V tomto článku se dozvíte o novinkách, které jsou obsaženy v Autodesk Vault 2021. Ve verzi Vault 2021 se vylepšilo uživatelské prostředí CAD, zvýšila se interoperabilita mezi aplikacemi Inventor a Revit a rovněž se vylepšila efektivita správy aplikace. Ve verzi Vault 2021 je rovněž vylepšené inteligentní vyhledávání duplicit porovnáním 3D tvaru.

Autodesk Vault 2021
Autodesk Vault 2021

Stručný přehled novinek v aplikaci Vault 2021

Vyhledávání duplicit

Vyhledávání duplicit v aplikaci Vault inteligentně porovnává 3D tvary v tisících souborů CAD v databázi úložiště Vault,  takže ušetří čas a úsilí vynaložené na dokumentaci, vydávání a správu stejných součástí pořád dokola. Tím výrazně zlepšíte produktivitu a zkrátíte dobu uvedení produktu na trh. Možnost nahradit rozpracované soubory vyhledanými komponentami stejné geometrie bude mít přímý dopad na kvalitu vašich produktů a zisk společnosti.

Vyhledávání duplicit
Vyhledávání duplicit – přehled

Zastarale místní soubory

Verze Vault 2021 umožňuje v prohlížeči úložiště Vault pro aplikaci Inventor nový filtr „Zastaralé“. Tento filtr velmi rychle zobrazí zastaralé soubory, které potřebují obnovit z Vaultu.

Zastarale místní soubory

Interoperabilita aplikací Inventor a Revit

Verze Vault 2021 podporuje interoperabilitu aplikací Inventor a Revit zavedenou v aplikaci Inventor 2021. Reference aplikace Revit však nejsou v úložišti Vault spravovány ani archivovány. Reference aplikace Revit jsou uloženy a archivovány na síťové jednotce nebo ve službě BIM 360. Složku síťové jednotky, kde jsou soubory aplikace Revit uloženy, namapujte na složku knihovny v souboru projektu úložiště Vault.

Interoperabilita aplikací Inventor a Revit

Nová systémová vlastnost „Má nadřazený vztah“

Nová systémová vlastnost Má nadřazený vztah, která umožňuje vymazat z prostředí nepoužívané položky návrhu a vyhnout se jejich uvolnění. Pomáhá identifikovat, zda mají soubory asociované vztahy. Pomocí této vlastnosti můžete vypsat všechny osamocené soubory v projektu vyhledáním vlastnosti „Má nadřazený vztah = Ne“. Budete tak moci odstranit tyto osamocené soubory bez omezení úložištěm.

Nová systémová vlastnost „Má nadřazený vztah“

Copy Design

Nástroj „Copy Design nyní podporuje kopírování hodnot vlastností z původního souboru do libovolné uživatelsky definované vlastnosti v novém souboru.

Další novinkou u Copy Design je kopírování sady pravidel. Správci nyní mohou vynutit konkrétní sadu pravidel akcí pro všechny uživatele. Sady pravidel nástroje Copy Design se ve verzi Vault 2021 ukládají na serveru (místo na místním disku). Správce tyto sady pravidel spravuje tak, aby vynutil požadované chování nástroje Copy Design.

Copy Design

Určení barvy pozadí stavového řádku označující přístup správce

Nyní snadno rozpoznáte, zda aplikaci Vault používáte jako správce. Ve verzi Vault 2021 byla na kartu Zabezpečení přidána nová možnost, která slouží k určení barvy pozadí stavového řádku označující přístup správce.

Určení barvy pozadí stavového řádku označující přístup správce

 Počet úloh ve frontě

Nyní můžete nastavit počet úloh zobrazených ve frontě úloh. Při odeslání úloh do fronty úloh nástroje Job Processor se dříve zobrazovalo pouze prvních 1000 úloh. Ve verzi Vault 2021 může správce nakonfigurovat maximální počet úloh, které se ve frontě zobrazí, od 1000 do 100 000.

Počet úloh ve frontě
Počet úloh ve frontě

Oprávnění ke stažení

Nové zabezpečení založené na objektech nebo stavech životního cyklu nyní zahrnují oprávnění ke stažení. Dříve mohl soubor stáhnout kterýkoli uživatel nebo skupina s oprávněním ke čtení. Nyní je možné udělit určitým uživatelům přístup k zobrazení obsahu složek, vlastnostem souborů a kartám, aniž by si tyto soubory mohli stáhnout.

Oprávnění ke stažení

Nová možnost diagnostiky pro odstraňování a stahování souborů

Diagnostika odstraňování a stahování souborů (pokud je povolena) se nyní zapisuje do samostatného souboru protokolu.

Nová možnost diagnostiky pro odstraňování a stahování souborů

Skrýt nebo zobrazit zakázané uživatele

Ve verzi Vault 2021 je nová možnost v rozevíracím seznamu „Zobrazit pouze povolené uživatele, která umožňuje skrýt nebo zobrazit zakázané uživatele

Skrýt nebo zobrazit zakázané uživatele

Řízené čištění u starších dat

Ve starší verzi se změny řízení čištění stavů životního cyklu použily pouze u nových verzí souborů. Nová možnost „Zahrnout existující verze souborů“ přidaná na kartu Řízení dialogu Definice životního cyklu umožňuje použít změny řízení čištění i u starších dat.

Ušetřete 25% na produktech Autodesk
Technický CAD konzultant ve společnosti Adeon CZ. Zde na blogu připravuji články zaměřené především na pokročilou práci s Autodesk Inventorem. Potkat se se mnou můžete v pardubické pobočce.