Autodesk Inventor – Panel Produktivita

Při školeních dlouholetých uživatelů Inventoru zjišťuji, že většina z nich neví o panelu Produktivita (karta Sestavení), který dokáže výrazně urychlit pár základních úkonů v Inventoru.

Inventor panel produktivita

Zejména se jedná o Uložit a nahradit komponentu, Přejmenovat uzly prohlížeče, Ukotvit a usadit a Analýza stupně volnosti.

V tomto článku popíšu v krátkosti jednotlivé funkce.

1) Vytvořit odvozené náhrady Inventor příkaz vytvořit odvozené náhrady

Vytvoří v sestavě ze zvolené podsestavy náhradu a vloží do nové úrovně detailu.

Inventor vytvořit odvozené náhrady

2) Aktualizovat náhrady Inventor Aktualizoat náhrady

Tímto příkazem, můžete v případě nutnosti manuálně aktualizovat všechny náhrady najednou.

3) Uložit a vyměnit komponentu Inventor uložit a vyměnit komponenty

Velice užitečný příkaz, který vám ušetří množství času. Po kliknutí na komponentu, Vám Inventor nahradí originál komponenty za kopii. Otevře se pouze dialogové okno, kam napíšete nový název (v jednom kroku se použijí příkazy Uložit kopii jako a Nahradit komponentu).

4) Přidat součást přidat součást

Nejrychlejší vytvoření součásti v sestavě. Otevře se pouze dialogové okno s uložením součásti, po uložení se vytvoří součást v počátku a bez vazeb (žádné nastavování, šablony, plochy,…)

5) Přidat sestavu přidat sestavu inventor

Stejné jako Přidat součást, jen se sestavou.

6) Připojit úrovně detailů inventor připojit úrovně detailů

Při práci s reprezentacemi se může hodit tato funkce, přes kterou můžete přehledně zapínat v každé podsestavě reprezentace Úrovně detailů se stejným názvem.

7) Odvozování komponenty odvozování komponenty inventor

Velmi rychlé odvození dílů i podsestav. Znovu se jen otevře dialogové okno pro uložení a následně je aktivován odvozený díl, ve kterém můžete provádět jakékoli změny.
Tzn. sestava zůstává netknutá a otevře se nový odvozený díl.

8) Umístit do počátku komponenty Inventor umístit do počátku komponenty

Umístí předem vymodelovanou komponentu do počátku zvolené komponenty v sestavě. Vložená komponenta bude mít automaticky vložené vazby metodou Stejný směr s rovinami počátku původní komponenty v sestavě.

9) Přejmenovat uzly prohlížeče Přejmenovat uzly prohlížeče

Občas se v sestavě stává, že se po nahrazení komponenty nepřepíše název v Prohlížeči na název nové komponenty. Díky tomuto příkazu, můžete nastavit zobrazení názvů všech komponent podle Názvu souboru, Čísla součásti, nebo vrátit zpátky na Výchozí zobrazení.

Inventor přejmenovat uzly prohlížeče

10) Abecední řazení komponenty Abecední řazení komponenty Inventor7

Seřadí všechny komponenty na první úrovni sestavy.

11) Ukotvit a usadit Ukotvit a usadit

Zvolené komponenty umístí do počátku sestavy (srovná roviny počátku). Lze také zvolit vytvoření vazeb těchto rovin a přesunutí komponenty na začátek prohlížeče (stromu historie).

Inventor ukotvit a usadit komponenty

12) Analýza stupně volnosti Analýza stupně volnosti Inventor

Určitě víte, že v prostoru sestavy mají vložené komponenty 6 stupňů volnosti (3 Posunutí a 3 Rotace). Účelem vazeb je odebrání těchto stupňů volnosti buď na žádný, nebo minimální počet.

Pokud si nejste jistí, zda máte celou sestavu správně zavazbenou, stačí zvolit tento příkaz a hned uvidíte, jaký díl potřebuje přidat vazbu. Když ještě před výběrem komponenty v tabulce zaškrtnete Animovat stupně volnosti, kliknutím na komponentu s volným stupněm uvidíte animaci pohybu.

Analýza stupně volnosti v Autodesk Inventoru

13) Načíst expresně Inventor načíst expresně

Expresní otevírání načítá zlomek dat Inventoru a lze tedy velkou sestavu načíst a pracovat s ní rychleji. Součástí tohoto otevírání je nedostupnost některých příkazu v prostředí Sestavy.

V Inventoru můžeme nastavit expresní otevírání v Možnostech aplikace (nastavujeme určitý počet dílů). Pokud bychom se rozhodli pro expresní otevření sestavy manuálně a měli menší počet dílů sestavy, než máme nastaveno pro expresní otevření, slouží k tomu tento příkaz.

 

Ušetřete 25% na produktech Autodesk
Technický CAD konzultant strojírenských Autodesk produktů ve společnosti Adeon CZ. Zaměřuji se především na program Autodesk Inventor. Potkat se můžeme v pardubické kanceláři Adeonu.