Fusion 360 Manufacture – Obrábění nebo 3D tisk

Fusion 360 obsahuje CAM. CAM je nástroj pro tvorbu obrábění. To ale všichni známe. Nyní ale do této sekce „MANUFACTURE“ můžeme dokoupit novou možnost a to právě 3D tisk. Při výběru obrábění tedy volíme možnosti frézování, soustružení, řezání a následně také additive.

Fusion 360 typ vyroby

Po vybrání nás čeká výběr 3D tiskárny stejně jako u frézování výběr stroje. Zde samozřejmě můžeme upravit nastavení tiskárny podle našich potřeb. Stačí kliknout na Edit. Výběr tiskáren je zde zatím malý. Berou se zatím v potaz laserové tiskárny fungující na principu spékání (SLM). To nám však ale nebrání v přípravě modelu i s možností přípravy podpěr.

Fusion 360 machine configuration

Nástroje 3D tisku

Po založení nastavení už se zobrazí nástroje pro 3D tisk.

Fusion 360 karta manufacture

  • První jsou nástroje sloužící k ustavení modelu v prostoru 3D tiskárny.
  • První nástroj je nástroj pozice, který ustaví model o výšku „Z“ nad podložku 3D tiskárny.
  • Druhý nástroj slouží k posunutí nebo natočení modelu.

Fusion 360 nahled 3D tisku

Dále jsou nástroje pro tvorbu podpor. Podpory samozřejmě navrhujeme z důvodu převisů, odvodu tepla, možnosti odřezání od podložky. Mezi těmito nástroji je ještě ukryt i nástroj pro plátkování pro určení tloušťky vrstvy.

Jsou zde 3 typy podpor:

  • Polyline supprot
  • Volume support
  • Bar support

Po výběru typu podpory následuje výběr oblasti. To znamená, že buď vybereme plochu nebo celý model na který se automaticky vytvoří podpory. Tyto podpory se vytváří automaticky v závislosti na nastavení operace podpory. Mezi toto nastavení se řadí například typ podpory, struktura, mezera mezi podporami, úhly stěn na které se mají podpory vytvářet.

Po vytvoření podpor následuje naše zhodnocení, zda jsou podpory dostatečné. Nebo budeme postupovat v přidávání podpora na jednotlivé stěny.

Když máme podpory navržené, je zde nástroj Toolpath Preview. Tento nástroj je podobný slicerování, co je rozřezání na jednotlivé vrstvy. Toto rozřezání se provede po zadaní počtu n-té vrstvy která se má zobrazit.

Fusion 360 nahled slicer 3d tisku

Poslední sekce nástrojů se zabývá samotným exportem do 3D tiskárny. Je zde možnost pro přegenerování po úpravě modelu. Exportovat se dají metadata (G-kód) nebo soubor 3MF.

G-kód tedy exportujeme jen v případě toho, že máme nastavenou naši tiskárnu. Jinak použijeme export do 3MF, který následně otevřeme v nějakém dalším editačním softwaru.

 

Tyto nástroje pro 3D tisk jsou součástí nového placeného modulu Manufacturing ve Fusion 360. Tento modul se objednává přímo ve Fusion 360 za tzv. Cloud Credity, které si můžete zakoupit na autorizovaném Autodesk CAD eshopu.

Fusion 360 Manufacturing Extension

 

Ušetřete 25% na produktech Autodesk
Technický CAD konzultant ve společnosti Adeon CZ. Připravuji pro vás články především o přípravě obrábění a dostupných CAM programech. Potkat mě můžete ve zlínské kanceláři Adeonu.