Autodesk Inventor – Restrukturalizace sestavy

Stává-li se vám někdy, že obdržíte sestavu a má nepřehledně, či jinak nevhodně uspořádané data, nebo si je sami vytvoříte a pak vám hierarchie – uspořádání jednotlivých položek v sestavě neladí a říkáte si „co s tím teď tak asi udělat“? Jestli ANO, pojďme se spolu nyní mrknout na to, jak si můžeme přizpůsobit strukturu – uspořádání dílů a komponent v sestavě.

Tento článek je zaměřen na začátečníky v Inventoru. Pokud jste zkušený uživatel, toto jistě dobře znáte.

Inventor strom historie

K našemu účelu, budeme využívat primárně příkazů pro práci s komponentami, tedy: „Zvýšit úroveň“ (Shift+Tab) a „Snížit úroveň“ (Tab). Použít je můžeme jednoduše klikem pravého tlačítka myši myši na konkrétní díl, nebo komponentu a to jak ve stromu historie, tak v modelovacím prostoru. Rozklikneme nabídku „Komponenta“ a dál vybereme potřebný příkaz.

Autodesk Inventor Snížit úroveň

Jenže, říkáte si, který a na co?

Příkaz „Zvýšit úroveň“: jak název napovídá, provede zvýšení úrovně dílu, nebo komponenty o úroveň výš, což jinými slovy znamená vyloučení dílu, nebo komponenty ze stávající sestavy ve které se aktuálně nachází (víc napoví obrázek).

Inventor zvýšit úroveň

Příkaz „Snížit úroveň“: provede vytvoření nové sestavy z vybraných dílů, nebo komponent a umístí ji do stejné úrovně, kde se položky nacházely. Jinými slovy tedy vytvoří podsestavu v hlavní sestavě (viz obr.). Dialogovém okně zadáváme název nové podsestavy a můžeme také změnit její umístění, typ šablony, popř. zvolit strukturu rozpisky.

Snížit úroveň

Takto vzniklou podsestavu lze nyní pomocí příkazu „Zvýšit úroveň“ vyloučit z hlavní sestavy a vytvořit z ní tak samostatnou sestavu. Čili pracujeme často s kombinací těchto dvou příkazů.

Restrukturalizace může způsobit ztrátu prvků

Restrukturalizace může způsobit ztrátu prvků, ke kterým budou chybět reference. Chcete pokračovat?

Při práci na restrukturalizaci se často zobrazuje dialog varující před „Ztrátou prvků“, který upozorňuje na asociativitu v modelu a na její možnou ztrátu (což je logické, když se zaměňuje obsah sestav a podsestavu). Občasnou korekci je tedy třeba provést u některé vazby, popřípadě asociativity náčrtu. Nicméně naštěstí tlačítko „Zpět“ je funkční a ze slepé uličky se nim dá vždy snadno vycouvat nazpět.

v

Tip:

Zkušenější uživatel může požadovaný díl, nebo komponentu uchopit ve stromu historie myší a ručně ji tak přesunout na požadované místo ve struktuře sestavy. (ale bacha, není lehké se trefit)

Názvy uzlů (jednotlivých položek) lze, pro lepší přehlednost, přejmenovat. Případně lze použít, pro přejmenování zdrojových souborů, aplikaci Design Assistant (viz. článek: Přejmenování souborů pomocí Design Assistant).

 Jak Vám restrukturalizace šla, popřípadě jak se Vám článek líbil, nám můžete dát vědět vědět opět v komentářích. Díky za pozornost a zase u příštího článku na viděnou..

Ušetřete 25% na produktech Autodesk