Autodesk Inventor 2020.1

Aplikace Autodesk Inventor se neustále vyvíjí, aby Vám pomáhala řešit současné a budoucí problémy. Z tohoto důvodu byla vydána nová verze Inventoru s názvem Inventor 2020.1, která obsahuje vylepšení a opravy, které jsou založeny na připomínkách od uživatelů aplikace Inventor 2020.

Novinky Inventor 2020.1

V prostředí sestavy

Vylepšení ikon

Ikona pro nevyřešený soubor nyní zobrazuje značku, která je konzistentnější s ikonou zobrazovanou vedle nevyřešených komponent přímo v prohlížeči sestavy.

Ikona pro nevyřešený soubor

Vylepšení polohových reprezentací

V prohlížečích modelu a reprezentací nyní můžete přesouvat polohové reprezentace a měnit jejich uspořádání přetažením, stejně jako je to možné u zobrazení návrhů v Prohlížeči sestavy.

Vylepšení polohových reprezentací

Vylepšení rozpisky

Nyní můžete přímo v rozpisce vytvořit virtuální komponentu. Virtuální komponenta se zobrazí v dolní části prohlížeče sestavy.

Vylepšení rozpisky

Vylepšení generátoru rámových konstrukcí

Vylepšilo se chování kapátka v generátoru rámových konstrukcí pro kopírování vlastností pro více členů rámové konstrukce.

Při použití příkazu „Vložit“ nebo „Změnit“ se manipulátor rámové konstrukce zobrazí v místě, kam kliknete myší.

Členy rámové konstrukce nyní můžete zrcadlit přímo v dialogu nebo pomocí ikony v zobrazení.

Vylepšení generátoru rámových konstrukcí

Vylepšení aplikace Design Accelerator

Nyní máte možnost vložit komponenty přímo do hlavní sestavy. Dříve bylo tyto komponenty možné vkládat pouze jako podsestavy. Stačí vybrat možnost, která povoluje či zakazuje strukturu podsestavy.

Vylepšení aplikace Design Accelerator

V prostředí SOUČÁSTI

Zobrazení rozšířených informací v prohlížeči

Nyní je možnost zobrazit v prohlížeči rozšířené informace za názvy uzlů prvků u vícero příkazů:

Plech
 • Vyjmout
 • Zkosení rohu
 • Zaoblení rohu
 • Vystřižení rohu
 • Razník
 • Ohnutí
 • Lem
 • Ohyb
3D Model
 • Skořepina
 • Rozdělit
 • Pole
 • Kombinovat
 • Ohnutí součásti
 • Zrcadlit
 • Obdélníkové
 • Kruhový
 • Řízené náčrtem
 • Reliéf
 • Prodloužit
 • Přímková plocha

Rozšířené informace můžete nastavit prostřednictvím dialogu „Možnosti aplikace“ a karty „Součásti“

Zobrazení rozšířených informací v prohlížeči

Nebo prostřednictvím nabídky nástroje v prohlížeči modelu:

Zobrazení rozšířených informací v prohlížeči v modelu

Vylepšení zrcadlení součásti

Zrcadlení pomocí roviny bylo u dílů vylepšeno a aktualizováno. Možnosti pracovní roviny nyní zobrazují:

 • Vertikální místo horizontálního rozložení
 • Popisky nástrojů
 • Popisný text
Vylepšení zrcadlení součásti

Vylepšení u příkazu „Díra“

Při umisťování otvorů nyní můžete vytvářet středové body, aniž by to bylo vázáno na geometrii náčrtu. Následně můžete vytvořené středové značky v náčrtu zakótovat.

Příkaz díra a středová značka

V prostředí NÁČRTU

Odkazování na kóty

Chcete-li odkazovat na existující kóty náčrtu, klikněte při úpravě kóty na kótu, na kterou chcete odkazovat.

Odkazování na kóty

V prostředí výkresu

Vylepšení prohlížeče výkresu – iVlastnosti

iVlastnosti komponenty lze nyní otevřít a editovat prostřednictvím místní nabídky prohlížeče výkresu.

Vylepšení prohlížeče výkresu – iVlastnosti

Nový vizuální prvek pro kopírování vlastností

Nyní za účelem zvýraznění dostupnosti možnosti kopírovat vlastnosti v prostředí výkresu byla do místní nabídky pro možnost „Kopírovat vlastnosti“ přidána ikona kapátka.

Nový vizuální prvek pro kopírování vlastností

Obecné novinky

Vylepšení Uživatelské karty v dialoovém okně pro iVlastnosti

Sloupce na kartě Uživatelské v dialogu iVlastnosti se nyní automaticky upraví podle nejdelší hodnoty v každém sloupci.

Dialog iVlastnosti rozšířen o podporu kontroly pravopisu

Když je nyní povolena možnost Kontrola pravopisu (na kartě Obecné v dialogu Možnosti aplikace), aplikace Inventor během psaní do jakéhokoli pole v dialogu iVlastnosti automaticky kontroluje pravopis.

Podpora vícenásobného výběru v prohlížeči

Nyní můžete vybrat více složek, které jsou na stejné úrovni v prohlížeči modelu, a najednou je odstranit. Dříve bylo možné odstranit v jednu chvíli pouze jednu složku.

Přejmenování uzlů prohlížeče

Přejmenovat uzly prohlížeče nyní můžete efektivněji. Například změna z malého písmena na velké je přímočará a nevyžaduje již proces o čtyřech krocích.

Vylepšení výkonu

 • Byl zvýšen výkon v následujících oblastech:
 • Prohlížeč výkresu, zvláště při přesouvání kurzoru nad uzly prohlížeče
 • Možnosti aplikace pro jiná než grafická nastavení při aplikování změn.
 • Zvýšili jsme výkon polí prvků u součásti a sestavy.
 • 3D poznámky a definice založené na modelu

Popis vyřešených problémů v aktualizaci Inventor 2020.1

 • Zastaralý soubor PDF šablony sestavy, který způsoboval problémy s kusovníkem v souboru 3D PDF, byl nahrazen aktualizovanou šablonou.
 • Byl vyřešen problém s příkazem Obnovit Obsahového centra, který nedokázal aktualizovat zastaralé normalizované součásti.
 • Byla zlepšena stabilita při kliknutí na tlačítko Použít v dialogu Tabulka rodiny Obsahového centra.
 • Byl vyřešen problém se zamrznutím dialogu Editoru Obsahového centra po úpravě tabulky rodiny.
 • Byla zlepšena stabilita při rozkládání prvku aplikace Design Accelerator.
 • Byl vyřešen problém s tím, že se u šroubového spoje použil průměr prvku díry, když byla očekávána hodnota definice spojovací součásti v prvku díry.
 • Byl vyřešen problém s nesprávným výsledkem u prvku díry, ke kterému docházelo, když byl vybrán více než jeden střed díry a rovina/povrch ukončení byla pod úhlem (ne rovnoběžně s počáteční rovinou).
 • Byla zlepšena stabilita při použití příkazu Aktualizovat nebo Ruční/Automatické řešení k aktualizaci sestavy obsahující komponenty aplikace Design Accelerator.
 • Byl vyřešen problém, který bránil v odstranění prvků Generátoru hřídelů při povoleném režimu dvojrozměrné struktury.
 • Byla zlepšena stabilita při práci s klíči aplikace Design Accelerator.
 • Byl vyřešen problém s geometrií Generátoru rámových konstrukcí, kterou se po změně parametru úhlu v kostře náčrtu nedařilo správně aktualizovat.
 • Byl vyřešen problém s portugalskými sestaveními aplikace Inventor, která nedovolovala definovat jednotky menší než u parametrů dynamické simulace.
 • Byla zlepšena stabilita při práci s příkazem „Export do MKP“ dynamické simulace.
 • Byl vyřešen problém s tím, že se nedařilo odeslat výstup dat dynamické simulace prostřednictvím rozhraní API jazyka VBA.
 • Byl vyřešen problém s tím, že se při vybraném nastavení vytvoření starého odkazu na soubory výsledků (v dialogu Nastavení pevnostní analýzy > Výpočetní modul) negenerovaly očekávané výsledky.
 • Byl vyřešen problém s tím, že se ikony komponent trubek a potrubí zkopírované a vložené do prohlížeče nezobrazovaly správně.
 • Byla zlepšena stabilita při použití příruby během vytváření tras trubek a potrubí.
 • Za účelem zlepšení přenosu dat z aplikace Inventor do aplikace AutoCAD Plant3d byl k exportovaným souborům PCF z nástroje Trubky a potrubí přidán atribut ITEM-DESCRIPTION (popis položky).
 • Byla zlepšena stabilita a zvýšena robustnost při práci v prostředí trubek a potrubí.
 • Byla zlepšena stabilita při práci s příkazem Vedení trubek a potrubí a použití místní nabídky pravého tlačítka myši.
 • Byl vyřešen problém, který bránil přiřazení seznamů číselných hodnot, například seznamu v tabulce aplikace Excel, k textovým parametrům s více hodnotami.
 • Byl zlepšena stabilita při použití příkazu Spouštěč událostí modulu iLogic ke změně iVlastností.
 • V rozhraní API jsou nyní dostupné iVlastnosti v sadě uživatelsky definovaných vlastností s předponou „_“
 • Byl vyřešen problém při kopírování součástí z jedné sestavy do prázdné sestavy. K problému docházelo při kopírování/vložení, když byla povolena možnost aplikace plánování a umístění první komponenty v počátku.
 • Byla zlepšena stabilita při otevření místní nabídky po výběru součásti v sestavě.
 • Byla zlepšena stabilita úpravy kruhového pole, které se vztahuje k pracovní ose.
 • Byla zlepšena stabilita při otevírání a aktualizaci datové sady s poškozeným odkazem na složku parametru.
 • Byla zlepšena stabilita při používání automatického zásobníku.
 • Byl vyřešen problém při vkládání kóty u díry s kosmetickými závity.
 • Byl vyřešen problém s chybějícími výchozími tloušťkami čar v prostředí náčrtu výkresu.
 • Byl vyřešen problém s nastavením pozice textu s odkazem, Vše nad čarou základny, které neumožňovalo vycentrovat poznámku.
 • Byl vyřešen problém se zobrazením chybové zprávy o konfliktu stylů při otevírání souboru, kde žádné konflikty stylů ve skutečnosti nebyly.
 • Byl vyřešen problém, kvůli kterému se po umístění symbolů náčrtu zobrazil neočekávaný černý obrázek.
 • Byl vyřešen problém, který spočíval v tom, že při spuštění příkazu Otevřít z úložiště prostřednictvím dialogu Nahradit reference modelu nešlo otevírat soubory z úložiště.
 • Byla zlepšena stabilita po zkopírování souboru výkresu (IDW) pomocí příkazu Nahradit referenci modelu do nového souboru a následném zavření souboru výkresu (IDW).
 • Byl vyřešen problém s tím, že se v souboru výkresu (IDW) nezobrazovaly plně šrafované svary.
 • Byla zlepšena stabilita při otevírání souboru výkresu (IDW).
 • Byl vyřešen problém s tím, že se průhledné pozadí obrázku PNG zobrazovalo jako černé.
 • Byla zlepšena stabilita při použití přiblížení u součásti se složitým povrchem.
 • Byla zlepšena stabilita při vkládání velkého obrázku do souboru výkresu (IDW).
 • Byl vyřešen problém s tím, že se při spuštění aplikace se zkušební licencí nezobrazoval dialog o používání zkušební verze.
 • Byl vyřešen problém, kvůli kterému aplikace Inventor nemohla načíst síťovou licenci z instalace rozmístění.
 • Byla zlepšena stabilita při práci se sestavou obsahující vadné značky svarů.
 • Byl vyřešen problém se zobrazováním výrazu v poli s možností Zobrazit jako výraz při úpravách prvků Vysunutí, Rotace nebo Díra.
 • Byly vyřešeny problémy s příkazem Vysunutí při výběru neviditelné pracovní roviny pro vzdálenost od plochy.
 • Byl vyřešen problém se změnou hodnoty odkazované kóty při přepínání mezi spojem a novým tělesem za účelem vytvoření třetího tělesa.
 • Byl vyřešen problém s možností místní nabídky Vytvořit prvek v prostředí náčrtu.
 • Byl vyřešen problém s příkazem Rotace, který neumožňoval kliknout na možnost Směr za účelem změny nastavení pracovní roviny z/do.
 • Byl vyřešen problém s tím, že se na miniaturním panelu nástrojů nevybrala výchozí hodnota poloměru zaoblení.
 • Byla zlepšena stabilita při přidávání odsazení díry ve směru osy Y s výrazem.
 • Byl vyřešen problém se zobrazením nepodložené zprávy upozornění „Otevření dokumentu se nezdařilo“ při ukládání plechové součásti v aplikaci Inventor.
 • Byl vyřešen problém s nesprávnou orientací rozvinu, ke kterému docházelo, když se tloušťka v plechové součásti lišila od tloušťky v pravidle plechu pro rozvin.
 • Byla zlepšena stabilita při práci v souboru prezentace (IPN), u kterého byla z původního souboru sestavy (IAM) odebrána součást.
 • Byly vyřešeny problémy s nesprávným exportem duálních kót ze souboru DWG do souboru IDW.
 • Byl vyřešen problém, který bránil v exportu barev do souborů OBJ.
 • Byla zlepšena stabilita při ukotvování a rušení ukotvení prohlížeče aplikace Inventor.
 • Byl vyřešen problém, kvůli kterému se po zavření a opětovném otevření souboru nezachovala velikost panelu prohlížeče úložiště Vault.
 • Byl vyřešen problém s oblastí v prohlížeči, která nereagovala na kliknutí myši.
 • Byl vyřešen problém, kvůli kterému se záznam v textovém poli kóty náčrtu na obrazovkách s rozlišením 4K oříznul.

Stažení a Instalace

 • Tuto aktualizaci si můžete přímo nainstalovat pomocí aplikace Autodesk Application Manager.
 • Další možnost je stažení prostřednictvím Autodesk Account.

 

Lukáš Hrubý
Technický CAD konzultant ve společnosti Adeon CZ. Zde na blogu připravuji články zaměřené především na pokročilou práci s Autodesk Inventorem. Potkat se se mnou můžete v pardubické pobočce.