Fusion 360 – Jak vytvořit vlastní vzhled materiálu

Důležitou vlastností Fusionu 360 je rozhodně i aplikování vzhledu a materiálu modelu a z něho vycházející různé fyzikální vlastnosti. Modelu musíme určit, z jakého materiálu se skládá. K tomu nám slouží jednak předpřipravená knihovna materiálů, ale můžeme si i libovolně nastavit svůj vlastní. Materiál je důležitý k propočtům fyzikálních vlastností jako například hustota, hmotnost, těžiště a moment setrvačnosti.

Fusion 360 knihovna vzhledů materiálů

Vzhled se však může od materiálu lišit. Můžete si představit, že vzhled může být nezávislý na nastavení materiálu. Nastavení vzhledu slouží především pro tvorbu vizualizací a prezentační účely. Ve Fusionu tedy najdete oddělenou knihovnu pro aplikování vzhledu nad vrstvu materiálu (pokud je potřeba, pokud není tak se zobrazí vzhled materiálu). Materiál se tak nepřepíše (fyzikální vlastnosti se stále berou z něj), ale vzhledově bude model vypadat jinak. Můžete si to představit jako dva ocelové plechy, jeden s modrým nátěrem a druhý s červeným. Stále to však budou dva ocelové plechy a na tom se nic nemění.

Nástroje pro úpravu vzhledu materiálu

Všechny nástroje najdeme na kartě Modify > Physical Material (fyzický materiál), Appearance (Vzhled) a nebo Manage Materials (Knihovna materiálů a vzhledů).

Fusion 360 vzhled materialu

Jak vytvořit vlastní vzhled materiálu

Následující postup funguje jak pro nástroj materiály (Physical Material), tak i vzhledy (Appearance). Ukazovat jej budu především na vzhledech (Appearance), jelikož zde bude potřeba zřejmě nejčastější. Pro materiály proveďte to samé, ale přes záložky Physical. Níže si na ukázkovém příkladu vytvoříme vlastní vzhled textury tkaniny.

 1. Do googlu zadejte „texture“ a vyhledejte vhodnou texturu. v mém případě použiji následující texturu tkaniny. Pro hledání můžete využít i stránek Textures.com
   • Pro správnou funkčnost nejlépe s velikostí 1:1 (čtverec)
   • Daný vzhled stáhněte do PC

  Google vyhledavani textur

 2. Otevřete (nebo vytvořte) model, na který chcete nový vzhled aplikovat
 3. Vyberte Appearance z karty Modify
 4. Z karty Fabric přetáhněte obyčejnou látku do pole „In This Design
  Fusion 360 vzhled materialu v modelu
 5. Nyní daný vzhled duplikujte (pravý klik myší)
  Fusion 360 duplikovat vzhled materialu
 6. Nový zduplikovaný vzhled editujte (Pravý klik myši > Edit)
 7. Zatím změňte jenom jméno a klikněte na Advanced…
  Fusion 360 rozšiřené nastavení vzhledu materiálu
 8. V materiál editoru klikněte na název obrázku *.png
  Fusion 360 nastavení vlastní textury vzhledu
 9. Otevře se vám průzkumník windows – vyberte tedy vámi staženou texturu.
 10. Podle pocitu upravte posuvníky Reflectance (odrazivost) a Roughness (Drsnost) nového vzhledu.
  1. Relief Pattern (Bump) -> česky Nerovnost materiálu
  2. Cutout nastavuje vyjmuté části (například pro různé pletiva)
  3. Translucency – nastavuje průhlednost materiálu
  4. Emissivity – Svítivost materiálu
 11. Nový vzhled aplikujte přetažením na daný objem / komponenty / plochy

Fusion 360 aplikovani noveho vzhledu

Firemní knihovna vzhledů a materiálů

Ve firemním prostředí je zapotřebí knihovnu vzhledů a materiálů sdílet. Aby všichni kolegové používali stejné materiály se stejným nastavením a nemuseli každý vše nastavovat znova.

 1. Nový vzhled si přidejte do oblíbených „Add to Favorites“ pro opakované použití v dalších modelech.
  Fusion 360 přidat vzhled materiálu do oblíbených
 2. Otevřete Správce knihoven vzhledů a materiálů – Modify > Manage Materials
 3. Pomocí ikonky dole v okně prohlížeče materiálů vytvořte novou knihovnu
  Fusion 360 vytvořit novou knihovnu vzhledů a materiálů
 4. Novou knihovnu si pojmenujte. Jedná se o *.adsklib soubor – společný pro různé Autodesk aplikace
 5. Přepněte svůj pohled na oblíbené položky „Favorites“
  Fusion 360 prohlížeč materiálů - oblíbené
 6. Klikněte pravým tlačítkem myši na vzhled a přidejte jej do nově vytvořené knihovny
  Fusion 360 přidat vzhled materiálu do firemní knihovny
 7. V případě vícero materiálů můžete vytvořit i kategorie a lépe si tak vzhledy zorganizovat
 8. Další uživatel si musí tuto knihovnu nahrát a přidat materiál do svých oblíbených aby ji mohl používat
    Fusion 360 přidat vzhled materiálu do firemní knihovny
 9. V případě změn je potřeba znovu natáhnout vzhled do svých oblíbených aby se aktualizoval
 10. Nejlépe je takovouto knihovnu mít na sdíleném firemním disku.

 

Matěj Škarka
Technický CAD konzultant ve společnosti Adeon CZ. Zde na blogu píši články zaměřené především na cloudový CAD program Fusion 360 a také doplněk pro automatizaci iLogic v programu Autodesk Inventor. Potkat mě můžete v ostravské kanceláři Adeonu.