Fusion 360 návod – Vazby náčrtu

Pokud chcete perfektně pracovat s náčrty ve Fusionu, pak potřebujete pochopit vytváření a chování vazeb. V dnešním článku si tedy všechny vazby rozepíšeme a ukážeme si k čemu přesně slouží a jak by jste je měli používat. Po dočtení toho článku by jste tedy s vytvářením 2D náčrtů neměli mít žádný značný problém.

Fusion360 navod

V předešlém návodu na aplikaci Fusion jsme si ukázali, co to jsou náčrty a jak ve Fusionu vytvořit základní 2D náčrt. Také jsme si říkali, že pro úspěšné zvládnutí náčrtů je potřeba je správně a plně kótovat a vazbit. Dnes se do náčrtů ponoříme trochu dále a to především do zmíněných vazeb. Vazby nám v CADech slouží ke správnému určení vlastností mezi danými prvky.  Pokud upřednostňujete video před čtením, pak můžete přeskočit na video návod.

Po vytvoření nebo při editaci náčrtu se vám v pracovním prostoru objeví okno Sketch Palette. Zde mimo jiné nástroje najdete právě již zmíněné vazby.
Poznámka: Vazby ve Fusionu fungují samozřejmě stejně i v dalších CADech, například Inventoru, kterému se zde na blogu velmi věnujeme.

Fusion360 vazby

Typy vazeb

Vazba shodnosti (Coincident)

Tato vazba způsobí, že vybraný bod bude ležet na jiném bodě nebo úsečce.

Vazba shodnosti

Kolineární vazba (colinear)

Způsobuje, že vybrané čáry nebo osy elips leží podle stejné imaginární přímky.

Kolinearni vazba

Soustředná vazba (Concentric)

Způsobí, že oblouky nebo osy elips budou mít stejný střed.

Koncentricka vazba

Středový bod (Midpoint)

Zavazbí k sobě dvě úsečky nebo bod a úsečku tak, aby ležely přesně ve středovém bodu. Ať jakkoliv prodloužíte nebo zkrátíte vodorovnou úsečku dole v obrázku, tak svislá úsečka bude mít svůj jeden koncový bod vždy ve středu té vodorovné.

Stredovy bod

Pevná vazba (Fix/Unfix)

Slouží k uzamknutí geometrie v prostoru. Takto zamčená geometrie je pevně daná vzhledem k souřadnicovému systému. Ve Fusionu se projevuje zeleným označením bodu nebo geometrie.

Pevna vazba

Rovnoběžnost (Parallel)

Vazba rovnoběžnosti způsobí, že dvě vybrané úsečky budou ležet navzájem rovnoběžně.

Rovnobezna vazba

Kolmost (Perpendicular)

Tato vazba slouží k nastavení dvou úseček, křivek nebo os elips do vzájemné kolmosti.

Vazba kolmosti

Horizontální / Vertikální (Horinzontal/Vertical)

Slouží k vyrovnání jedné nebo více úseček rovnoběžně nebo kolmě s osami souřadnicového systému. Fusion použije nejbližší variantu. Pokud je úsečka tedy nakloněná blíže k ose X, pak použije horizontální vazbu a pokud blíže k ose Y, pak vertikální. Tuto vazbu lze také použít i na body, ať už koncové úseček nebo středové kružnic a oblouků.

Horizontální vazba

Vertikalni vazba

Tečnost (Tangent)

Způsobí, že vybrané křivky budou tečné s jinými křivkami. Jedna křivka může být tečná k jiné i když fyzicky nesdílejí žádný bod.

Vazba tečnosti

Vyhlazení G2 (Smooth)

Slouží především k vytvoření podmínky plynulého zakřivení mezi spline a další křivkou, například úsečkou, obloukem nebo spline.

Vazba vyhlazeni G2

Vazba stejné (Equal)

Způsobí, že 2 vybrané geometrie budou mít stejnou velikost. Pokud tedy změníte velikost u první geometrie, automaticky se díky této vazbě změní i ta druhá, která tuto vazbu nese. Nemusíte pak tedy upravovat 20 stejný kót, ale jen 1 a na zbytek použít tuto vazbu.

Vazba totoznosti

Symetrie (Symmetry)

Vybrané geometrie se spojí vazbou symetrie pomocí vybrané úsečky. Postup výběru je znázorněn na obrázku.

Vazba symetrie

 

Použití vazeb

Při vytváření náčrtu

Na spoustu vazeb už můžete myslet rovnou při vytváření náčrtu. Vazby jako horizontální/vertikální, kolmosti a rovnoběžnosti jsou toho typickým příkladem. Stačí si jen dávat při vytváření pozor. Při vytváření obrazce vám totiž Fusion ukáže ikonou pokud vytváře například dvě na sebe kolmé úsečky. Pro lepší pochopení tohoto kroku se podívejte na video níže.

Vytvareni nacrtu vazby

Při editaci náčrtu

Pokud již máte náčrt vytvořený a nyní jej jen upravujete pomocí kót a vazeb, tak k tomu se vám bude hodit část nástrojů Sketch Palette. V něm naleznete všechny potřebné vazby. Stačí zvolit vazbu a po té geometrii na kterou ji chcete použít. A jak je asi již zřejmé – některé vazby můžete samozřejmě i kombinovat. 

Editace náčrtu

 

V některých případech můžete také nejdřív vybrat geometrii a až po té zvolit typ vazby. Nicméně máte ve většině případů pak omezený výběr. Například při výběrů dvou kružnic by se sice mohlo zdát že vám Fusion nabídne vazbu soustřednosti, avšak ve většina případů vůbec nemusí a nabídne vám pouze vazbu Stejné anebo Pevnost.

 

Plně zavazbené

Vždy pokud to jde, se snažte mít náčrt takzvaně “Plně zavazben”, anglicky Fully Constrained. Jedná se o stav, kdy všechny prvky náčrtu nemají žádné stupně volnosti. Například čtverec má pevně danou dvou velikost, ale také svoji pozici v prostoru (k osám). Nemůžete tedy pohybem myši ho nijak zvětšit, zmenšit, rotovat a ani s ním jakkoliv pohnout. Pouze za pomoci kót nebo editací vazeb.

Plně zavazbený náčrt se vyznačuje tím, že ve stromovém prohlížeči modelu má u sebe ikonu připínáčku Fully Constrained Sketch. Ve Fusionu také zavazbení objektů poznáte podle barev čar. Plně zavazbená geometrie je znázorněna černou barvou, volná geometrie pak modrou.

Fusion360 - Plně zaazbení náčrt

Ušetřete 25% na produktech Autodesk
Matěj Škarka
Technický CAD konzultant ve společnosti Adeon CZ. Zde na blogu píši články zaměřené především na cloudový CAD program Fusion 360 a také doplněk pro automatizaci iLogic v programu Autodesk Inventor. Potkat mě můžete v ostravské kanceláři Adeonu.