Autodesk Inventor – Kotování průsečíku na výkrese

Kotování průsečíku na výkrese se často používá například u ohýbaných plechů, kde potřebujete znát například rozměr od prvního průsečíků k druhému.

Zakótování průsečíků
Zakótování průsečíků

Pro správné zakótování lze použít následující způsob:

Vybereme příkaz „Kóta“ na kartě „Poznámka“.

Příkaz"Kóta"
Příkaz „Kóta“

 

Zvolíme si první hranu pro předkládaný průsečík a následně klikneme pravým tlačítkem, kde si vybereme možnost „Průsečík“.

Průsečík
Průsečík

 

Nyní vybereme druhé místo, ke kterému bude průsečík zakótován. Opět stejným způsobem můžeme vytvořit druhý průsečík a tím zakótovat vzájemně dva průsečíky mezi sebou.

Poznámka:

Pozor na vynášecí čáry průsečíku. V některých situacích, hlavně u malých poloměrů, se nemusí vynášecí čáry zobrazit. Zde stačí přejít do Editoru stylů a norem a změnit si hodnotu pro odsazení od počátku. Což je vzdálenost od hrany nebo bodu ke koncovému bodu vynášecí čáry, která se zobrazí při umístění kóty.

Editor stylů a norem
Editor stylů a norem

 

Ušetřete 25% na produktech Autodesk
Lukáš Hrubý
Technický CAD konzultant ve společnosti Adeon CZ. Zde na blogu připravuji články zaměřené především na pokročilou práci s Autodesk Inventorem. Potkat se se mnou můžete v pardubické pobočce.