Autodesk Vault – Zobrazení podrobných informací v Inventoru

Využíváme-li Autodesk Vault Professional, můžeme v prostředí Autodesk Inventor, nad daty, které byly zařazeny do úložiště, zobrazovat podrobnější informace bez nutnosti nahlížet do klientské aplikace Autodesk Vault. Snadno tak v průběhu modelování, kompletování sestav, ověříme do kterých konkrétních nadřazených dat vybrané soubory vstupují. V případě sestavy, lze zobrazit rozpad a informace o stavu dílčích součástí. Zobrazit lze veškeré možné informace od názvu přes materiál, rozměry až po název kategorie do které spadají. Dále jakých životním cyklem jsou řízeny nebo kdy a kým byla data schválena.

K výše zmiňovanému nám poslouží funkce Zobrazit Podrobnosti, která je součástí pluginu Autodesk Vault pro Autodesk Inventor. V panelu Vault zapneme samostatné doplňkové okno Zobrazit podrobnosti.

Panel nabídky Vault
Panel nabídky Vault

Okno se po zobrazení dá umístit na kteroukoli stranu a lze jeho polohu tak přizpůsobit dle velikosti či poměru stran Vašeho monitoru. Nemusí se tak zapínat a vypínat pro jednotlivé součásti jako tomu bylo dříve, ale například v průběhu práce se sestavou si zobrazíte snadno a rychle potřebné informace o jakémkoli dílci pouze jeho označením. Samozřejmě aby se informace zobrazily, je podmínkou zařazení souboru do úložiště aplikace Autodesk Vault.

Výběrem libovolné součásti či sestavy se v okně s Podrobnostmi zobrazí informace s historií dané součásti.

Panel Podrobnosti - Historie dokumentu
Panel Podrobnosti – Historie dokumentu

Další možnosti nabízejí zobrazení rozpadu sestavy nebo přehledu, do kterých nadřazených dokumentů vybraný soubor vstupuje. Libovolný soubor ve všech nabízených přehledech, lze označit a otevřít v prostředí aplikace Autodesk Inventor.

Panel Podrobnosti - Místo použití
Panel Podrobnosti – Místo použití
Panel Podrobnosti - Otevřít soubor
Panel Podrobnosti – Otevřít soubor

Pokud máme v konfiguraci Vaultu Professional nastaven položkový systém řízení, je možné si zobrazit rozpisku položek zahrnujíc všechny součástí, podsestav i virtuálních komponent. Stav samotných položek je

Panel Podrobnosti - Rozpiska
Panel Podrobnosti – Rozpiska

Každý z nabízených přehledů, lze uživatelsky přizpůsobit přidáním datových polí a tak mít k dispozici důležité informace.

Panel Podrobnosti - Úprava pohledu
Panel Podrobnosti – Úprava pohledu
Ušetřete 25% na produktech Autodesk
Technický CAD konzultant strojírenských Autodesk produktů ve společnosti Adeon CZ. Zaměřuji se především na program Autodesk Vault.