Určitý druh materiálu lze použít na součásti návrhu a vytvořit tak realistický vzhled a chování objektů. V některých kontextech návrhu je vzhled objektu tím nejdůležitějším, proto materiály obsahují detailní vlastnosti vzhledu, například odrazivost a drsnost. V jiných kontextech jsou důležitější fyzikální vlastnosti materiálu, například mez kluzu v tahu nebo tepelná vodivost, protože materiály musí podporovat konstrukční analýzu.

Knihovna materiálů
Knihovna materiálů

 

Mezi nainstalované knihovny patří:

  • Knihovna Autodesk Inventor Material Library Konsolidovaná podmnožina knihovny materiálů aplikace Autodesk, zaměřená na zpracování souvisejících materiálů.
  • Knihovna Autodesk Material Library Obsahuje materiály a vzhledy přístupné z více produktů a sad. Materiály a vzhledy vybrané z této knihovny mají vždy stejný vzhled a materiálové vlastnosti, ať už jsou zobrazeny v aplikaci Inventor nebo Revit.
  • Knihovna vzhledu aplikace Autodesk Obsahuje vzhledy přístupné z více produktů a sad.

 

Vytvoření nového materiálu:

Na panelu nástrojů Rychlý přístup klikněte na tlačítko Materiál . Zobrazí se Prohlížeč materiálů.

  1. V prohlížeči materiálů na panelu nástrojů v dolní části dialogu klikněte na tlačítko . Nový materiál bude přidán do části Materiály dokumentu a stane se aktuálně upravovaným materiálem.
  2. Zadejte název nového materiálu.
  3. Upravte parametry materiálu podle potřeby.
  4. Přiřaďte k materiálu komponentu vzhledu a podle potřeby vzhled upravte.
  5. Zavřete Editor materiálů.

Jak si přidat nový materiál můžete shlédnout na video ukázce.

Lukáš Hrubý
Technický CAD konzultant ve společnosti Adeon CZ. Zde na blogu připravuji články zaměřené především na pokročilou práci s Autodesk Inventorem. Potkat se se mnou můžete v pardubické pobočce.