iLogic – Jméno uživatele který jako poslední upravil výkres

V tomto článku si ukážeme krátký a jednoduchý tip, jak do razítka výkresu (nebo kamkoliv jinam) vložit informaci o tom, kdo (a kdy) naposledy výkres uložil. Není to sice perfektní způsob jak tyto informace uchovávat, ale některým z vás jistě pomůže. Pro profesionální sledování změn a editací doporučuji však plnohodnotné PDM řešení pro správu konstrukční dokumentace – Autodesk Vault, které už na úrovni Basic umí velmi pěkně uspořádat a sledovat data.

Využijme k tomu uživatelské iVlastnosti (iProperties) a velmi krátký ilogic kód. Vše zadáme do šablony výkresu, aby se změna aplikovala pro každý nově vytvořený výkres.

Výsledek bude vypadat takto následovně.

Postup

iVlastnost

  1. Nejdříve vytvořte uživatelskou vlastnost typu text. Já jsem ji nazval například jako LastSaveUsername. Pokud ji nazvete jinak, budete pak název muset opravit i následně v kódu ilogic.

iLogic kód

2. Nyní vytvořte nové iLogic pravidlo v následujícím znění.

iProperties.Value("Custom" , "LastSaveUsername") = System.Security.Principal.WindowsIdentity.GetCurrent.Name

V tomto znění se vám do uživatelské vlastnosti zapíše název uživatelského windows účtu.

anebo alternativní znění pravidla:

oNAME = ThisApplication.GeneralOptions.UserName
iProperties.Value("Custom" , "LastSaveUsername") = oNAME

Toto pravidlo zase do vlastnosti zapíše hodnotu „Jméno uživatele“ zapsanou v nastavení Inventoru. Na to ale spousta uživatelů stále zapomíná a často nechává zapsáno jméno od jiného kolegy.

Spouštěč událostí

3. Vytvořené pravidlo uložte a následně jej nastavte do Spouštěče událostí podle obrázku tak, aby se pravidlo spustilo PŘED uložením. Vždycky kdy následně kliknete na uložit Inventor nejdříve spustí dané pravidlo (tedy aktualizuje hodnotu) a následně až dokument uloží včetně změny.

Hodnota v razítku výkresu

4. Na závěr vložte tuto novou uživatelskou hodnotu do razítka výkresu přes Zdroje výkresu > Rohová razítka > pravý klik myši a Upravit.

Upravit rohové razítko Inventor

A na závěr už tedy vložte jen textovou hodnotu Uživatelské vlastnosti – výkres.

Inventor ilogic uživatelská vlastnost na výkrese

Ušetřete 25% na produktech Autodesk
Technický CAD konzultant ve společnosti Adeon CZ. Zde na blogu píši články zaměřené především na cloudový CAD program Fusion 360 a také doplněk pro automatizaci iLogic v programu Autodesk Inventor. Potkat mě můžete v ostravské kanceláři Adeonu.