Autodesk Inventor 2021.1

Pro aplikaci Autodesk Inventor vycházejí celoročně aktualizace, které nejenom opravují některé chyby programu, ale také zpřístupňují nové funkce. Nyní vyšla aktualizace Inventor 2021.1, kterou si můžete stáhnout pomocí Počítačové aplikace Autodesk, nebo z Vašeho Autodesk Account účtu (v sekci Aktualizace produktů). Aktualizace se zaměřuje zejména na lepší orinataci v během úprav modelů a práci dialogovými okny.

Novinky updatu 2021.1:

Součást

Vysunutí – Mezi

Do příkazu Vysunutí byla přidána možnost Mezi – kde je stačí zadat dvě polochy Od/Do.

Kromě toho se u příkazů vyžadujících výběr více než jedné plochy (nejen tento typ Vysunutí), zobrazují jednotlivé výběry různými barvami, aby bylo snazší rozlišit vstupní geometrii.

Pokud existuje více možných řešení, můžete mezi variantami přepínat pomocí možnosti Alternativní řešení (v zeleném rámečku).
Vysunutí – Mezi

Odlišení referenčních kót

Referenční kóty se zobrazují podobně jako řízené kóty a mají šedou barvu, aby byly odlišeny od normálních kót.

Odlišení referenčních kót

Rozšíření pole hodnot

Pole úpravy hodnot, se během operace úpravy rozšíří tak, aby se zobrazila celá zadávaná hodnota.

Rozšíření během úpravy hodnot

Vylepšení nastavení funkce Odvodit a dalších trvalých nastavení

Při vytváření Odvození, jsou nově ve výchozím nastavení zaškrtnuty všechny zašrtávací možnosti ve spodní části dialogů. Když výběr nastavení zrušíte, zůstane toto nastavení nevybráno, dokud jej znovu nevyberete.

Sestava

Zobrazení iVlastností při vícenásobném výběru

Příkaz iVlastnosti je nyní k dispozici i u vícenásobného výběru v prohlížeči.

iVlastnosti při vícenásobném výběru

Otevírání více součástí najednou

Pro rychlejší otvírání součástí a podsestav je umožněno všechny požadované komponenty v prohlížeči označit a otevřít najednou.

Otvírání více komponent z prohlížeče

Generátor rámů

Během úpravy orientace rámů se nově zobrazí kóta pro snadnější úpravy.

Nové zobrazení kót v rámových konstrukcích

Export do 3D PDF

Export do 3D PDF nyní podporuje úpravy sestav přímo v sestavě a poznámky modelu.

Vylepšení průhlednosti prohlížeče

V prohlížeči prostředí výkresu jsou k dispozici ikony indikující průhlednost, stejně jako v sestavách.

TaP – Nové chování trasy a nový přístup k příkazům Zobrazení všech objektů/Zobrazit pouze trasy

V prostředí trubek a potrubí jsou nově všechny trasy po dokončení automaticky naplněny a nemusíte pro naplnění používat žádný příkaz. Toto chování platí v případě, že máte aktvní novou možnost trasy Zobrazit všechny objekty. Jestliže je aktivní druhá možnost trasy Zobrazit pouze trasy, trasa se nenaplní a nebo zruší viditelnost již vytvořených komponent.

TaP – Nový přístup k obalení trasy
TaP – Rozdíl mezi Zobrazením objektů a Zobrazením pouze trasy

TaP – Ikona odložení aktualizace trasy

Odložená aktualizace trasy je nyní označena ikonou blesku v prohlížeči (viditelné v obrázku nad tímto nadpisem v pravé části obrázku)

Výkres

Vylepšení otevírání souborů dvojklikem z prohlížeče

Ve výkresovém prostřední, můžete všechny dokumenty otevřít pouze dvojklikem na dokument v prohlížeči modelu. Soubor se otevře v novém okně aplikace Inventor.

Vylepšení dialogu Odstranit pohled

Při odstraňování pohledu se nyní zobrazí závislé pohledy. To vám umožní snadno označit závislé pohledy, které chcete zachovat nebo odstranit. Ve výchozím nastavení je odstranění u každého závislého pohledu nastaveno na hodnotu Ano. Chcete-li nastavení změnit, klikněte na odstraňovanou položku.

Dialog odstranit pohled

Vylepšení dialogu Nahradit referenci modelu

Aby se vám zobrazily všechny informace, můžete změnit velikost dialogu Nahradit referenci modelu.

Vylepšení popisu závitu

Nyní můžete dvojitým kliknutím na popis vnitřního nebo vnějšího závitu otevřít textový editor v souboru výkresu.

Poznámka: Po vytvoření popisu závitu je nutné nejprve uložit soubor, až poté bude možné otevřít dvojitým kliknutím textový editor.

Export do formátu DWF

Nyní můžete při exportu 2D výkresu do souboru DWF nastavit všechny barvy černě, aby nedocházelo k problémům s určitými barvami.

Ostatní vylepšení

Vylepšení zvýrazenění nových funkcí

U příkazů v kartách a na panelech vlastností, jsou k dispozici značky zvýrazňující nové položky. Značky vám pomohou rychle identifikovat nové nebo aktualizované příkazy a možnosti prvků, také se zobrazují u možností prvků, které nejsou přímo na očích. Můžete určit, zda se značky po prvním použití skryjí, nebo zůstanou viditelné.

Zvýrazenění nových funkcí

Vylepšení navigace

Karta Zobrazení v dialogu Možnosti aplikace nyní poskytuje nastavení, pomocí kterých můžete namapovat prostřední tlačítko myši na přiblížení/oddálení (zoom), posunutí pohledu nebo otočení (orbit).

Možnosti chování prostředního tlačítka myši

Vylepšení dialogu Parametry

Importovat parametry ze souboru XML a Exportovat do souboru XML můžete nyní přímo v dialogu Parametry.

Dialog parametry s novými možnostmi

Vylepšení kontrastu prohlížeče

Prohlížeči modelu byl upraven kontrast tak, aby bylo snazší rozlišit mezi aktivními a neaktivními modely.
Vylepšení kontrastu prohlížeče

Vylepšení dialogu Uložit

Dialog Uložit umožňuje okamžitě identifikovat soubory, které se chystáte uložit a které nejsou ve vašem aktivním projektu. Soubory, které nejsou v aktivním projektu, se zobrazují červeně.

Kromě toho se u souborů, které nebyly uloženy na disku, zobrazuje cesta k uložení jako přípona, která vás upozorní na cílové umístění.

Vylepšení dialogu Uložit

Vylepšení hran modelu

Byl přidán nový ovládací prvek barvy hrany modelu, Kontrast se součástí. Možnost Kontrast s pozadím byla dříve označena jako „Barva součásti“.

  • Možnost Kontrast s pozadím zobrazí barvu hrany modelu pomocí barvy součásti a použitého faktoru svítivosti na základě barvy pozadí. Hrany jsou světlejší u tmavých pozadí a tmavší u světlých pozadí.
  • Možnost Kontrast se součástí zobrazí barvu hrany modelu pomocí barvy součásti a použitého faktoru svítivosti na základě barvy součásti. Hrany jsou světlejší u tmavých barev součásti a tmavší u světlých barev součásti.
  • Možnost Jedna barva zobrazí všechny hrany modelu ve vámi vybrané barvě.

Vylepšení interoperability

Nyní můžete určit, které kategorie z aplikace Revit chcete zahrnout do importovaného modelu nebo je z něj vyloučit. Stačí vybrat 3D pohled, zrušit výběr kategorií, které nechcete zahrnout, a následně model importovat.

Pokud existují připojené soubory RVT, bude přidána zvláštní kategorie Připojené soubory aplikace Revit. Ta umožňuje zahrnout nebo vyloučit během procesu importu všechny připojené soubory.

Určení kategorií během importu z aplikace Revit
Ušetřete 25% na produktech Autodesk
Milan Nosil
Technický CAD konzultant strojírenských Autodesk produktů ve společnosti Adeon CZ. Zaměřuji se především na program Autodesk Inventor. Potkat se můžeme v pardubické kanceláři Adeonu.