V současné době se totiž čím dál více vyžaduje spolupráce a sdílení konstrukčních dat i mimo danou společnost. A právě k tomu je určen „Fusion Team„, což je cloudová aplikace pro správu konstrukčních dat, sdílení či připomínkování. Je primárně určena pro strojírenství, tedy pro spolupráci s daty vytvořené v Inventoru či ve Fusion

Na různých zakázkách totiž vidíme, že je stále více požadována spolupráce i mimo danou společnost, tedy mimo interní správu dat. V současnosti se požaduje sdílení konstrukční dat nejen uvnitř společnosti, ale i s výrobními partnery, dodavateli či především s koncovými zákazníky. Abychom toho dosáhli, je zde právě cesta přes Fusion Team.

FUSION TEAM, který zajišťuje to, aby členové projektu měli přistup ke správným datům a rovněž ve správný čas.

Sdílení konstrukční dat s partnery

Fusion Team běží na jakékoliv platformě a díky mobilním zařízením se k datům, které sdílíte na projektu, připojíte i z jakéhokoliv místa.

Fusion Team běží na jakékoliv platformě

Pomocí Fusion Team můžete sdílet data vytvořená v Autodesk Inventoru, ale můžete sdílet data, které již máte spravované v Autodesk Vaultu.

Můžeme tedy říct, že do Autodesku Vaultu mohou přistupovat různá oddělení dané společnosti a Autodesk Vault může spravovat různá data. Nyní tuto interní správu dokumentace však můžete propojit s  Fusion Team, tedy s výrobními partnery, dodavateli či koncovými zákazníky.

Propojení Autodesk Vaultu a Fusion Teams

Fusion Team je nástroj, který Vám umožňuje sdílet data i mimo vaši interní správu. Pomocí Fusion Teamu můžete do projektu tedy zapojit více členů, kteří pracují mimo vaší společnost.

Lukáš Hrubý
Technický CAD konzultant ve společnosti Adeon CZ. Zde na blogu připravuji články zaměřené především na pokročilou práci s Autodesk Inventorem. Potkat se se mnou můžete v pardubické pobočce.