Autodesk Inventor 2020.2

Pro aplikaci Autodesk Inventor vycházejí celoročně aktualizace, které nejenom opravují některé chyby programu, ale také zpřístupňují nové funkce. Nyní vyšla aktualizace Inventor 2020.2, kterou si můžete stáhnout pomocí Počítačové aplikace Autodesk, nebo z Vašeho Autodesk account účtu (v sekci Aktualizace produktů).

Novinky updatu 2020.2:

V prostředí sestavy

Vylepšení osových vazeb

Novým vylepšením, je možnost zaškrtnutí výchozího typu vazby Prosti sobě při vazbách “Osa na osu“. Ve zkratce – osové vazby se budou chovat stejně, jako v dřívějších verzích Inventoru a nebudou předpovídat nejlepší řešení pro vytvoření vazby.

Vylepšení osových vazeb

Vylepšení příkazu Umístit do počátku komponenty

Příkazem Umístit do počátku komponenty z panelu Produktivita (viz. článek Panel produktivita) můžete nyní označit více komponent najednou.

Vylepšení Rámových konstrukcí

V základním dialogovém okně Vložit rámovou konstrukci/Změnit přibyla pro lepší vyhledávání profilů sekce Kategorie. Díky nové možnosti, můžeme vybrat přímo v okně typ konstrukčního profilu.

Nová kategorie rámových konstrukcí

Vylepšení Trubek a potrubí

  • Při vytvoření nové odvozené trasy, je ignorována konstrukční geometrie náčrtu.
  • Pomocí nové možnosti kontextové nabídky Odstranit ručně odstraníte vložené fitinky z odvozené trasy.
  • V příkazech Umístit tvarovku a Umístit z obsahového centra, jsou přidány 3 možnosti pro lepší umístění komponent na odvozenou trasu.
Možnosti umístění tvarovky

V prostředí součásti

Přidání náhledu do příkazu Přímé úpravy

Tlačítko pro řízení náhledu je přidáno na hlavní panel nástrojů a použitelné pro všechny přímé úpravy.

Náhled přímých úprav

Nová funkce Návrat k úpravě prvku

Při vytváření a úpravách načrtnutých prvků, jako jsou vysunutí, nebo díry, existuje další způsob, jak se vrátit z editace náčrtu k úpravě prvku a to příkazem „Návrat k prvku“. Funkce je umístěna na kartě Náčrt na pravém konci pásu karet vedle příkazu Dokončit náčrt. Text příkazu zobrazuje konkrétní typ prvku, na kterém se pracuje.

Návrat k úpravě prvku

Příkaz díry

Nastavení „Povolit vytváření středových bodů“ se zapamatuje při příštím použití příkazu (viz. Novinky Inventor 2020.1)

Předpověď Booleovské operace

K dispozici je nyní možnost řízení předpovědi Booleovských operací v pokročilých nastaveních prvku. Inventor může předpovídat Sjednocení, Rozdíl, nebo Nové těleso a to v příkazech Vysunutí, Rotace, Tažení a Šroubovice.

Předpověď Booleovské operace

V prostředí náčrtu

Vylepšení pracovního postupu vložení AutoCAD .dwg

Zjednodušení postupu vkládání spočívá v možnosti klasického kopírování geometrie z prostředí AutoCADu (CTRL+C) a následného vložení do souboru výkresu, součásti, nebo sestavy (CTRL+V) bez nutnosti založit manuálně nový náčrt.

V prostředí výkresu

  • Kopírovat a okamžitě vložit tabulku, lze nyní ve stejném listu.
  • Tlačítko Použít je přidáno do dialogu Šrafování v náčrtu výkresu.

Interoperabilita

Vylepšení pracovního postupu pro export DWG

Vylepšení spočívá možnosti defaultního exportu výkresu do formátu AutoCAD *.dwg a zobrazení možností exportu.

Exportovat do DWG

Při příkazu Exportovat do souboru DWG jsou automaticky spuštěny možnosti exportu a až potom se zadává název a umístění nového souboru. Tato funkce se dá vypnout v možnostech exportu.

Možnosti exportu do DWG

Vylepšení zpráv o chybách projektu

Při otevření souboru mimo cestu hledání aktivního projektu, se zobrazí užitečnější zprávy o zpracování chyb a jejich možné řešení:

Nové zprávy o chybách vyhledávání

Všeobecné vylepšení

Vylepšení kruhového měření

Dříve byly naměřené hodnoty kruhové hrany zobrazeny v jiném pořadí než naměřené hodnoty kruhové plochy. Všechny typy geometrie průměru / poloměru nyní zobrazují naměřené hodnoty v konzistentním pořadí: Průměr, Poloměr, Celková délka smyčky a Plocha.

Vylepšení překladače

  • Přidána podpora pro import Creo 6.
  • Je přidána podpora pro JT 10.5
  • Byla přidána podpora pro import a export souborů JT s grafickými informacemi o výrobě produktu (PMI).

Analýza tolerance

Pokud není nainstalována Analýza tolerance, zobrazí příkaz na kartě Systémové prostředí. Nová ikona poskytuje přístup k informacím o stahování.

Analýza tolerance
Analýza tolerance

3D anotace

Nyní můžete v podporovaných dimenzích použít změnu roviny poznámek.

 

Milan Nosil
Technický CAD konzultant strojírenských Autodesk produktů ve společnosti Adeon CZ. Zaměřuji se především na program Autodesk Inventor. Potkat se můžeme v pardubické kanceláři Adeonu.

2 Komentářů