Inventor 2016 – Service Pack 1

V minulém článku jsem psal o verzi Inventor 2016 R2. Tato verze je pouze pro uživatele se subscription a zároveň obsahuje opravný balíček Service Pack 1.

Nyní je k dispozici i Service Pack 1 pro uživatele bez subscription. Service Pack 1 obsahuje nejnovější opravy pro Inventor 2016, stejně jako všechny opravy zahrnuté v předchozí aktualizaci.

Inventor 2016 - Service Pack 1
Inventor 2016 – Service Pack 1

 

Tento Service Pack řeší například tyto problémy:

  • Při spuštění aplikace Inventor se na stránce Moje domovská stránka zobrazuje prázdný Prohlížeč modelu.
  • Součásti Obsahového centra jsou viditelné v seznamu Historie souborů.
  • Při kopírování parametru s hodnotou Ano/Ne v neanglické jazykové verzi aplikace Inventor dochází k neočekávanému ukončení aplikace.
  • Při volání funkce rozhraní API ReplaceReferences pro reference OLE dochází k neočekávanému ukončení aplikace.
  • Při zavření dialogu Vyřešit dochází k neočekávanému ukončení aplikace.
  • Pokud již existuje standardní šablona, při kliknutí na tlačítko Configure Default Templates není provedena žádná operace.
  • Při výběru položky NVidia v místní nabídce záhlaví okna aplikace Inventor dochází k neočekávanému ukončení aplikace.
  • Náhledy vazby proti sobě a vazby stejného směru v příkazu Sestavení jsou zaměněny.
  • Pokud sestava nejvyšší úrovně v expresním režimu neobsahuje prvek sestavy, dochází k neočekávanému ukončení aplikace. Podsestavy nižších úrovní však sestavu obsahují a pokoušejí se použít upravenou geometrii.

  • Při provádění analýzy pomocí příkazu Analýza kolizí jsou ignorována pole komponent. Analyzován je pouze první/zdrojový prvek.
  • Možnost Zarovnat u příkazu Uzlová uchopení nefunguje podle očekávání.
  • Chování při přidávání spojů do náčrtů je jiné než při přidávání spojů do bloků náčrtů.
  • Těžiště je viditelné a nelze je vypnout.
  • Při otevírání sestavy připojené k souboru EMX a dalším souborům dochází k neočekávanému ukončení aplikace.
  • Při řešení odkazů na tabulky aplikace Excel je vždy provedeno připojení pomocí původní cesty.
  • Při přidávání následných prvků pro neaktuální soubory dochází k neočekávanému ukončení aplikace.
  • Pokud je po změně rozměrů textového pole po dopsání odstavce textu dvakrát stisknuta klávesa Enter, text odstavce se nezobrazí správně.
  • Při změnách stylů kót dochází k neočekávanému ukončení aplikace Inventor.
  • Při rozdělení tabulky a přesunutí podřazené tabulky na jiný list dochází k chybám. Při odebírání děr v nadřazené tabulce se neaktualizuje index děr.
  • Při volání metody rozhraní API CustomTable.Columns.Add dochází k neočekávanému ukončení aplikace.
  • Nelze změnit orientaci základního pohledu použitého k definování pohledu řezu.
  • Přepsání šrafů v isometrickém pohledu vytvořeném z pohledu řezu je při aktualizaci isometrického pohledu odstraněno v pohledu řezu.
  • Po zakázání možnosti Orientace ze základny nebo Zarovnat k základnímu nelze upravit orientaci pohledu.
  • Pokud je použita součást, která je pouze načrtnuta, zobrazení náhledu výkresového je prázdné.
  • Náhled otočeného pohledu obsahujícího součást, která je pouze načrtnuta, se zobrazuje dvakrát.
  • Při úpravách prvku Posunout těleso dochází k neočekávanému ukončení aplikace.
  • Při práci ve výkresech rozvinu má aplikace zbytečně velkou spotřebu paměti.
  • Některé nesouvisející náčrty nelze zahrnout do odvozeného pracovního postupu (jsou blokovány).
  • V rozvinech se nezobrazují hrany rozdělených ploch u vybraných komponent.
  • Na miniaturním panelu nástrojů se nezobrazují názvy parametrů uživatelských pracovních rovin.

 

Uživatelé bez subscription si mohou stáhnout Service Pack 1 pro Inventor 2016 ZDE.


Více o problémech, které tento Service Pack 1 opravuje, se dočtete ZDE

 

www.inventor3dblog.cz

Ušetřete 25% na produktech Autodesk
Lukáš Hrubý
Technický CAD konzultant ve společnosti Adeon CZ. Zde na blogu připravuji články zaměřené především na pokročilou práci s Autodesk Inventorem. Potkat se se mnou můžete v pardubické pobočce.