Autodesk Inventor – formáty souborů

Pro běžné uživatele tohoto blogu bude tento článek zřejmě poměrně nudný. Běžný uživatel Inventoru tohle téma velmi dobře zná. Nicméně se zde ve vyhledávání takovýto dotaz často objevuje a tudíž si pojďme rozebrat, s jakými formáty souborů Inventor pracuje, když v něm vytváříte díly, sestavy, výkresy a prezentace.

Inventor file formats

Inventor díl IPT Díl .ipt
 Inventor sestava iam Sestava .iam
 Inventor výkres DWG Výkres .dwg (nebo .idw)
 Inventor prezentace IPN Prezentace .ipn
 Inventor projekt IPJ Projekt .ipj

 

Díly

 • Inventor dílPřípona .ipt
 • Tvořen z objemového tělesa  image001
 • Může mít také několik hmotných těles (několik objemů) Inventor objemová tělesa
 • Také se může jednat o nehmotnou plochu nebo sadu ploch Inventor sada ploch v dílu
 • Také se může jednat o plechový díl, který má také příponu ipt Inventor plechový díl
 • Díly označované jako iSoučásti – mají konfigurovatelnou velikost Inventor iSoučást

Díly s jedním hmotným tělesem image001

Tyto součásti se od ostatních liší tím, že jsou vytvořeny z jednoho materiálu a jednoho objemového tělesa, jehož velikost může být různá. V kusovníku se projevuje jako jeden díl.

Díly složené z více hmotných těles Inventor objemová tělesa

Díl se může skládat i z několika jednotlivých objemových těles. V kusovníku se ale stále projeví jako jeden jediný díl. Jednotlivé tělesa lze ale posléze exportovat jako jednotlivé díly sestavy. Jednotlivá tělesa vytváříme pomocí konstrukčních prvků se zaškrtnutím příslušného tlačítka Inventor nové těleso, anebo je vkládáme pomocí příkazu Odvozená komponenta. Pomocí příkazu Kombinovat můžete provádět Booleovy operace. Tento typ dílu se používá při vytváření sestav procesem Shora dolů.

Díl – Plech Inventor plechový díl

Jedná se stále o běžný ipt soubor, který má ale jednotnou tloušťku a určitá nastavení (styly) navíc, které určují chování souboru a daného plechu (ohyb, výštip, atd…)

Inventor iSoučástiiSoučásti Inventor iSoučást

Konfigurovatelné součásti, které se liší velikostí, materiálem nebo dalšími proměnnými, ale mají stejný základní návrh fungující v mnoha modelech. iSoučást je řízená tabulkou, která konfiguruje normalizované součásti s různými velikostmi a stavy. Tabulka může být upravena v aplikaci Inventor nebo externě v tabulkovém procesoru.
 

Sestavy

 • Inventor sestavyPřípona .iam
 • Seskupení několika dílů (popř. dalších podsestav) dohromady Inventor sestava iam
 • Může se jednat o Svařenec, který má také příponu .iam Inventor svařenec
 • Sestavy označované iSestava – konfigurovatelné sestavy Inventor iSestava

Klasická sestava Inventor sestava iam

Sestavy se skládají z dílů nebo dalších sestav (tzv. PODsestav), které jsou až následně složeny z dílů. V prostoru jsou k sobě složeny pomocí Vazeb a Spojení (např. plocha A leží na ploše B)

Svařenec Inventor svařenec

Jedná se pořád o klasickou sestavu s příponou iam, která má ale aktviní prostředí svařování. U sestav se nám pak otevřou další možnosti jako je příprava ploch pro svařování, samotné svařování a obrábění. Příprava svařování umožňuje použití nástrojů pro vytvoření technologických ploch. V sekci Svařování pak svařujeme jednotlivé součásti daným typem svaru. A v poslední sekci Obrábění obrobujeme funkční plochy svarku.

iSestava 

Konfigurovatelné sestavy, které se liší několika měnitelnými parametry v závislosti například na dané tabulce hodnot. Jsou tedy stejně jako díly řízené tabulkou, která určuje varianty možností iSestav. Tabulku můžete vytvořit a následně upravit buď přímo v Inventoru anebo externě například v Excelu a následně ji jen načítat.
 

Výkresy

 • Inventor drawingPřípona .dwg Inventor DWG a .idw Inventor IDW
 • Výkresová dokumentace vytvořených dílů nebo sestav.
 • Obsahuje jeden nebo více 2D listů s okótovanými pohledy, poznámky, kusovník a podobně…

Výkres je vždy vytvořen na základě již hotového modelu dílu nebo sestavy. Z daných modelů tedy vytváříme pohledy, řezy, kótujeme, přidáváme poznámky, kusovník a podobně. Při kótování vzdálenosti neurčujeme, ale pouze „vytahujeme“ velikosti modelu. Při editaci daného dílu nebo sestavy se aktualizují i údaje výkresu.

DWG vs IDW

Své výkresy v Inventoru můžete ukládat jako DWG nebo IDW formáty. Volba formátu záleží čistě na vás. Osobně doporučujeme radši DWG. Soubory jsou sice o trochu větší, ale můžete je otevřít v AutoCADu, vkládat DWG bloky, nepotřebujete extra prohlížečku pro lidi, co nemají Inventor a podobně. Ukládáním do DWG rozhodně nic neztratíte a jen získáte lepší spolupráci mezi programy.

Inventor DWG vs IDW
 

Prezentace

 • Přípona .ipn Inventor prezentace IPN
 • Jedná se o rozpady sestavy
 • Lze také vytvořit animace pohybu dílů a sestav

Využívá se pro vytvoření animace prezentací nebo montážních postupů, popřípadě rozpady sestav. Použijete již vytvořenou sestavu (iam), vložíte ji do prostředí prezentací v Inventoru a jednoduše již se souborem pracujete.
 

Projekt

 • Inventor projektPřípona .ipj Inventor projekt IPJ
 • Určuje cesty projektu
 • Kde jsou ukládána data (díly, sestavy a další data)
 • Konfiguraci a cesty dílů obsahového centra
 • Cesty k materiálům, texturám, šablonám, návrhovým datům
 • Jedná se o velmi důležitou součást práce s Inventorem!
 • Projekty najdete v Začínáme > Projekty

Pokud posíláte někomu svou vytvořenou sestavu, je potřeba ji poslat správně s cestami a projektem. K tomu slouží příkaz „Pack and Go“.

Projekt může být společný pro všechny zakázky anebo pro každou zakázku zvláštní projekt.

Projekt může být Jednouživatelský anebo Vault. Vault projekt slouží pro navázání s Autodesk Vault – programem pro správu dat. Pokud Vault nevyužíváte, pak si vždy svoje projekty nastavte pouze jako Jednouživatelský (Single User).

Pokud obdržíte sestavu např. od dodavatele společně s projektovým souborem, tak je potřeba nejdřív načíst projektový soubor a pak až sestavu.

Pracovat můžete pouze na jednom projektu v daný moment. Jinak řečeno, pouze jeden projekt může být aktivní. Pokud chci načíst data z jiného projektu, pak musím nejdřív zavřít všechny otevřené díly a sestavy, zaktivovat daný nový projekt a až pak z něj načíst data.

Inventor projekty

 

 

Ušetřete 25% na produktech Autodesk
Matěj Škarka
Technický CAD konzultant ve společnosti Adeon CZ. Zde na blogu píši články zaměřené především na cloudový CAD program Fusion 360 a také doplněk pro automatizaci iLogic v programu Autodesk Inventor. Potkat mě můžete v ostravské kanceláři Adeonu.