Autodesk Vault 2025 – něco nového?

E-mailová upozornění o přechodech životního cyklu

Na změny stavů životního cyklu souborů, položek i složek je možné upozornit e-mailem. Tento způsob notifikace se hodní především při změnách kdy schvalujete či revidujete konkrétní výrobek a chcete o dané změně informovat vybrané uživatele.

Můžeme si vytvořit vlastní šablony e-mailů, nastavit předmět i obsah celé zprávy, která může obsahovat libovolné informace propsané z vlastností dokumentů, položek i složek, které jsou zařazeny v úložišti.

Vault Professional 2025 E-mailová notifikace - Nastavení
Vault Professional 2025 E-mailová notifikace – Nastavení
Vault Professional 2025 E-mailová notifikace - Nastavení šablony
Vault Professional 2025 E-mailová notifikace – Nastavení šablony
Vault Professional 2025 E-mailová notifikace - E-mail
Vault Professional 2025 E-mailová notifikace – E-mail

Čištění verzí

Čištění verzí všech souborů nebo položek, lze nově naplánovat během přechodu mezi stavy konkrétního životního cyklu. změní. Stačí v panelu akce daného přesunu mezi stavy povolit  možnost „Čistit“.

Vault Professional 2025 Čištění verzí při změně stavu
Vault Professional 2025 Čištění verzí při změně stavu

V případě čištění verzí nad daty zařazených v konkrétním adresáři ušetříme čas bez nutnosti vybírat konkrétní soubory. V tomto případě se funkce týká pouze dat které mají přiřazený životní cyklus a jsou jimi řízeny. Tedy určení jaké verze mají být vyčištěny či ponechány je definováno konfigurací přiřazeného životního cyklu.Vault Professional 2025 Čištění verzí nad složkou

Vault Professional 2025 Čištění verzí nad složkou

Zásady hesel

Pokud používáme Vault Professional a současně máte firemní doménu, lze doménové účty importovat do prostředí Vault Professional a pro přihlášení jej využít jako účet Windows.      V opačném případě, že doménu nemáme nebo využíváme Vault basic, lze administrátorem nastavit a vynutit  pravidla pro zadávání hesel, tak aby vyhovovala pravidlům firemní polity.

Vault Basic a Vault Professional 2025 Zásady pro nastavení hesla uživatelem potvrzení
Vault Basic a Vault Professional 2025 Zásady pro nastavení hesla uživatelem potvrzení
Vault Basic a Vault Professional 2025 Zásady pro nastavení hesla uživatelem
Vault Basic a Vault Professional 2025 Zásady pro nastavení hesla uživatelem
Vault Basic a Vault Professional 2025 Zásady pro nastavení hesla
Vault Basic a Vault Professional 2025 Zásady pro nastavení hesla

Nový Copy design pro Vault Basic

V prostředí Vault Basic je k dispozici po vzoru „velkého“ Vaultu funkce Copy Design, která uživatelům zajistí především přehlednější kopírování návrhu. Nepřidělí však automaticky nové číslo součásti, z důvodů absence automatického číslovací schéma ve Vault Basic.

Co však nově nabídne je:

  • Snadné kopírování celého návrhu i jednotlivých částí návrhu do konkrétního adresáře
  • Přehledné zobrazení všech informací zahrnutých v dokumentaci
  • Přehled nad opakovaně použitými/kopírovanými/nahrazenými/vyloučenými dokumenty
  • Pravidla pro smazání/nastavení hodnoty vlastnosti
  • Automatické kopírování výkresů (možnost zobrazit/skrýt výkresy v dialogu)
  • Náhled na strukturu kopírovaných dat

Vault Basic 2025 Copy Design

Vault Basic 2025 Copy Design

Nová funkce pro vyhledávání nad vybraným adresářem

Využíváme-li předem nastavené filtry „uložená vyhledávání“ lze je využít při dohledávání a zobrazení dat nad konkrétním adresářem. Uložená vyhledávání mohou nabízet mnohé kombinace na základě přípony souboru, kategorie dat, stavů, .atd.

Vault Professional 2025 Využití nastavených vyhledávání
Vault Professional 2025 Využití nastavených vyhledávání
Vault Professional 2025 Vyhledávání nad adresářem a nastavení kritéria
Vault Professional 2025 Vyhledávání nad adresářem a nastavení kritéria

Máme-li zobrazen obsah konkrétního adresáře, můžeme pro další dohledání či filtrování dokumentace využít výše zmiňovaná uložená vyhledávání funkcí „Použít kritéria“ a dále vybrat z vlastních nebo distribuovaných. Na obrázcích níže, pak vidíme rozdíl, kdy s použitím daných kritérií došlo k zobrazení pouze knihovních dat umístěných v daném adresáři.

Vault Professional 2025 Vyhledávání nad adresářem před použitím nastavených kritérií
Vault Professional 2025 Vyhledávání nad adresářem před použitím nastavených kritérií

Vault Professional 2025 Vyhledávání nad adresářem s použitím nastavených kritérií

Vault Professional 2025 Vyhledávání nad adresářem s použitím nastavených kritérií

 

Nové funkcionality k nastavení prostředí Tenkého klienta Vaultu

Přestože funkce vložit do prostředí tenkého klienta vlastní logo se zde nabízela dříve, došlo ke změně a nyní jej vložíte snadněji, případně nahradíte původním logem Autodesku.

Tenký klient Vault 2025 Nastavení loga
Tenký klient Vault 2025 Nastavení loga

Mimo nastavení zobrazení pouze platné dokumentace, lze nastavit, které prostředí má být uživatelům v prostředí tenkého klienta po jeho spuštění zobrazováno. 

Tenký klient Vault 2025 Výchozí pracovní prostředí
Tenký klient Vault 2025 Výchozí pracovní prostředí

Používáme-li ve Vault Professional pouze souborové řízení dokumentace, lze pro koncové uživatelé, kteří přistupují k platné dokumentaci, zobrazovat pouze prostředí Souborů. Ne-nakonfigurována prostředí Položek a Změnových příkazů mohou zůstat skryta a nebudou tak mást nové uživatele.

Tenký klient Vault 2025 Skrýt pracovní prostor
Tenký klient Vault 2025 Skrýt pracovní prostor
Ušetřete 25% na produktech Autodesk
Technický CAD konzultant strojírenských Autodesk produktů ve společnosti Adeon CZ. Zaměřuji se především na program Autodesk Vault.