Autodesk Inventor 2023.2 – Aktualizace

Pro aplikaci Autodesk Inventor vyšla nedávno nová aktualizace, která nejen opravuje množství chyb, ale také zpřístupňuje nové funkce. Aktualizaci 2023.2 si můžete stáhnout pomocí Počítačové aplikace Autodesk nebo z vašeho Autodesk Account účtu (v sekci Aktualizace produktů). Tato aktualizace obsahuje snad v každém prostředí velmi užitečné novinky pro ulehčení práce.

Náčrt

Zobrazení názvů náčrtů ve výsledcích „Vybrat jiné“

Při použití funkce Vybrat jiné (která vám dovoluje pohodlně vybrat na sobě ležící objekty), se nyní nově zobrazují názvy náčrtů, ve kterých jsou vybrané objekty vytvořeny.

Zobrazení náčrtů v nabídce Vybrat jiné
Zobrazení náčrtů v nabídce Vybrat jiné

Vložení geometrie využívá umístění kurzoru

Během kopírování geometrie v prostředí náčrtu, využívá Inventor umístění kurzoru a na jeho místo následně vkládá objekty. Dříve se zkopírovaná geometrie zkopírovala o malý kousek vedle originálu.

Kopírování geometrie v náčrtu
Kopírování geometrie v náčrtu

Promítání geometrie výběrem okna

V prostředí součásti a sestavy máte nyní možnost pomocí výběru okna (tzn. podržení a přesunutí kurzorem) promítat geometrii objektů do náčrtu.

Pro výběr oknem je podporováno následující:

 • Geometrie 2D náčrtu
 • Geometrie 3D náčrtu
 • Pracovní prvky (například pracovní osa, pracovní bod, pracovní rovina)
 • Hrany
 • Plochy
 • Vrcholy
Promítnutí geometrie pomocí výběru okna
Promítnutí geometrie pomocí výběru okna

Stabilizované umístění kót náčrtu

Kóty náčrtu nyní zůstávají v původním umístění vzhledem ke geometrii, se kterou jsou spojeny. Po úpravě velikosti kóty tedy nezmění výrazně své odsazení od geometrie, jako doposud.

Stabilizované umístění kót náčrtu
Stabilizované umístění kót náčrtu

Součást

Nová funkce Vyčistit nepoužívané náčrty a pracovní prvky

Pomocí nového příkazu Vyčistit nepoužívané, můžete selektivně odebrat nepoužívané pracovní prvky a náčrty. Zobrazí se seznam nepoužívaných pracovních prvků a náčrtů umožňující vybrat pouze ty, které chcete vyčistit. Výběry se zvýrazní na kreslicí ploše.

Čištění nepoužívaných náčrtů a pracovních prvků
Čištění nepoužívaných náčrtů a pracovních prvků

Export rovinných ploch

Příkaz Exportovat plochu jako (pomocí kliknutí pravého tl. myši na plochu), nyní podporuje export jedné plochy nebo více ploch najednou. Když je vybráno více koplanárních ploch, zobrazí se v místní nabídce výběru možnost exportu.

Export více rovinných ploch
Export více rovinných ploch

Vylepšení exportu souboru DXF/DWG rozvinu plechu

Z důvodu následné práce s texty DXF/DWG souborů, byl vylepšen export rozvinu plechu a jeho textů.

 • Při exportu souboru DXF/DWG rozvinu se nyní text náčrtu exportuje jako textový objekt, který lze číst a upravovat v prostředí formátu DXF/DWG.
 • Při exportu souboru DXF/DWG rozvinu se nyní hodnoty parametrů a vlastností exportují jako textové objekty.
 • Text v blocích náčrtů se exportuje jako textové objekty.

Úprava prvku značky

Změna tvaru součástí může vést k chybové zprávě. Například když úprava způsobí, že se geometrie náčrtu nachází nad geometrií modelu. Pokud k tomu dojde, můžete prostřednictvím chybového dialogu upravit náčrt, a rychle tak problém vyřešit.

Úprava prvku značky
Úprava prvku značky

Pole prvků

Příkazy Obdélníkové a Kruhové pole prvků, mají nyní plovoucí panel výběru, který poskytuje přístup k osám počátku.

Vylepšené možnosti Pole prvků
Vylepšené možnosti Pole prvků

Klávesové zkratky v místní nabídce

Nyní je možné přímo upravovat náčrty nebo prvky pomocí klávesových zkratek v místní nabídce. Vyberte prvek nebo náčrt, klikněte pravým tlačítkem a použijte klávesovou zkratku. K dispozici jsou následující klávesové zkratky:

 • Upravit náčrt
 • Upravit prvek
Klávesové zkratky
Klávesové zkratky

Sestava

Hromadné zapnutí/vypnutí viditelnosti součástí obsahového centra

Nyní můžete změnit viditelnost všech komponent Obsahového centra pomocí jediného výběru v místní nabídce v aktivní reprezentaci zobrazení.

Ukazatel průběhu vás bude během změn viditelnosti průběžně informovat. Proces lze v případě potřeby zrušit.

Komponenty, které nejsou v umístěních projektu pro knihovny a Obsahové centrum, se možnosti viditelnosti netýkají.

POZN.: Funkce Pack and Go například shromažďuje komponenty Obsahového centra a ukládá je do složky knihovny Pack and Go (z toho důvodu se jich možnosti viditelnosti netýkají).

Zapnutí a vypnutí viditelnosti součástí obsahového centra
Zapnutí a vypnutí viditelnosti součástí obsahového centra

„Přírůstek“ při kopírování a zrcadlení komponent

Pomocí nově přidaných polí „Přírůstek“ na kartě Zrcadlit a kopírovat v dialogu Možnosti aplikace lze nyní ve výchozím nastavení určit přírůstkové číslování kopírovaných/zrcadlených komponent (dostupné po smazání „_MIR“ a „_CPY“).

Přírůstek Zrcadlení a Kopírování v dialogu Možnosti
Přírůstek Zrcadlení a Kopírování v dialogu Možnosti

Uzamknutí otočení vložených spojovacích součástí

Při vkládání spojovacích součástí (například šroubů, matic nebo podložek) z Obsahového centra pomocí funkce AutoDrop nyní můžete uzamknout jejich pozici pomocí nové možnosti Uzamknout otočení.

Uzamknutí otočení vložených spojovacích součástí
Uzamknutí otočení vložených spojovacích součástí

Pole komponent

Chcete-li urychlit vytváření polí pomocí os počátku, jsou nyní tyto osy k dispozici v dialogu Pole. Kliknutím na určení aměru a následně na vedlejší šipku, zobrazíte plovoucí panel os.

Pole komponent
Pole komponent

Výběr priority součásti v poli komponent

Nyní můžete snadno vybrat všechny instance komponenty v poli komponent, když je filtr výběru nastaven na možnost „Vybrat prioritu součásti“ a následně vyberete filtr výběru „Vybrat všechny výskyty“.

Vyčistit nepoužívané

Podobně jako v prostředí součásti, i v sestavě můžete pomocí Vyčistit nepoužívané selektivně odebrat nevyužité náčrty.

Vyčistit nepoužívané náčrty sestavy
Vyčistit nepoužívané náčrty sestavy

Editor rozpisky – ikona nastavení sloučení řádků čísla součásti

Ikona nastavení sloučení řádků čísla součásti se nyní mění v závislosti na tom, zda je možnost povolena, nebo zakázána, takže máte v dialogu „Rozpiska“ přímé vizuální označení stavu.

Ikona nastavení sloučení řádků rozpisky
Ikona nastavení sloučení řádků rozpisky

Vylepšení prostředí trubek a potrubí

Ikona ukotvených tvarovek trubek a potrubí byla aktualizována, aby je šlo v prohlížeči snáze identifikovat.

Změna pořadí prvků v prohlížeči

Nyní máte možnost změnit pořadí prvků v prohlížeči. Můžete provést následující akce:

 • Přetažení prvků v rámci stejné sestavy
 • Přetažení prvků do požadované složky kromě složek Počátek a Svařenec

Výkres

Vylepšení pracovní postupu sad kót

Je vylepšeený pracovní postup sad kót (staniční sady, sady základny, řetězové skupiny) a to zrušením potvrzení vytvoření kóty.

Kliknutím na tlačítko Pokračovat umístěte sadu a poté můžete pokračovat ve výběru členů nebo stisknutím klávesy Esc ukončit příkaz. Stisknutím klávesy ESC při přidávání členů sady ukončíte výběr. Každý přidaný člen je zaznamenán v seznamu Zpět.

Umístění a název souboru

Když umístíte kurzor nad ikonu názvu souboru v prohlížeči, zobrazí se popisek s názvem a cestou k souboru. Díky tomu snadno určíte umístění souboru. Upozorňujeme, že cesta k souboru se zobrazí, jen když je soubor uložen na místním disku.

Zobrazení cesty k souboru
Zobrazení cesty k souboru

Pohledy detailu

K vyplnění dialogu pro další použití se použijí poslední nastavení pohledu detailu. Mezi zachovaná nastavení patří:

 • Tvar ohraničení
 • Zobrazit podrobné ohraničení, zakázáno pro zubatou hranici
 • Zobrazit čáru připojení, zakázáno pro zubatou hranici

Vylepšení základního pohledu

Nyní můžete umístit základní pohled s aktuální orientací pohledu modelu. Klikněte na rozevírací seznam nástroje ViewCube a vyberte možnost Aktuální orientace pohledu.

Aktuální orientace pohledu ve výkresu
Aktuální orientace pohledu ve výkresu

Pracovní postup částečného řezu

Pokud byl profil částečného řezu při vytváření otevřenou smyčkou, zobrazí se chybová zpráva. Nový pracovní postup vás přepne do režimu úprav náčrtu, abyste mohli uzavřít smyčku, dokončit náčrt a vytvořit pohled. Pokud má pohled více náčrtů s otevřenou smyčkou, příkaz se ukončí, zobrazí se chybová zpráva a příslušný náčrt budete moci upravit.

Vylepšení nahrazení zdrojů výkresu

Aktuální rohové razítko nebo rámeček lze snadno nahradit pomocí příkazu Vložit v místní nabídce náhradního rohového razítka nebo rámečku.

Nahrazení zdrojů výkresu
Nahrazení zdrojů výkresu

Poznámky 3D modelu ve výkresových pohledech

Poznámky 3D modelu použité u součástí můžete načíst do výkresových pohledů sestav.

Úpravy navigace v kusovníku

Dialog Kusovník je nyní nemodální. To znamená, že při práci v dialogu můžete posouvat a přibližovat či oddalovat pohled ve výkresu. Pokud používáte posun nebo přiblížení/oddálení, můžete operaci ukončit pomocí klávesy Esc, aniž byste zavřeli dialog.

Přiblížení a oddálení kusovníku
Přiblížení a oddálení kusovníku

Obecná vylepšení

Vylepšení domovské stránky

Vylepšení domovské stránky - zobrazení náhledů
Vylepšení domovské stránky – zobrazení náhledů

Když je vybrán jeden soubor:

 • Možnost „Odebrat ze seznamu“ v místní nabídce souboru byla přejmenována na Odebrat z posledních.
 • V místní nabídce souboru můžete přejít k možnosti iVlastnosti.
  • Jsou podporovány projekty mimo úložiště.
  • Jsou podporovány uživatelem definované vlastnosti.
  • Vlastnosti úložiště Vault jsou podporovány, pokud je aktivní projekt projektem úložiště Vault, jsou načteny doplňky Vault a jste přihlášeni do úložiště Vault. Nové soubory, které ještě nebyly umístěny do úložiště Vault, nejsou zahrnuty do pracovního postupu aplikace Vault.

Když je vybráno více souborů:

 • Je podporováno otevírání nebo odebírání více souborů. Chcete-li vybrat soubor, zaškrtněte políčko v levém horním rohu (nebo vlevo v zobrazení seznamu). V pohledu mřížky nejsou podporovány výběry pomocí kombinací Ctrl+kliknutí a Shift+kliknutí (podporováno pouze v pohledu tabulky).
 • Vyhledávání podporuje řetězce názvů, umístění a iVlastností.
 • Text vyhledávání se při přepínání mezi seznamy Projekty a Poslední po provedení vyhledávání zachovává.

Při vybrání více souborů:

Vylepšení domovské stránky - zobrazení seznamu
Vylepšení domovské stránky – zobrazení seznamu

Sledování paprsků GPU

Byla přidána podpora sledování paprsků GPU u obtisků, stínů terénu, odrazů a řezů. (vylepšení obtisků není u grafických karet AMD v současné době podporováno)

Při překrývání obtisků je priorita zobrazení obtisků určena podle umístění ve stromu modelu.

Vylepšení Sledování paprsků GPU
Vylepšení Sledování paprsků GPU

Vylepšení Kopírování modulu iLogic

Nyní můžete měnit názvy souborů pomocí nově přidaných upravitelných polí u příkazu Najít a nahradit v dialogu Kopírování modulu iLogic. Díky to mu Inventor dokáže nahradit například číslo zakázky ve všech souborech.

Kopírování modulu iLogic
Kopírování modulu iLogic

Klávesové zkratky v místní nabídce i Logic

Nově je možné použít klávesové zkratky pravidel modulu iLogic v místní nabídce. Vyberte pravidlo v seznamu, klikněte pravým tlačítkem a pomocí klávesové zkratky proveďte požadovanou operaci. K dispozici jsou následující klávesové zkratky:

 • Spustit pravidlo
 • Upravit pravidlo
 • Regenerovat pravidlo
 • Vypnout/zapnout pravidlo
 • Odstranit
Klávesové zkratky v místní nabídce iLogic
Klávesové zkratky v místní nabídce iLogic

Automatický posun prohlížeče

Chcete-li automaticky posouvat zobrazení, aby se v horní části seznamu zobrazoval vybraný objekt, vyberte nově přidanou možnost Automatický posun.

Automatický posun prohlížeče
Automatický posun prohlížeče

Plánovač úloh

Nově přidaná možnost Uložit do podsložky v dialogu Možnosti importu vylepšuje úlohy správy souborů. Výběr cesty zůstane zachován k použití v následných úlohách importu, ať už jde o jeden soubor, nebo dávkový proces.

Výukové programy s průvodcem

V poslední době se v galerii výukových programů s průvodcem a v popisech výukových programů nesprávně zobrazoval text. Problém byl vyřešen, je však nutné, aby autoři výukových programů s průvodcem zrušili a znovu nastavili sdílení svých výukových programů. Zde jsou popsány jednotlivé kroky:

 1. Na kartě Výchozí klikněte na možnost Výukové programy.
 2. Nastavte filtr Umístit na možnost Moje výukové programy.
 3. Vyberte výukový program, který chcete obnovit.
 4. Klikněte na tlačítko Sdílet.
 5. Klikněte na tlačítko Odebrat sdílení.
 6. Klikněte znovu na tlačítko Sdílet.
 7. Klikněte na tlačítko Sdílet ve veřejné galerii.

Vylepšení pracovního postupu importu CAD souborů

Díky této aktualizaci můžete určit možnost Umístění výstupu pro úlohy importu, kde se budou ukládat soubory. Umístění vyberte pomocí možností Zdrojová cesta, Uživatelská cesta nebo Pracovní prostor. Možnost Uložit do podsložky zlepšuje úlohy správy souborů. Výběr cesty zůstane zachován k použití v následných úlohách importu, ať už jde o jeden soubor, nebo dávkový proces.

Vylepšení importu CAD souborů
Vylepšení importu CAD souborů

Vylepšení translátorů

Byla přidána nebo vylepšena podpora následujících položek:

Import

 • Alias 2023
 • CATIA V5-6R2022, .cgr R9 a novější
 • Řady NX 2206

Export

 • CATIA V5-6R2022
 • JT – podpora kruhových a obdélníkových značek dílčí základny
 • QIF – podpora kruhových a obdélníkových značek dílčí základny

Doba otevírání souborů OBJ byla zkrácena.

 

Ušetřete 25% na produktech Autodesk
Technický CAD konzultant strojírenských Autodesk produktů ve společnosti Adeon CZ. Zaměřuji se především na program Autodesk Inventor. Potkat se můžeme v pardubické kanceláři Adeonu.