Autodesk Inventor – Pohled řezu

Při práci na modelech s vnitřním obsahem se můžete dostat do situace, kdy potřebujete nahlédnout do vnitřního prostoru, bez potřeby skrytí některého z dílů, nebo komponent. Inventor k tomu má jednu šikovnou funkci, pojďme si ukázat jakou, kde ji najít a jak ji použít.

Pohled řezu

Jedná se o příkaz „Pohled řezu“, který najdeme na kartě „Pohled“ a panelu „Vzhled“ (v jeho pravé části). Jsou pro nás připraveny 3 varianty, tedy „Čtvrtinový“, „Poloviční“ a „Tříčtvrtinový“ řez. Poslední tlačítko „Ukončit řez“ pak vrátí pohled do původního zobrazení.

Inventor vzhled

Inventor řez sestavou

A jak už název příkazu napovídá, jeho použitím provedeme „pohledové oříznutí“ modelu dle zvolené varianty a následného zadání. Pro úspěšné zadání potřebujeme definovat jednu nebo dvě rovinné plochy modelu, či pracovní roviny + určit hloubku řezu (manuálně – uchopením a tahem za šipku, nebo číselně – přesnou hodnotou).

Sám nejvíce této funkce používám například při tvorbě „Zjednodušené součásti“, nebo „Obálky“ pro kontrolu správného odebrání vnitřních součástí a vyplnění vnitřního prostoru.

Inventor pohled řezu

Tip:
Krom toho, když si vytvoříte pro potřeby řezu novou „Pohledovou reprezentaci“, budete moci mezi pohledy jednoduše přepínat bez nutnosti opětovného zadávání.

Určitě najdete sami spoustu dalších využití. O to jaké, se s námi můžete podělit dole v komentářích.

Ušetřete 25% na produktech Autodesk