Plánovač úloh aplikace Inventor je určen k provádění automatizovaných úloh a funguje jako dávkový procesor v aplikaci Inventor a dalších aplikacích. Účelem zde uvedených tipů je pomoci vám jej používat efektivněji.

Plánovač úloh nabízí sadu předdefinovaných úloh a lze vytvořit také uživatelské úlohy. Pokud je nainstalováno úložiště a je aktivní projekt úložiště, můžete spouštět úlohy i nad soubory v tomto úložišti.

Plánovač úloh aplikace Inventor obsahuje předdefinované správce úloh ke spouštění běžných úloh a správce uživatelských úloh k definování vlastních úloh. Správce sekvenčních úloh nastaví pomocí spustitelného souboru nebo objektu COM více předdefinovaných a uživatelských úloh.

 • Migrovat soubory
 • Aktualizovat design
 • Publikování souborů DWF
 • Publikování 3D PDF
 • Tisk souborů
 • Importovat soubory
 • Exportovat soubory
 • Podívejte se z Vaultu
 • Přihlášení do Vaultu
 • Získejte nejnovější z Vaultu
 • Převést IDW na DWG
 • Obnovit standardní součásti
 • Sestavy smršťovací fólie
 • Očistit
 • Sekvenční úkol
 • Vlastní úkol

Soubory projektu Inventor

Ne všechny úlohy, které máte k dispozici, mají schopnost podporovat soubory projektu Inventor, které jsou nakonfigurovány pro úložiště. Chcete-li zachovat flexibilitu vašich procesů, nastavte dva soubory projektu Inventor. Tyto soubory projektu by měly mít stejná nastavení s výjimkou „Typ“. Nastavte jeden soubor projektu na Jednoho uživatele a druhý na Vault.

Ukázka využití plánovače úloh pro export do STL

 1. Spustíme se aplikaci „Plánovač úloh“.
  Plánovač úloh
 2. Zvolíme si úlohu. Nyní si vybereme úlohu s názvem „Exportovat soubory“.
  Úloha pro export souborů
 • Jelikož se jedná o úlohu, která nepodporuje projekty Vault, musíme se přepnout na jednouživatelský projekt.
  Nastavení jednouživatelského projektu
 1. Zvolíme si, jaké soubory se budou exportovat.
  Typ souborů pro export
 2. Určíme si složku, kam se data budou exportovat.
  Složka pro export
 3. Určíme si formát, do kterého se data budou exportovat.
  Nastavení formátu pro export
 4. Zvolíme možnosti exportu.
  Konfigurace exportu
 5. Naplánujeme si spuštění úlohy a dokončíme nastavení.
  Nastavení spuštení úlohy
 6. Spustíme úlohu a po dokončení můžeme zkontrolovat LOG soubor.
  Probíhající stav úlohy
  Výsledný report

  Při každém spuštění úlohy jsou průběh úlohy a všechny chyby, ke kterým při provádění úlohy dojde, zdokumentovány v souboru protokolu.

 

Pokud ale potřebujete hromadný export  do formátů PDF, DWG, DXF, STEP s podrobným nastavením, tak můžete využít Adeon add-in pro Hromadný Export pro Inventor. Jedná se o nadstavbovou aplikaci/rozšíření pro program Autodesk Inventor, která vám usnadní generování řady potřebných souborů přímo ze sestavy (PDF, DWG, DXF, STEP).

Aplikace slouží k automatickému vytvoření PDF výkresů, DWG výkresů, DXF souborů a rovněž i STEP souborů přímo ze sestavy. Stačí v hlavní sestavě vybrat příkaz pro hromadný export a následně aplikace prohledává jednotlivé komponenty dle rozpisky a například, pokud bude mít komponenta výkresovou dokumentaci, tak z ní ihned vytvoří PDF a DWG soubor. Dále pokud bude díl vytvořen jako plech, tak aplikace z plechu rovnou vytvoří DXF soubor. V aplikaci je k dispozici detailní nastavení pro pojmenování souborů dle zvoleného formátu. Nastavení pro PDF soubor s možností vykreslit do PDF rovnou i počty kusů. Dále v nastavení naleznete detailní nastavení DXF souboru včetně konfigurace hladin či nastavení DWG souboru dle zvoleného INI souboru. K dispozici je samozřejmě přehledná nápověda se všemi podrobnostmi.

 

Ušetřete 25% na produktech Autodesk
Technický CAD konzultant ve společnosti Adeon CZ. Zde na blogu připravuji články zaměřené především na pokročilou práci s Autodesk Inventorem. Potkat se se mnou můžete v pardubické pobočce.