Autodesk Vault – Mapování složek v aplikaci Inventor

Soubor projektu aplikace Inventor obsahuje cesty složek, které je nutné asociovat s odpovídajícími složkami v úložišti. Díky tomuto postupu je při zařazení nebo vydání souborů aplikace Inventor z úložiště zachována správná struktura projektu. Při mapování složky v aplikaci Inventor do složky úložiště určujete, kde se nachází soubory v úložišti vzhledem k umístění na fyzickém disku.

Podrobný návod, jak na mapování složek v aplikaci Inventor naleznete na následující video ukázce.

Pomocí dialogu Mapování složek ručně zadáte, kam mají být uloženy soubory úložiště aplikace Inventor. Informace je uložena do souboru projektu aplikace Inventor, aby ji mohli použít ostatní uživatelé.

Lukáš Hrubý
Technický CAD konzultant ve společnosti Adeon CZ. Zde na blogu připravuji články zaměřené především na pokročilou práci s Autodesk Inventorem. Potkat se se mnou můžete v pardubické pobočce.