Autodesk Inventor – Jak zjistit kvadratický moment průřezu plochy

Dostal se ke mně dotaz, jakým způsobem bychom mohli zjistit kvadratický moment průřezu plochy. První myšlenka hned byla přes matematický výpočet, ale v dnešní době můžeme využít právě různé softwary a v tomto případě i Autodesk Inventor. Nechci nabádat k lenivosti, ale tato cesta je mnohem rychlejší.

Kvadratický moment

Jak tedy rychle zjistit kvadratický moment průřezu plochy

Pro ukázku jsem vybral tento typ hliníkového profilu

Hliníkový profil

iVlastnosti

Jako první věc, která by každého nejspíš napadla, tak by bylo prozkoumat iVlastností 3D modelu a třeba kartu „Fyzikální“. Zde se však najdou různé hodnoty avšak pro moment setrvačnosti. Moment setrvačnosti J (kg.m2) je fyzikální veličina, která vyjadřuje míru setrvačnosti tělesa při otáčivém pohybu. Její velikost závisí na rozložení hmoty v tělese vzhledem k ose otáčení. Největší J má těleso, které má hmotu soustředěnou co nejdále od osy rotace.

Moment setrvačnosti

Vlastnosti oblasti

My však chceme zjistit kvadratický moment průřezu hlavní plochy. V tomto případě stačí přejít do náčrtu a zvolit příkaz „Oblast“ na kartě „Nástroje“.

Příkaz „Oblast“

Následně si vybereme oblast, popřípadě zvolíme duální jednotky a potvrdíme výpočet.

Momenty setrvačnosti plochy

Po zpracování výpočtu se zobrazí dialogové okno, kde jsou vypsány veškeré výsledky včetně požadovaných momentu Ix a Iy.

Výsledné hodnoty
Ušetřete 25% na produktech Autodesk
Technický CAD konzultant ve společnosti Adeon CZ. Zde na blogu připravuji články zaměřené především na pokročilou práci s Autodesk Inventorem. Potkat se se mnou můžete v pardubické pobočce.