Autodesk Inventor – Počet otvorů ve výkresové dokumentaci

Dnešní článek se bude týkat výkresové dokumentace, tedy výstup pro výrobu. Abychom výrobě usnadnili čtení výkresové dokumentace, doplňují se určité informace, jako je například právě počty otvoru u daného průměru. Zde však hrozí riziko lidské chyby při součtu více stejných otvorů, což může mít za následek zmatek ve výrobě.

Abychom odstranili lidskou chybu při této části, můžeme využit více Autodesk Inventor, který umožňuje automatické sčítání stejných otvorů a následně vypsat tyto počty otvorů při kótování součásti.

Kótování počtu otvorů
Kótování počtu otvorů

Jak tedy nastavit do kótovacího stylu i počty otvorů.

Vše se opět nastavuje v Editoru stylů a norem, kde se nalezne aktuální kótovací styl. Nyní se stačí přepnout na poslední kartu „Poznámky a odkazy“.

Poznámky a odkazy
Poznámky a odkazy

Právě poznámky a odkazy nastavují formáty popisů děr a závitů, štítků revizí, popisů děr, textových objektů odkazů, poznámek zkosení, poznámek ohybů a poznámek razníku.

Zde je možné vybrat typ poznámky, jejíž nastavení má být upraveno. Dostupné možnosti závisí na vybraném typu poznámky.

Možbnosti nastavení poznámek
Možnosti nastavení poznámek

Dále si můžeme pomocí přepínače nastavit zobrazení počtu děr

  • Počet děr v poli nebo prvku zobrazuje počet děr v poli nebo prvku.
  • Počet podobných děr v pohledu (normálním)zobrazuje počet podobných děr kolmých k danému pohledu. Díry jsou „podobné”, když jsou stejného typu (slepý s válcovým zahloubením není stejný jako průchozí s válcovým zahloubením), parametry díry jsou stejné a osa díry je kolmá k pohledu.
Popis pro nastavení množství
Popis pro nastavení množství

Celý proces nastavení kótovacího stylu je okomentovaný ve videu. Budu rád, když Vám tento tip ulehčí práci při tvoření výkresové dokumentace v Autodesk Inventoru.

 

Ušetřete 25% na produktech Autodesk
Lukáš Hrubý
Technický CAD konzultant ve společnosti Adeon CZ. Zde na blogu připravuji články zaměřené především na pokročilou práci s Autodesk Inventorem. Potkat se se mnou můžete v pardubické pobočce.