Export a import parametrů

Pokud chcete převést parametry z jednoho modelu do druhého a následně je editovat, použijte příkaz „Importovat nebo exportovat do souboru XML“. Příkaz najdete na kartě „Správa“ v záložce „Parametry„.

Export parametru

Během exportu zvolíte, zda zahrnout všechny parametry nebo pouze klíčové parametry. Parametry lze obnovit později importem dat ze souboru xml vytvořeným během exportu.