Fusion 360- nástroj Lofted Flange

Již před nějakou dobou nám dorazilo do Fusionu 360 velké vylepšení nástroje Flange pro tvorbu plechových dílů. Dalo by se téměř říct, že se jedná o zcela nový nástroj, bohužel však byl přidán do nástroje Flange a nemá vlastní ikonu v nabídce nástrojů.

Sheet metal – Lofted flange

Nově tak má nástroj flange dva módy, prvním je klasický nástroj Flange (nově Edge Flange) který tvoří na základě profilu či křivky a pravidla odpovídající plechový díl. Tím druhým je nástroj Lofted Flange který má několik dalších nastavení, na rozdíl od klasického Flange.

Edge Flange Lofted Flange

Než se však bude pokračovat ve vysvětlování je třeba upozornit na fakt že se jedná o poměrně stále nový nástroj který má udělat více složitých kroků za nás v jednom kliknutí. Pokud již máte s Fusionem nějaké zkušenosti víte, že nic není tak růžové, jak se na první pohled může zdát. Proto nečekejte (a většina uživatelů už ani nečeká) že nástroj bude fungovat na jakémkoliv zadání, které do nástroje vložíte. I přes správně vytvořenou geometrii může být vámi požadovaný objem příliš složitý na to, aby nástroj fungoval, a proto bych zatím doporučil používat jej jen na jednodušší tvary.

Nyní se už pojďme podívat na jednotlivá nastavení nástroje Lofted Flange. Prvním důležitou věci je samozřejmě nějaká geometrie, tedy nějaké oblouky a čáry v náčrtu. Důležitou věci je že zde lze využívat více náčrtu pro vytvoření jednoho tělesa, stejně jako je tomu u klasického Loftu (šablonování). Bohužel se zásadním rozdílem a sice nelze propojit více než dva profily najednou.

2 profily 3 profily

 

 

 

Druhým důležitým nastavením (když přeskočíme řetězový výběr) je Orientation tedy orientace. Toto nastavení nám umožňuje rozhodnout na jakou stranu se má provést tloušťka plechového dílu.

Losted Flange nastavení

Nastavení Chain selection, které jsme přeskočili není až tak důležité a najdeme jej i v jiných nástrojích. Jedná se o výběr geometrie v rámci tečných či uzavřených smyček.

Třetím a asi i tím nejdůležitějším nastavením je Forming type což by se dalo velice volně přeložit jako typ výroby. Na výběr zde máme dva typy Break Form a Die Form. Dané typy se pak va výsledku liší způsobem výroby daného plechového dílu. Další nastavení už by nám měla být známa z klasického nástroje Flange.

Zatím co plech vytvořený pomocí Break Form je vytvořen pomocí postupného ohýbaní na stroji, plech vytvořen pomocí Die Form je vytvořen pomocí lisování plechového dílu na kopyto. Výsledné plechové díly pak tedy vypadají jinak (vlevo Break Form, vpravo Die Form).

Lofted Flange (Break Form) Lofted Flange (Die Form)

 

Break Form má pak nastavení pro počet vytvářených ohybů, a to pomocí 4 různých parametrů ze kterých si můžeme jeden vybrat. Die Form tímto nastavením samozřejmě nedisponuje.

  • Chord tolerance – volí počet ohybu na základě vzdálenosti kterou chceme mezi přímkou spojující začátek a konec ohybu a středem daného ohybu.
  • Facet Angle – volí počet ohybu na základě tvaru a požadovaného úhlu mezi jednotlivými ohyby
  • Facet Distance – volí počet ohybu na základě délky kterou chceme, aby měla přímka spojující začátek a konec ohybu
  • Facet Number – volí jednoduše počet ploch na základě čísla které do nástroje zadáme

Výsledné objemy vytvořeny pomocí Lofted Flange lze samozřejmě následně rozvinout a exportovat do DXF. Níže lze vidět že výpalky jsou stejné a rozviny se liší jen v následné metodě výroby (vlevo Break Form, vpravo Die Form).

Flat pattern

 

 

Ušetřete 25% na produktech Autodesk
Technický CAD konzultant ve společnosti Adeon CZ. Zde na blogu píši články zaměřené především na cloudový CAD program Fusion 360 a program Autodesk Inventor. Potkat mě můžete v ostravské kanceláři Adeonu.