Fusion 360 – Vytvoření a vložení vlastního uživatelského razítka

Jak vytvořit nebo vložit vlastní uživatelské razítko do výkresového pohledu modelu v aplikaci Fusion 360. Tento článek ocení méně kutilové a nadšenci ale je určen především pro ty z vás, kteří pracují ve výrobní firmě. V těchto firmách se totiž musíte řídit interními normami co vše má výkres obsahovat a jak má vypadat.

Jak vytvořit výkres ve Fusion 360 jsme si zde již popisovali v sekci návodu na Fusion 360. V tomto článku si níže ukážeme tři metody jak vytvořit nové vlastní razítko anebo jak vložit již hotové DWG razítko. A v dalším článku příště si ukážeme jak tuto znalost použit při tvorbě výkresových šablon.

1. Vložení AutoCAD DWG razítka

Toto bude asi nejčastější varianta. Vložení již existujícího firemního razítka, které jste používali i v jiných aplikacích (například AutoCAD). Takové razítko je potřeba buď mít nebo vytvořit ve formátu DWG (nejlépe tedy přímo v aplikaci AutoCAD nebo AutoCAD LT). Při vytváření/přípravě takového razítka je potřeba však dbát na několik pravidel. Níže jsem sepsal na co vše si dávat pozor nebo také jinak řečeno co vše import do Fusionu neumí. Nejčastějším problémem jsou externí reference. V DWG vytvoříte vzhled razítka a velikost všech textů a textových polí, které si Fusion jen přebere.

1.A. Připravení atributů

Jednotlivá pole razítka jistě budete chtít aby uživatel, který vytváří výkres vyplnil au jiných polí zase budete chtít aby je doplnil samotná aplikace. To vše se nastavuje pomocí takzvaných atributů již při přípravě v AutoCADu (dá se však nahradit i dodatečně – viz další sekce).

AutoCAD definice atributu atrdef

V AutoCADu vyberte nástroj Definovat bloky (příkaz ATRDEF) a vyplňte Štítek, Výzvu a volitelně i Výchozí hodnotu.

Takovýto štítek definovaného atributu umístěte do vytvořeného razítka a uložte. Pokud chcete, aby některé atributy měl vyplnit Fusion samotný, pak musí být v konkrétním tvaru. Například pokud jako štítek napíšete CREATED_DATE, pak jej Fusion rozpozná a vloží datum vytvoření výkresu. Níže najdete seznam dalších atributů, které Fusion umí poznat.

AutoCAD DWG vytvorene razitko

Rozpoznané atributy:

 • Created_date – datum vytvoření výkresu
 • Created_by – jméno autora výkresu
 • Title_1 – název výkresu
 • Scale – měřítko modelu na výkrese
 • Size – velikost výkresu
 • Sheet – číslování výkresu
 • Project – název projektu
Tip: Pokud chcete vložit obrázek, nevkládejte jej jako externí referenci ale použijte příkaz IMAGEATTACH

Na co si dávat pozor:

Některé prvky Fusion při importu z DWG prostě neumí. Níže najdete jejich seznam. Při tvorbě razítka se jim tedy vyvarujte.

 • Bloky (včetně vnořených bloků)
 • Definice bloků
 • Xref (externí reference)
 • TPOLE
 • 3D geometrie
 • Uživatelské objekty
 • Mračna bodů
 • mapové/geolokační objekty

1.B. Vložení razítka do Fusionu

Razítko máme hotovo, vložme si jej tedy do výkresu ve Fusionu. Ve výkresovém pohledu dole na stránce vyberte ikonku Sheet settings a v ní dle obrázku Title Block > Add Title Block

Fusion 360 vykres - pridat razitkoOtevře se vám následující dialogové okno kde máme tři možnosti přidání razítka. V tento moment chceme právě to třetí – From DWG File.

Fusion 360 - vlozit DWG razitko

Z disku načtěte uložený DWG soubor a potvrďte. Vložené razítko můžete ještě jednoduše přetáhnout na jiné místo pokud se nevložilo zcela správně.

Fusion 360 vyplneni a editace razitkaAtributy, které Fusion poznal taky sám vyplnil. A pokud některé nepoznal, stačí 2x poklepat na razítko, otevře se okno Title Block a nyní můžeme 1x kliknout na konkrétní přípravný řádek nerozpoznaného atributu a vyplnit jej ručně. A pokud potřebujete takto vložené razítko ještě nějak upravit tak stačí kliknout na Edit Title Block a dostanete se do stejný úprav, jako si nyní rozebereme v následujícím odstavci.

2. Vytvoření razítka za pomocí Fusionu

Ve výkresovém pohledu dole na stránce vyberte ikonku Sheet settings a v ní dle obrázku Title Block > Add Title Block

Fusion 360 vykres - pridat razitkoZde nás nyní zajímají první dvě ikonky. Pomocí první možnosti From Existing můžeme zkopírovat jiné, již vložené, razítko a to jenom upravit. Vytvoří se tedy jeho klon a k němu se přidají naše úpravy. Využijeme například pokud chceme jenom upravit defaultní ISO razítko a nechceme jej dělat celé znovu.

Fusion 360 - moznosti vytvoreni razitka

Druhá možnost From Scratch je ta co nás nyní zajímá.

Fusion 360 vytvorit vlastni razitko

Po vyplnění názvu a potvrzení se dostaneme do nového editovacího prostředí. V něm si všimněte, že panel nástrojů je velmi osekaný a nabízí pouze velmi omezené množství funkcí. Objeví se nám také plovoucí okno Edit Palette ve kterém můžeme nastavovat různé hodnoty, jako například vzhled čar nebo přichytávání čar.

Fusion 360 - prostredi vytvoreni razitka

2.A. Nástroje pro tvorbu razítka

Fusion 360 nastroje pro tvorbu razitka

 • Geometrické nástroje: Čára, obdélník, kruh, oblouk – pro tvorbu vzhledu razítka.
 • Nástroje úprav (Modify): Přesouvání, rotace, kopírování, oříznutí + prodloužení geometrie, smazání úsečky.
 • Text
  • Text – Obyčejný text, který uživatel nevyplňuje, slouží pouze jako popis. Pokud chcete vložený text editovat, stačí na něj 2x poklepat.
  • Attribute – Pole textu, které má uživatel anebo aplikace vyplnit. Vyplnit můžete jakýkoliv uživatelský text (Custom), který napoví uživateli co vložit, anebo vyberte z některých předpřipravených, které vyplní aplikace sama. Například jméno uživatele, datum a další…
   Fusion 360 atributy razitka
 • Inspect – Slouží pro pomocnou kontrolu délek a vzdáleností.
 • Insert – Pro vložení obrázku (např. loga) do razítka.

Po ukončení úprav vyberte možnost Finish Edit a tím se vrátíte zpátky do prostoru výkresu.

Nyní je razítko vloženo a jednoduchým dvojitým poklepáním jej můžete vyplnit, pokud nějaké údaje vyplnit potřebují. Pro vyplnění razítka stačí nyní kliknout na příslušný připravený atribut. Pokud chcete razítko editovat, v zobrazeném plovoucím okně klikněte na Edit Title Block a dostanete se zpátky do prostředí editací razítka.

Fusion 360 vyplneni uzivatelskeho razitka

Jaké razítko máme právě na výkrese nastavené jako zobrazené poznáme opět v nastavení Sheet settings a v ní dle obrázku Title Block. Je u něj totiž zobrazena fajfka.

Fusion 360 vykres - pridat razitko

Pokud chcete takovéto razítko vložit jen jednou a nikoliv pokaždé znova, pak je potřeba jej naimportovat do šablony výkresu.

Ušetřete 25% na produktech Autodesk
Technický CAD konzultant ve společnosti Adeon CZ. Zde na blogu píši články zaměřené především na cloudový CAD program Fusion 360 a také doplněk pro automatizaci iLogic v programu Autodesk Inventor. Potkat mě můžete v ostravské kanceláři Adeonu.