Fusion 360 návod – Sestavy

Dnes si ukážeme jak ve Fusionu vytvářet sestavy dílů. Ukážeme si rozdíly při postupech vytváření sestav a kroky k vytváření vazeb spojů mezi danými díly. Využijeme tedy znalosti z minulých dílů návodu, ve kterých jsme se již naučili vytvářet náčrty a modelovat.

Fusion360 návod na vytváření sestav

Pokud jste si ještě nepřečetli předchozí díly návodu na Fusion 360, pak tak rozhodně učiňte, jelikož je nutné nejdřív zvládnout základní modelovací kroky, než se pustíte do tvorby sestav. V tomto článku totiž již předpokládám, že jste zvládnuli základy vytváření náčrtů a vytváření objemových těles.

Vytváření sestav

Sestavy v programu Fusion 360 lze vytvářet několika různými způsoby. Setkat se můžete se způsoby  Shora dolůZdola nahoruZe středu ven. Názvy těchto postupů vás sice mohou pobavit, ale dále si ukážeme, že se jedná o velmi logické postupy nejen ve Fusionu ale i v Inventoru a obecně v 3D CADech. Nejčastěji využívaný je ve Fusionu pravděpodobně právě první zmíněný a tím tedy i začneme. Využít však můžeme samozřejmě všechny tři metody. Pokud vám nic neříkají, tak si nad tím zatím nelamte hlavu.

Postup – Shora dolů

První možností je tedy vytvářet sestavu rovnou díl po dílu přímo v jednom prostředí a tedy na daných pozicích v sestavě a následně jen vytvořit spoje mezi komponentami. Tomuto navrhování sestav říkáme Shora dolů – Nejdřív si vždy vytvoříme novou komponentu, pak si ji zaktivujeme a v ní vytvoříme náčrt a z něj objemové těleso. Nakonec použijeme vazbu As-built abychom určili, jak se k sobě díly mají vzájemně spojit a pohybovat. Nový díl je tedy vytvořen s vazbou k již existujícím dílům s potřebnými referencemi.

Níže si stáhněte model, který si nahrajte do Fusionu, otevřete a dále již postupujte podle instrukcí.

Nejdřív potřebujeme Fusionu říct, že budeme pracovat na novém dílu. To provedeme tak, že vytvoříme novou komponentu, která bude zatím prázdná.

Fusion 360 sestava

Nová komponenta

Klikněte na možnost New Component fusion360-new-component-icon a nastavte dle obrázku níže:

 • Novou komponentu můžeme vytvořit jako prázdnou (a pak v ní něco vymodelovat) anebo z připravených objemových těles. V našem případě ji vytvoříme jako prázdnou.
 • Možnost Parent nám říká, která sestava bude nadřazenou pro tento díl. V našem případě nejvyšší úroveň Hydraulicky zvedák.
  Pokud bychom vytvářeli například matku pro šroubový spoj umístěný v sestavě, tak bychom zde měli mít vybranou né hlavní sestavu, ale podsestavu Šroubový spoj, kde by byl šroub, matka a podložka.
 • Velmi důležité je mít zaškrtnutou možnost Activate. Jinak řečeno, po vytvoření této komponenty okamžitě skočíme do její editace.

Fusion360 New Component

Nové komponentě nyní potřebujeme říct, kde v prostoru bude ležet (kde ji budeme vytvářet). V modelu máme připravenou pracovní rovinu, která nám při vytváření tohoto dílu pomůže. Vytvořte tedy nový náčrt na této rovině Plane 1.

Fusion360 Active Component

Náčrt vytvořte podle zadání obrázku níže. Pokud si neradíte, tak shlédněte video níže, ve kterém vám ukáži, jak na to. Pozor! Při vytváření si dejte pozor, aby ve stromové struktuře bylo zaškrtnutí vedle dílu, na kterém chcete pracovat. Tato ikonka nám určuje, ve kterém dílu sestavy právě pracujeme. Všechny nyní provedené editace tedy vztahujeme k dílu Component45. Po dokončení náčrtu proveďte vysunutí symetricky na obě strany o 8mm.

Fusion 360 vytvoření náčrtu  Fusion 360 náčrt Fusion 360 Vysunutí

Nyní se můžeme přepnout do hlavní sestavy a dokončit úpravy na dílu. Zpět do editace celé sestavy se dostaneme tak, že ve stromové struktuře na ní najedeme myší a vedle názvu se vpravo objeví prázdné kolečko. Jakmile na něj klikneme tak skočíme do editace sestavy.

Upravení kompomenty podle již existující

Nyní zvolte nástroj Combine a pomocí něj vytvoříme v našem dílu Propojky otvory podle čepů, které již v sestavě máme. Nástroj Combine naleznete pod sekcí Modify:

 • Jako Target Body nastavte naší nově vytvořenou Propojku. To je naše cílové těleso, do kterého potřebujeme díry vytvořit.
 • Jako Tool Bodies zvolte dva čepy, které Propojkou procházejí.
 • Nyní vyberte Operation – Cut. Chceme vytvořit díry a tedy odebrat materiál. Pozor! Nelekejte se, jakmile to provedete, tak čepy “zmizí”. V náhledu ale už vidíme, jak se nám v naší Propojce vytvoří zmiňované díry.
 • Zaškrtněte Keep Tools aby nám všechny objemová tělesa zůstala i po operaci.

A na závěr ještě můžeme vzít nástroj Fillet (Zaoblení) a zaoblíme dvě vrchní a dvě spodní hrany.

Fusion 360 Nástroj Combine  Fusion 360 Zaoblení

Díl Propojky máme vytvořený. Co teď? Nyní bychom rádi vytvořili kopii dílu i na druhé straně čepů. Takže si ho společně odzrcadlíme. Abychom si jej mohli odzrcadlit ve správné vzdálenosti, tak si nejdřív musíme vytvořit středovou rovinu.

Vybereme si tedy příkaz Construct > Midplane (středová rovina mezi dvěma plochami) vybereme dvě vnější plochy spodního čepu.

Fusion 360 Středová rovina

A nyní samotné zrcadlení. Pod sekcí Create najdeme příkaz Mirror. Nejdřív si zvolím Pattern TypeComponents, jelikož chci kopírovat celou komponentu (díl) a pak vybereme do Objects, naši Propojku. Jako Mirror Plane zase zvolíme naši novou pracovní rovinu Plane 2.

Fusion 360 Zrcadlení dílu

Nyní tedy mám dva díly propojky. Když se podíváme do stromové struktury. tak vidíme Component45 (tak jsme nazvali naši propojku – kdykoliv můžeme změnit), která má objemové těleso Body1. Jaký je rozdíl mezi objemovými tělesy a komponentami jsme zde na blogu již psali.
Dále tedy ve stromové struktuře najdeme odzrcadlenou komponentu.

Fusion 360 Díly sestavy

Správná otázka teď ty rychlejší z vás napadne…: Co se stane s odzrcadleným dílem když zedituji první díl? Nic, a jak tohle napravit aby dva stejné díly na sebe uchovaly návaznost si ukážeme až v dalších pokročilých dílech návodů na Fusion.

Vytvoření spoje

Pokračujme ale dále. Sestava se nám zatím nijak nehýbe. Díly máme vytvořené a nyní tedy potřebujeme mezi nimi vytvořit spoje (vztahy). K tomu využijeme příkazu As-build Joint fusion360-as-built-joint, který nastaví dílům takové vztahy, které odhadne z jejich vzájemného umístění.

 • Příkaz použijeme hned několikrát, poprvé vybereme náš díl propojky a spodní čep (Pum Lever Linkage Connector Pin).
 • Motion Type vybereme ale Revolute (otočný) a jakmile se nám nabídne výběr reference podle které má otáčení probíhat, tak zvolíme kruhovou hranu podle obrázku. Pokud jsme zvolili správně tak se nám ukáže animace otáčení a po dokončení příkazu budeme moct s dílem rotovat podle čepu.
 • Příkaz As-Built Joint tedy zopakujeme ještě 3x pro všechny zbylé čepy.

Fusion 360 Vazbení sestavy

A máme hotovo. Celý postup si ještě můžete shlédnout na videu. Ukazuji v něm celkem dva příklady na vytváření sestav. V dalších dílech návodu na sestavy ve Fusionu si ukážeme i další metody vytváření sestav a práce s nimi. Možností je totiž více a toto je pouze jedna z variant. Máte-li nějaké otázky k sestavám, tak nám je napište níže do komentářů, k tomu se stačí zde na blogu zdarma zaregistrovat.

Ušetřete 25% na produktech Autodesk
Technický CAD konzultant ve společnosti Adeon CZ. Zde na blogu píši články zaměřené především na cloudový CAD program Fusion 360 a také doplněk pro automatizaci iLogic v programu Autodesk Inventor. Potkat mě můžete v ostravské kanceláři Adeonu.

7 Komentářů

 1. Mám dotaz. Pracoval jsem dříve v Inventoru. jednou z cest jak vytvořit sestavu bylo nasázet jednotlivé komponenty sestavy na pracovní plochu a posléze je omezi (pospojovat). Analogicky jsme postupoval ve FUSIONu – vytvořil jsme jednotlivé dílce (komponenty). Jak postupovat dále ?

  Díky za odpověď

  • Dobrý den,
   Můžete postupovat stejně jak jste zvyklí v Inventoru, ač je častější metoda rovnou vše vytvořit na místě. Jednoduše jak jste říkal vše vytvořte odděleně a pak díly vložte do sestavy přetáhnutím z levého průzkumníku. Nebo na daný soubor v průzkumníku klikněte pravým tlačítkem myši a vyberte „Insert into current Design“.
   Váš model sestavy akorát musí být uložený pokud je nový a zatím prázdný.