Autodesk Inventor – Doporučené nastavení pro optimální výkon

Výkon znamená, jak rychle Autodesk Inventor dokončí operaci na počítači, včetně načítání souborů. V systémech CAD existuje mnoho důvodů k problémům s výkonem. Některé z nich můžete vyřešit přechodem na rychlejší počítač nebo přidáním více paměti RAM. V aplikaci Autodesk Inventor jsou možnosti, jejichž konfigurací značně zvýšíte výkon. V tomto článku Vám tedy ukážu, jakým způsobem si můžete zvýšit výkon a spravovat kapacitu při práci s velkými soubory.

Zvýšení výkonu Autodesk Inventoru
Zvýšení výkonu Autodesk Inventoru

 

Konfigurace vizuálních stylů ve Vindows pro výkon

 1. Otevřete Windows Explorer a následně přes pravé tlačítko na „Tento počítač“ zvolte položku „Vlastnosti“.
 2. Zvolte položku „Upřesnit nastavení systému“.
 3. Vyberte „Nastavení“ v okně pro výkon.
Nastavení systému
Nastavení systému
 1. V záložce „Vizuální efekty“ zvolte nastavení „Optimalizovat pro výkon“. Tím dojde k vymazání všech možností.
 2. Následně si zaškrtejte tyto možnosti:
  • Zobrazit miniatury místo ikon.
  • Někteří mají na výběr – Použít vizuální styly na okna a na tlačítka.
Nastavení pro výkon systému
Nastavení pro výkon systému

Konfigurace pro výkon v možnostech aplikace Autodesk Inventoru

Vyberte kartu „Nástroje“ a příkaz „Možnosti aplikace“. Nyní si nastavte tyto hodnoty:

Karta „Obecné“
Zobrazit výzvu příkazu (Dynamické výzvy) = Vypnuto
Povolit optimalizovaný výběr = Zapnuto
Tolerance = nižší hodnota zvyšuje výkon
Karta „Soubor“
Složka projektu= Práce s místní jednotkou je preferovaná metoda. Nepoužívejte soubory aplikace Autodesk Inventor v síti. Při práci na společném projektu použijte aplikaci Autodesk Vault pro správu dat.
Karta „Barvy“
Pozadí = 1 barva
Aktivovat funkci Prehighlight = Vypnut
Karta „Zobrazit“
Použít nastavení aplikace = Zapnuto

Dále v části „Nastavení“
Útlum hloubky = Vypnuto
Zobrazit obrysy = Vypnuto
Stíny v terénu = Vypnuto
Stíny objektů = Vypnuto
Okolní stíny = Vypnuto
Povolit sledování paprsků = Vypnuto
Odrazy od terénu = Vypnuto
Základní rovina = Vypnuto
Textury zapnuty = Vypnuto

Přejděte zpět na kartu „Zobrazit“
Kvalita zobrazení = Střední nebo hrubá
Čas přechodu (sekund) = 0
Minimální frekvence obnovení (Hz) = 20

Karta „Hardware“

Použít možnost: Výkon

Jedná se o optimální volbou pro výkon. Některé grafické karty (např. Herní nebo grafické karty s nižšími nároky) nebudou moci běžet v tomto režimu. Chcete-li zajistit optimální výkon, použijte grafický hardware Direct3D. Uvědomte si, že spotřeba paměti se liší podle různých grafických karet. Prohlédněte si doporučené grafické karty nebo další hardwarové prvky z webových stránek Autodesk’s Certified Hardware.

Karta „Výkres“
Převzít všechny kóty modelů při vkládání pohledu = Vypnuto
Zobrazit tloušťky čar = Vypnuto
Zobrazit náhled jako = Ohraničující rámeček
Náhled řezu jako neřezaného = Zapnuto
Povolit aktualizace v pozadí = Zapnuto
Karta „Náčrt“
Čáry rastru = Vypnuto
Vedlejší čáry v rastru = Vypnuto
Níže uvedené možnosti mohou být v případě potřeby upraveny tak, aby vyhovovaly:

Automaticky promítat hrany při vytváření křivky = Vypnuto
Automaticky promítat hrany při vytváření a úpravě náčrtu = Vypnuto
Při vytvoření a úpravě náčrtu zobrazit pohled na rovinu náčrtu = Vypnuto
Automatický ohyb s tvorbou 3D čáry = Vypnuto
Karta „Sestava“
Odložit aktualizaci = Zapnuto
Povolit asociativní hranu/promítnutí smyčky geometrie během modelování v místě = Vypnuto
Povolit projekci asociativní geometrie náčrtu během modelování v místě = Vypnuto

 

Další možnosti pro zlepšení grafické odpovědi jsou:

 • Snížení počtu viditelných součástí ve velkých sestavách.
 • Používejte zjednodušené reprezentace pro komponenty ve velkých sestavách.
 • Migrace souborů
 • Doporučené grafické karty nebo další hardwarové prvky z webových stránek Autodesk’s Certified Hardware
Ušetřete 25% na produktech Autodesk
Lukáš Hrubý
Technický CAD konzultant ve společnosti Adeon CZ. Zde na blogu připravuji články zaměřené především na pokročilou práci s Autodesk Inventorem. Potkat se se mnou můžete v pardubické pobočce.