Inventor 2019.4 přináší tyto novinky:

Vylepšení technologie AnyCAD pro aplikaci Inventor

V aplikaci Inventor 2019 nyní můžete načítat soubory sestavy nebo součásti z aplikace Inventor 2020. Tato podpora je k dispozici jen v případě, že máte nainstalovanou aktualizaci Inventor 2019.4.

Odkaz na budoucí verzi souboru součásti nebo sestavy aplikace Inventor můžete vytvořit pomocí příkazů „Otevřít“, „Umístit“ nebo „Odvodit“.

Vylepšená podpora novějších verzí formátů AnyCAD

Inventor AnyCAD

Vylepšení vazeb pro sestavy

Při využití vazby proti sobě mezi dvěma osami Inventor nyní nastaví na základě výběru s minimální rotací nejlepší shodu a přiřadí před zobrazením náhledu optimální výběr.

Poznámka: Hodnoty zadané v dialogu „Vložit vazbu“ již nepřetrvávají v rámci stejné relace.

Popis řešených problémů aktualizace Inventor 2019.4

 • Byl vyřešen problém s tím, že panel díry neumožňoval přímý výběr (pomocí klávesy Ctrl a kliknutí) kóty náčrtu.
 • Byl vyřešen problém s tím, že se po stisknutí klávesy Enter nedařilo vytvořit prvek díry.
 • Byla zlepšena stabilita při přesouvání nepojmenované rodiny do jiné knihovny.
 • Byl vyřešen problém s nesprávným fungováním možnosti „Šroubový spoj – soustředný“.
 • Byl vyřešen problém s Generátorem šroubových spojů, který nerozpoznával uživatelský obsah.
 • Byl vyřešen problém s nedostupností uživatelských spojovacích prvků v knihovně šroubových spojů.
 • Kopie vytvořené z rodiny DIN 136 nyní vytvářejí správné indexy a v rodinách lze vyhledávat (jsou viditelné ostatními aplikacemi).
 • Byl vyřešen problém s geometrií „Generátoru rámových konstrukcí“, kterou se po změně parametru úhlu v kostře náčrtu nedařilo správně aktualizovat.
 • Byla vylepšena stabilita při vstupu do prostředí dynamické simulace.
 • Nástroj „Trubky a potrubí“ byl vylepšen a nyní zvládá přesnost zobrazení u vstupních hodnot délky a úhlu až na 8 číslic.
 • Byla zlepšena stabilita při umísťování tvarovek trubek a potrubí.
 • Byla zlepšena robustnost a stabilita při úpravě velkého vedení v nástroji Trubky a potrubí.
 • Byla zlepšena stabilita při použití příkazu „Zpět“ během vytváření trasy v nástroji
 • Byla zlepšena stabilita při použití příruby během vytváření tras trubek a potrubí.
 • Byl vyřešen problém s možností 2 osy – proti sobě v dialogu k umístění vazeb v sestavě, která umožňovala tažení pouze v jednom směru.
 • Byla zlepšena stabilita při otevírání a aktualizaci datové sady s poškozeným odkazem na složku parametru.
 • Byl vyřešen problém v kusovníku, kde se po vyfiltrování množství pouze viditelných položek neaktualizovala správně hodnota množství.
 • Byl vyřešen problém, který spočíval v tom, že při spuštění příkazu „Otevřít z úložiště“ prostřednictvím dialogu „Nahradit reference“ modelu nešlo otevírat soubory z úložiště.
 • Byl vyřešen problém se zmizením geometrie tělesa při použití nástroje nahrazení referencí modelu v prostředí výkresu.
 • Byl vyřešen problém, který způsoboval pád aplikace Inventor při kótování k hraně spline ve výkresu.
 • Byl vyřešen problém, který bránil přidání objektu rozhraní API SilhouetteCurve.
 • Byl vyřešen problém s tím, že příkaz Znovu ohnout neohýbal všechny části plechu.
 • Byl vyřešen problém s tím, že se orientace rozvinu plechu změnila oproti orientaci ve verzích R2018 a starších.
 • Byl vyřešen problém s tím, že se neotevíraly soubory součástí obsahující DXF.
 • Byl vyřešen problém s nesprávným vypnutím možností importu souborů STL a OBJ.
 • Byla zlepšena stabilita při vytváření pohledu řezu se zapnutou možností Vybrat jiné.

Stažení a Instalace

 • Tuto aktualizaci si můžete přímo nainstalovat pomocí aplikace Autodesk Application Manager.
 • Další možnost je stažení prostřednictvím Autodesk Account.

 

Ušetřete 25% na produktech Autodesk
Lukáš Hrubý
Technický CAD konzultant ve společnosti Adeon CZ. Zde na blogu připravuji články zaměřené především na pokročilou práci s Autodesk Inventorem. Potkat se se mnou můžete v pardubické pobočce.