Pokud vytváříte v Autodesk Inventoru výkres, tak po umístění pohledů ve výkrese můžete ručně nebo automaticky přidat osy a středové značky.

Automatické osy
Automatické osy

Automatické osy a středové značky lze přidat ke kružnicím, obloukům, elipsám a polím včetně modelů s dírami a vyříznutími pomocí vysunutí (kromě vysunutí se střední rovinou). Také iPrvky a iSoučásti mohou mít automatické osy a středové značky.

Výběr možností
Výběr možností

Při nastavování výkresu nebo šablony výkresu se může použít možnosti, které se nebízí v nastavení dokumentu. Zde lze definovaz výchozí hodnoty pro přidávání automatických os. Nastavení obsahují typy konstrukčních prvků, kterým se mají přidat osy a středové značky a zda je promítání geometrie kolmé nebo rovnoběžné. Lze nastavit práh, pomocí kterého můžete vyloučit kruhové prvky menší nebo větší než je určený poloměr a menší než minimální úhel.

Nastavení dokumentu
Nastavení dokumentu

Formát osy nebo středové značky je určen ve Stylu středové značky.

Celý postup můžete shlédnout na videu.

 

Lukáš Hrubý
Technický CAD konzultant ve společnosti Adeon CZ. Zde na blogu připravuji články zaměřené především na pokročilou práci s Autodesk Inventorem. Potkat se se mnou můžete v pardubické pobočce.