Fusion 360 návod – Bodies vs. Components

Pro zvládnutí funkčnosti Fusionu je potřeba pochopit rozdíl mezi objemovými tělesy (Bodies) a komponentami (Components). A jelikož v příštím díle návodu budeme vytvářet základní sestavu několika dílů, tak k tomu pochopení tohoto rozdílu potřebujeme.

Fusion360 Bodies Vs Components

V minulém návodu jsme si ukázali jak vytvořit základní 3D model. Výsledkem byl následující model:

Fusion360 Bodies

Z obrázku by se mohlo zdát, že se jedná o dva do sebe zasunuté díly. Jenomže podle postupů se vlastně jedná o jeden díl se dvěma objemovými tělesy. Jaký je tedy vlastně rozdíl mezi tím objemový tělesem a dílem, nebo-li komponentou? Vytvořili jsme model tedy správně? Pojďme si to vysvětlit na následujícím příkladu.

 

Objemové těleso

Objemové těleso (Body) je vlastně takový obal pro nepřerušovaný 3D tvar (jedno nepřetržité těleso). Na obrázku máte příklad takového objemového tělesa.

Fusion360 Body

 

Níže si všimněte příkladu nařezaného objemového tělesa. Výsledkem je několik objemových těles v jedné komponentě.

Fusion360 Components

S objemovými tělesy (bodies) v rámci jedné komponenty můžeme provádět vzájemně mezi sebou Booleovy operace. Tělesa můžeme dohromady sjednotit, vypočítat rozdíl nebo průnik.

Fusion360 Boolean Operation

Komponenta

Komponenta (Component) se skládá z jednoho nebo více objemových těles, náčrtů, konstrukční geometrie nebo jiných komponent. Ano, čtete správně. Komponenta může obsahovat jiné komponenty. V Inventoru toto nazýváme jako díl a sestavu (z několika dílů). Ve programu Fusion 360 se jedná pořád o komponentu.

Komponenty mezi sebou mají různé vztahy. Můžeme je k sobě spojovat za použití vazeb. Níže je ukázka několika komponent sestavených pomocí vazeb. Tudíž jsou na sebe navázány tak, aby měly logické možnosti pohybu.

Fusion360 Component Behavior

Shrnutí

Objemová tělesa:

  • Pouze pro modelování
  • Neobjeví se v kusovníku na výkrese
  • Kopie jednotlivých těles mohu libovolně upravovat bez návaznosti na “matku” ze které vzešly.
  • Tělesa můžete přesouvat z jedné komponenty do druhé.

Komponenty:

  • Skládá se z objemových těles, náčrtů, konstrukční geometrie nebo jiných komponent.
  • Jedná se o díly, sestavy, pod-sestavy, atd…
  • Komponenty můžete slučovat do jednotlivých sestav / podsestav a také je mezi sestavami přesouvat.
  • Změna provedená na jedné komponentě se projeví i v jejich dalších kopiích.

Fusion360 Bodies vs Components

A nyní už tedy víme, že náš model, který jsme si vytvořili v minulém dílu návodu, jsme neměli tvořit jako dvě objemová tělesa, ale radši jako dvě komponenty.

Sestava upínáku je od uživatele Maria Jesus Gutierrez.

 

Matěj Škarka
Technický CAD konzultant ve společnosti Adeon CZ. Zde na blogu píši články zaměřené především na cloudový CAD program Fusion 360 a také doplněk pro automatizaci iLogic v programu Autodesk Inventor. Potkat mě můžete v ostravské kanceláři Adeonu.