Fusion 360 – Šablony výkresu

Ukažme si v tomto článku, jak vytvořit šablonu výkresu, kterou můžete jednoduše předpřipravit a použít pro každou novou tvorbu výkresu. Nebudete tak muset nastavovat všechny razítka, rámečky a výkresové styly znova. Pokud ještě neovládáte práci ve výkresech, doporučuji nejdříve přečíst články návodu pro Fusion 360, především jak vytvořit výkres ve Fusionu, jak vložit a upravit vlastní razítko a jak upravit rámeček výkresu.

1. Vytvoření šablony výkresu

Pro vytvoření výkresové šablony vyberte File > New Drawing > New Drawing Template

Fusion 360 - vytvoreni sablony vykresuPo vybrání se nám ukáže plovoucí okno s prvotními možnostmi nastavení výkresu. Pokud se spletete, vše se dá ještě následně dodatečně změnit.

Fusion 360 - prvni nastaveni sablony vykresu

Po potvrzení se již dostanete do náhledu a editace šablony výkresu. Nastavit například můžete zda chcete vytvořit šablonu novou anebo využít již nějakou existující (vytvořit její duplikát a upravit). Dále máte možnost nastavit Standard. Ten ovlivňuje vzhled razítka, rámečku, textů ale i druh promítání (ASME využívá třetí úhel). Dále nastavte jednotky (milimetry nebo palce) a velikost výkresu. Další nastavení si tedy postupně rozebereme.

Fusion 360 šablona výkresu

2. Nastavení šablony výkresu

2.a. Styly výkresu

Základní možnosti nastavení výkresu a jeho stylů máme dole v okně pod možnostmi Annotation Settings a Sheet Settings.

Fusion 360 nastaveni stylů vykresu

 • Annotation Font – Nastavení fontu textových poznámek. Možnosti se čerpají z fontů nainstalovaných na vašem PC.
 • Annotation Text Height – Výška textových poznámek.
 • Linear Dimension Precision – Počet desetinných míst pro lineární kóty.
 • Angular Dimension Precision – Počet desetinných míst pro úhlové kóty.
 • Display Annotation Unit – Zobrazení jednotky za číslem kóty.
 • Display Trailing Zeros – Zobrazení tzv. koncových nul kót (např. 1.00mm pokud jsou natavené dvě desetinná místa). Pokud bude vypnuto, zobrazí se desetinná místa jenom pokud je větší než 0).
  Fusion 360 závěsné nuly na výkrese
 • Display Leading Zeros – Zobrazení úvodních nul. Pokud bude vypnuto, tak se hodnota 0.2 zobrazí pouze jako .2)
  Fusion 360 vedoucí nuly na výkrese

2.b. Formát výkresu

Formát výkresu lze změnit v možnostech Sheet Settings > Title Block. Toto nasatavení platí pro každý list. V šabloně můžete mít několik listů výkresů a každý může mít jinou velikost/razítko/rámeček a jiné vyplnění.

Fusion 360 velikost a format vykresu

2.c. Razítko

Razítko si můžete vytvořit nebo vložit zcela vlastní dle firemních standardů. Jak na to jsme psali v minulém článku – tvorba razítka výkresu. Jaké razítko je aktivní pro daný list výkresu nastavíme v Sheet Settings > Title Block. Zobrazení razítka a rámečku zde můžeme i vypnout úplně.

Fusion 360 vykres - pridat razitko

2.d. Rámeček

Jaké možnosti existují pro editaci rámečku výkresu jsme popisovali v samostatném článku.

Fusion 360 editace ramecku

2.e. Pozice pohledů modelu

Do šablony výkresu můžete umístit taky takzvané placeholdery, neboli zástupný symbol pro pozici základního a promítnutého pohledu.

Vypadá to sice, že se vloží jakýsi model, nicméně je to pouze náhled. Tento náhled se následně po použití šablony nahradí konkrétním modelem nebo sestavou. Vložit můžete pohled základní i jeho promítnuté (projected) pohledy. Každému konkrétnímu pohledu můžete nastavit reprezentaci a vzhled. Vše na co jste zvyklí z tvorby výkresů.

Jediná změn je zde více možností reprezantací, jelikož šablona může být využita pro model, sestavu, plechový díl nebo návod k sestavení z animace.

Fusion 360 zastupne pozice modelu v šabloně

2.f. Kusovník

Do výkresu můžete rovnou vložit i připravený kusovník. Ten se automaticky vyplní součástmi při použití šablony u konkrétní sestavy. Nejdříve však musíte vložit placeholder sestavy (Representation > Assembly). Až následně vyberte v panelu nástrojů Tables a jako referenci nastavte právě placeholder sestavy – Assembly:1. A kliknutím myši někam připravený kusovník vložte.

Fusion 360 kusovnik v šabloně výkresu

2.g. Prázdné tabulky

Dále můžeme vložit prázdnou tabulku. Která se automaticky ničím nevyplní, nicméně může být por uživatele přichystána pro jakékoliv různé údaje. Můžeme mu připravit názvy sloupců a řádků a bude na vás co potřebujete aby uživatel vyplnil. Pokud takovou tabulku chcete připravit, pak vyberte v nástrojích Tables a jako referenci ponechte Empty Table.

2.h. Další výkresové listy

Ve výkresové šabloně můžete mít více listů s různým nastavením. Pokud pracujete například s většími sestavami, pak pravděpodobně využijete první list pro celkovou sestavu, další listy pro konkrétní díly a také jeden list pro samostatný kusovník.

Fusion 360 pridani vykresoveho listu

Na závěr samozřejmě šablonu uložte.

3. Použití šablony výkresu

Jakmile máte šablonu vytvořenou, přejděte k modelu. V něm když standardním způsobem vytváříte výkres (Drawing > From Design) tak v plovoucím okně Create Drawing máte možnost vybrat šablonu (Template). Zde již buď máte načtenou vytvořenou šablonu anebo pokud ne tak vyberte možnost Browser a najděte místo kam jste ji uložili.

Fusion 360 vytvoreni vykresu za pomocí šablony

4. Editace existující šablony

Pokud chcete editovat již existující šablonu, pak v Data Panelu najeďte na místo, kde jste ji uložili a poklepáním ji otevřete a modifikujte. Níže si všimněte na několik výkresů. Pouze jeden ze souborů níže je šablona. Tu poznáte pomocí písmene T v ikoně (označeno červenou barvou v obrázku)

Pozor! Změny se promítnou pouze do nově vytvořených výkresů. Neaktualizují se již vytvořené výkresy za pomocí této šablony.
Ušetřete 25% na produktech Autodesk
Technický CAD konzultant ve společnosti Adeon CZ. Zde na blogu píši články zaměřené především na cloudový CAD program Fusion 360 a také doplněk pro automatizaci iLogic v programu Autodesk Inventor. Potkat mě můžete v ostravské kanceláři Adeonu.