Určitý druh materiálu lze použít na součásti návrhu a vytvořit tak realistický vzhled a chování objektů. V některých kontextech návrhu je vzhled objektu tím nejdůležitějším, proto materiály obsahují detailní vlastnosti vzhledu, například odrazivost a drsnost. V jiných kontextech jsou důležitější fyzikální vlastnosti materiálu, například mez kluzu v tahu nebo tepelná vodivost, protože materiály musí podporovat konstrukční analýzu.

Knihovna materiálů
Knihovna materiálů

 

Mezi nainstalované knihovny patří:

  • Knihovna Autodesk Inventor Material Library Konsolidovaná podmnožina knihovny materiálů aplikace Autodesk, zaměřená na zpracování souvisejících materiálů.
  • Knihovna Autodesk Material Library Obsahuje materiály a vzhledy přístupné z více produktů a sad. Materiály a vzhledy vybrané z této knihovny mají vždy stejný vzhled a materiálové vlastnosti, ať už jsou zobrazeny v aplikaci Inventor nebo Revit.
  • Knihovna vzhledu aplikace Autodesk Obsahuje vzhledy přístupné z více produktů a sad.

 

Vytvoření nového materiálu:

Na panelu nástrojů Rychlý přístup klikněte na tlačítko Materiál . Zobrazí se Prohlížeč materiálů.

  1. V prohlížeči materiálů na panelu nástrojů v dolní části dialogu klikněte na tlačítko . Nový materiál bude přidán do části Materiály dokumentu a stane se aktuálně upravovaným materiálem.
  2. Zadejte název nového materiálu.
  3. Upravte parametry materiálu podle potřeby.
  4. Přiřaďte k materiálu komponentu vzhledu a podle potřeby vzhled upravte.
  5. Zavřete Editor materiálů.

Jak si přidat nový materiál můžete shlédnout na video ukázce.

Ušetřete 25% na produktech Autodesk
Technický CAD konzultant ve společnosti Adeon CZ. Zde na blogu připravuji články zaměřené především na pokročilou práci s Autodesk Inventorem. Potkat se se mnou můžete v pardubické pobočce.