Autodesk Vault 2024.2

Autodesk opět přináší v rámci updatů s novými funkcionalitami. Zde se bude zabývat vylepšeními pro Autodesk Vault Professional po instalaci updatu 2024.2.

Pro uživatele

Vylepšený průvodce a zobrazení více informací o souborech

 • V průvodci pro přejmenování souborů lze zobrazovat dalších informací o souborech
 • Řazení a Seskupování sloupců
 • Vypnutí výchozí předpony nebo přípony a zachovat tak nastavení
 • Kopírování a vkládání mezi sloupci
  • Pozn: Nelze však editovat jiné hodnoty než ty které se týkají konkrétního prostředí například „Přejmenování Souborů“.
Dialogové okno přejmenování souborů
Dialogové okno přejmenování souborů
Uložení nastavení v dialogu pro přejmenování souborů
Uložení nastavení v dialogu pro přejmenování souborů
 • Přizpůsobení sloupců se týká i dalších průvodců jako je:
  • Změna Stavu, Změna Kategorie, Změna Revizi, Fronta Úloh a jiné
Úprava panelu Změny Stavu
Úprava panelu Změny Stavu

Správa vlastností PDF souborů

Vault umožňuje synchronizovat vlastností modelu do souborů ve formátu PDF v průběhu jejich publikace. Aplikace Vault Klient/Server obsahuje knihovny PDF pro čtení i zápis. Adobe Reader nebo jiné programy pro čtení souborů PDF umožňují kontrolovat úpravy vlastností. Není však nezbytné je na klientech či serveru úložiště Vault instalovat.

 • Mapování uživatelem definovaných vlastností aplikace Vault na vlastnosti PDF
 • Indexace obsahu pro soubory PDF
 • Přímé úpravy vlastností PDF
  Mapování PDF souboru ve Vaultu
  Mapování PDF souboru ve Vaultu
Funkce k získání adresáře a adresářové struktury

Nová funkce z updatu 2024.2 (již ve verzi 2024.1) „Získat složku“ umožňuje stáhnout kopii adresářové struktury z prostředí úložiště do pracovního adresáře bez získání dat. Uživatelé tak získají jednoduše celou adresářovou strukturu konkrétní zakázky na které pracují a data mohou přehledně třídit již před zařazením do úložiště Vaultu.

Funkce Vaultu Načíst složku
Funkce Vaultu Načíst složku
Funkce Vaultu Načíst složku - struktura v pracovním adresáři
Funkce Vaultu Načíst složku – struktura v pracovním adresáři

 Administrace

Sdílení nastavení klienta Vaultu mezi uživateli

S novým updatem se nabízí možnost přednastavit prostředí klienta Vaultu pro všechny uživatele a zajistit jednotnost nastavení klientských zobrazení, postupů a zároveň tak minimalizovat možné nejasnosti či chyby způsobené rozličnými konfiguracemi nasazením.
Administrátor může jednoduše nastavit jednotlivá prostředí jako je zobrazení mřížky, uložená vyhledávání či zástupce a dále je přehledně spravovat pro všechna prostředí, jakou je Prohlížeč Projektu, Položky, Změnový Příkaz i Uživatelské Objekty.

Distribuovaná zobrazení

 • Klienti mají i nadále k dispozici vlastní individuální nastavení
 • Klienti mohou upravovat distribuovaná nastavení
  • Úprava pohledů = místní kopie s příponou názvu (upraveno)
  • Možnosti přepsání nebo zachování s aktualizovanými nasazeními
  • Kopírování zobrazení, zástupců, složek výsledků hledání
 • Požadované oprávnění ke správě
  • Možnosti nastavení Vaultu (správce a správce konfigurace)
 • Požadované oprávnění ke spotřebě
  • Využívat může každý uživatel plného klienta

Distribuce a správa uživatelských pohledů

 • Koncový uživatel může tato zobrazení upravovat, kopírovat místně
 • Přidán nový příkaz
 • Jeden nebo více distribuovaných pohledů lze uložit na server pro všechna prostředí:
  •   Soubor, Položky, Změnový Příkaz i Uživatelské Objekty
 • Výchozí zobrazení pro všechny karty
  • Použití, Místo použití atd. stejně tak dialogy Změnit stav či Revizi, atd.
Správa uživatelských pohledů
Správa uživatelských pohledů
Editace uživatelských pohledů
Editace uživatelských pohledů

Distribuce a správa uložených vyhledávání

 • Na serveru lze uložit více uložených vyhledávání
 • Distribuovaná vyhledávání se nasazují klientům
 • Přidán nový příkaz
 • Uložená hledání nebo uložené složky výsledků hledání lze uložit na server
Uložit vyhledávání
Uložit vyhledávání
„Uložené složky výsledků hledání“ se dělí na místní a distribuované vyhledávání.
Přidán sloupec „Distribuované vyhledávání“ Uživatel může přejmenovat/odstranit distribuované vyhledávání v případě, že má uživatel oprávnění administrátora.
Spravovat uložená vyhledávání
Spravovat uložená vyhledávání

Distribuce a správa zástupců

 • Přidán nový příkaz
 • Na serveru mohou být uloženy vícenásobné zkratky zástupců
 • Uživatelům Autodesk Vault lze přiřadit sdílené zástupce
 • Uživatel má možnost zobrazit/skrýt zástupce
 • K dispozici je nové uživatelské rozhraní „Spravovat zástupce“
Vytvoření zástupce souboru
Vytvoření zástupce souboru

Přidán nový příkaz „Vytvořit zástupce“ se dělí na místní a distribuované zkratky.

Přehled zástupců souborů
Přehled zástupců souborů
Správa zástupců souborů
Správa zástupců souborů

Nastavení zobrazovaného názvu

Součástí updatu 2024.2 (již ve verzi 2024.1) je možnost nastavit a využít při kopírování návrhu „Copy Design“ hodnotu jména uživatele z tzv. Zobrazovaného názvu. Pokud uživatelé využívají doménový účet, je zapisované jméno většinou ve formátu spolu s doménou a tento formát není na výkrese vyhovující. Řeší se často další iVlastností dokumentů. Nyní v nastavení pravidel Copy Designu lze mimo dosavadní zápis vlastnosti Uživatel zapsat pro nového autora dokumentu hodnotu ze „Zobrazovaného názvu“.

Kopírování návrhu
Kopírování návrhu

Nastavení zobrazovaného jména uživatele ve Vaultu

Nastavení zobrazovaného jména uživatele ve Vaultu

 Tenký klient Vaultu

Na webového Tenkého klienta pro Autodesk Vault Professional se rovněž nezapomnělo. Uživatelé mohou snadno přecházet mezi pracovními prostory. Konzistentní chování řazení atributů, jako u plného klienta. Možnost zobrazit nebo skrýt panel připomínek.
 • Vylepšená navigace v pracovní ploše
 • Vylepšené chování při řazení souborů a položek
 • Vylepšená možnosti zobrazení připomínek
  Tenký klient a zobrazení připomínek
  Tenký klient a zobrazení připomínek
Ušetřete 25% na produktech Autodesk
Technický CAD konzultant strojírenských Autodesk produktů ve společnosti Adeon CZ. Zaměřuji se především na program Autodesk Vault.