Autodesk Inventor – Měřítko poznámek a měřítko značek

Pokud již hůř vidíte na implicitní velikost značek, je zde malý trik. Pro větší čitelnost se nechá nastavit měřítko poznámek pro texty kót, šipky na kótách, značky symbolů volnosti atd.

V „Možnostech aplikace“ na kartě „Správa“ si můžete zvolit měřítko poznámek. Rozsah lze nastavit od 0,2 do 5,0. Výchozí nastavení je 1,0.

Měřítko poznámek

Výsledek může vypadat tímto způsobem:

Značky

Též si můžete nastavit měřítko značek. Nastavuje velikost symbolů vazby a stupňů volnosti v grafickém okně. Měřítko může nabývat hodnot 0,2 až 5. Výchozí hodnota je 1.

znacky

Výsledek po nastavení může být tento:

Značky

Ušetřete 25% na produktech Autodesk
Lukáš Hrubý
Technický CAD konzultant ve společnosti Adeon CZ. Zde na blogu připravuji články zaměřené především na pokročilou práci s Autodesk Inventorem. Potkat se se mnou můžete v pardubické pobočce.