Fusion 360 – Editace rámečku na výkrese

Pokračování návodu pro Fusion 360 a tvorbu výkresů ve Fusionu. Jak vytvořit výkres a vložit vlastní razítko do Fusionu jsme si již ukazovali. V tomto článku se tedy podíváme jak editovat rámeček výkresu tak, aby vyhovoval vašim firemním standardům.

Nejdříve vytvořte nový výkres nebo otevřete již nějaký existující. V něm klikněte na existující rámeček a následně klikněte pravým tlačítkem myši a vyberte možnost Edit border.

Fusion 360 editace rameckuTím se následně dostanete do dalšího prostředí, pro editaci výkresových rámečků. Editačních možností máme nahoře kartě nástrojů velmi omezeně, ale k úpravě rámečku stačí. Také se nám objevilo plovoucí okno Edit Palette, ve které si můžeme nastavit například tloušťku čar, typ čar anebo také možnosti přichytávání.

Fusion 360 - prostredi editace ramecku

Nástroje pro editaci rámečku výkresu

Fusion 360 editace ramecku

  • Geometrické nástroje: Čára, obdélník, kruh, oblouk – pro editaci vzhledu rámečku.
  • Nástroje úprav (Modify): Přesouvání, rotace, kopírování, oříznutí + prodloužení geometrie, smazání úsečky.
  • Text – Text, který uživatel nevyplňuje, slouží pouze jako popis daných polí.
  • Inspect – Slouží pro pomocnou kontrolu délek a vzdáleností.
  • Insert – Pro vložení obrázku.

Po dokončení úprav klikněte na tlačítko Finish Edit, kterým se následně dostanete zpátky do prostředí výkresu s již upraveným rámečkem

Pokud chcete aby byl upravený rámeček na všech nových výkresech automaticky, pak je potřeba jej editovat v šabloně výkresu.

Ušetřete 25% na produktech Autodesk
Technický CAD konzultant ve společnosti Adeon CZ. Zde na blogu píši články zaměřené především na cloudový CAD program Fusion 360 a také doplněk pro automatizaci iLogic v programu Autodesk Inventor. Potkat mě můžete v ostravské kanceláři Adeonu.