Autodesk Inventor – Priorita výběru

Určitě jste se při svém modelování dostali do situace, kdy jste potřebovali dostat do výběru jednoho, nebo více dílů, či komponent, popřípadě prvků nějakého dílu. Dnešním článkem si tedy připomeneme to, jak si dovedeme zjednodušit toto „výběrové“ trápení.

Nyní tedy zvedněte oči, ne však na hodiny v místnosti, ale zůstaňme ještě chvíli na monitoru. Zde na horní liště aplikace naleznete ikony takzvaného panelu „Rychlého přístupu“, který krom toho, že lze obsahově přizpůsobovat, tak nese i standardní obsah, mezi který patří i tlačítko „Priorita výběru“ (případně „Výběr“).

Inventor Rychlý přístup

Pomoci této funkce si můžeme volit mezi tím, co se nám bude v aktuálním pracovním prostoru, po kliknutí myší, přidávat do výběru. Můžeme si tak značně zjednodušit výběr a následnou úpravu ať už samotného prvku, součásti, nebo komponenty, i jejich skupiny.

Inventor priorita výběru

Funkce „Priorita výběru“ nabízí nesčetné množství možností, pojďme se nyní spolu seznámit s těmi základními a asi nejvíce používanými z nich.

Možnosti priority výběru

Pro sestavu

 • Priorita komponenty: Vybere pouze komponenty (podsestavy) první úrovně (ty co jsou strukturou nejblíže k upravované sestavě).
 • Priorita součásti: Vybere součásti bez ohledu jejich umístění v rámci sestavy, či podsestavy (nebere tedy ohled na úroveň).
 • Priorita tělesa: Vybere tělesa (hmotu), jedná se o průnik výběru plochy a hrany.
 • Priorita prvku: Vybere prvky (např. díry, vysunutí, pracovní prvky apod.) libovolné součásti.
 • Plochy a hrany: Vybere plochy nebo hrany libovolné součásti.
 • Prvky náčrtu: Vybere náčrty.
 • Priorita poznámek: Do výběru zohlední pouze 3D anotace.

Pro díl

 • Tělesa: Vybere tělesa (hmotu), jedná se o průnik výběru plochy a hrany (např. vysunutí, nebo rotace).
 • Skupiny: Vybere entity konstrukční skupiny (např. plochy)
 • Prvky: Vybere prvky modelu (např. díry, vysunutí, pracovní prvky apod.).
 • Plochy a hrany: Vybere plochy nebo hrany modelu.
 • Prvky náčrtu: Vybere viditelné náčrty.
 • Dráty: Vybere entity drátového modelu.
 • Priorita poznámek: Do výběru zohlední pouze 3D anotace.

Samozřejmě výše zmíněné možnosti pak máme dostupné i v prostředí náčrtu.

Zároveň, je dobré vědět, že program si pamatuje, kterou z „priorit výběru“ jsme měli nastavenou pro konkrétní prostředí jako poslední a aplikuje ji znovu v každé další otevřené, nebo vytvořené součásti, či sestavě.

Jak sami vidíte, možností výběru je víc než dost, tak trénujte, používejte a o těch ostatních si můžeme říci třeba příště.

Schválně, napište do komentáře, která z definic vám ve článku chyběla a kterou z možnost výběru používáte k čemu právě vy.